Önkormányzatok ICT használata és elektronikus szolgáltatásai – 2005

2005. 12. 01.

A GKIeNET Kft. a Synergon Informatika Rt. támogatásával 2005 november-decemberében felmérést végzett a magyarországi önkormányzatok körében, összesen 800 hivatal bevonásával. A felmérés a községi, a városi, a megyei jogú városi és a kerületi önkormányzatokra irányult. A felmérés azzal a céllal készült, hogy megismerjük és bemutassuk az informatikai és telekommunikációs eszközök használatát az önkormányzati hivatalokban, feltérképezzük az elektronikus közszolgáltatások fejlettségét, valamint feltárjuk az önkormányzatok informatikával kapcsolatos problémáit, igényeit.

A FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

Számítógép-ellátottság

A felmérés alapján a hazai önkormányzatok csaknem mindegyike rendelkezik legalább egy számítógéppel, az ellátottság mértéke a hazai önkormányzatokat tekintve 96%. A nagyközségek, a városok, valamint a megyei önkormányzatok és a kerületek mindegyike használ PC-t, csak az 5 főnél kisebb létszámmal, és a kis költségvetéssel működő önkormányzatok adtak nemleges választ a számítógép meglétét firtató kérdésre. Összességében a 3185 magyarországi önkormányzat közül 3073-nál használnak személyi számítógépeket (113 önkormányzat közül 24 tervezi számítógép vásárlását). Magyarországon 89 olyan községi önkormányzat van, amely a későbbiekben sem szándékozik számítógépet használni.

Az önkormányzatok átlagosan 13,2 asztali, és 1 hordozható számítógéppel rendelkeznek. A településtípus szerint erős különbségek megmutatkoznak a géppark nagyságának tekintetében is. A községek 5,6, a nagyközségek 16,5, a városok 52,5, a megyei jogú városok, megyei önkormányzatok és kerületek pedig átlagosan 231,7 számítógéppel rendelkeznek.

Elektronikus és informatikai rendszerek használata

A hatékony ügyintézés kulcsa, hogy a háttérfolyamatokat is gyorsan és hatékonyan bonyolításák le, amihez az informatika használata elengedhetetlen. A különböző belső folyamatok erőteljes informatikai támogatottsága ma még kevés önkormányzatra jellemző, s ezekben a hivatalokban is főleg szigetszerű megoldásokkal találkozhatunk.

Internetpentráció

Az önkormányzati hivatalok 92%-a rendelkezett 2005 végén valamilyen internet-hozzáféréssel. Az összes önkormányzat körében 7 százalékpontos növekedésről beszélhetünk 2003 óta. A számítógéppel rendelkező önkormányzatok esetében a bővülés ennél is magasabb, 8 százalékpontos volt. A válaszok alapján a következő egy év alatt az internetpenetráció 95%-ra növekedhet az összes és 98%-ra a számítógépet használó önkormányzatok körében.

Rendelkezik-e önkormányzatuk internet-kapcsolattal?

(százalékos megoszlás az összes és a számítógéppel rendelkező önkormányzat körében)

Forrás: GKIeNET-Synergon

A szélessávú hozzáférések aránya

Felmérésünk során megvizsgáltuk, hogy mennyire elterjedt az önkormányzatok körében a szélessávú kapcsolat . Az eredmények alapján 2005-ben tovább folytatódott a fejlődés az internetkapcsolatok minőségében. Az önkormányzati hivatalok 53%-a rendelkezik szélessávú hozzáféréssel, ami több, mint a duplája a 2004-es értéknek.

A szélessávú internetcsatlakozással rendelkező önkormányzatok aránya

(százalékos megoszlás az összes önkormányzatok körében (n=800))

Forrás: GKIeNET-Synergon

A kutatás olyan kérdésekre is kitért, mint a hálózati ellátottság, az önkormányzati honlapok sajátosságai, az elektronikus szolgáltatások elterjedtsége, a használt informatikai biztonsági megoldások, valamint az alkalmazottak informatikai képzettsége. Ha ezekről bővebb tájékoztatásra lenne szüksége, keresse a GKIeNET Kft-t.