A pénzügyi szektor internet-gazdasággal összefüggő jellemzői, 2003. I. negyedév

2003. 05. 01.

A GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. és a Westel Mobil Távközlési Rt. – a Sun Microsystems Magyarország Kft.-val együttműködve – negyedévente felméri a vállalati internethasználati szokásokat, a hazai elektronikus gazdaság fejlődését.

Jelen összefoglalónkban a pénzügyi szektor internet-gazdasággal összefüggő jellemzőit mutatjuk be.

I. Összefoglaló:

  • 2003 I. negyedévében a GKIeNET-Westel e-pénzügyi index értéke 20,8 volt, ami változatlanul mérsékelt optimizmust jelez az elektronikus pénzügyi szolgáltatások jövőjével kapcsolatban.

  • 2003. március 31-én 264 ezer internetbanki lakossági ügyfél és 44 ezer internetbanki vállalati ügyfél volt a hazai hitelintézeteknél.

  • A lakossági internetbanki (szerződéssel rendelkező) ügyfelek száma 60%-kal, a vállalatiaké 110%-kal növekedett a megelőző 12 hónap során.

  • Az előzetes adatok szerint a lakossági internetbanki ügyfelek száma 2003. június 30-ra 275 ezerre emelkedett.

  • A biztosítások internetes értékesítése még 2003 elején is marginális volt, és áttörés a 2003. év egészében sem várható.

II. A felmérés eredményei

2003. I. negyedévében a GKIeNET-Westel e-pénzügyi index, amely az internet pénzügyi szektorban betöltött szerepére vonatkozó vélemények, a pénzintézet képességének megítélése az Internet adta előnyök kihasználásában és az internetes értékesítés várható arányára vonatkozó kérdések eredményeként adódik, 20,8-es értéket vett fel. Ez stagnálás az előző negyedévhez viszonyítva, de még így is a pénzügyi szolgáltatók mérsékelt optimizmusát fejezi ki az elektronikus pénzügyi szolgáltatások potenciáljával kapcsolatban.

A GKIeNET-WESTEL e-PÉNZÜGYI INDEX

Internetes banki ügyfelek

2003. március 31-én az internetes folyószámla-szolgáltatásokkal rendelkező bankok és takarékszövetkezetek kb. 264 ezer internetbanki szolgáltatásokra szerződött lakossági ügyféllel1 rendelkeztek, ami 12,5%-kal több mint 3 hónappal és 60% több mint egy évvel korábban. Az internetbanki szolgáltatásokra szerződött vállalkozások száma ugyanebben az időpontban 44.560 volt, ami 35%-os, illetve 110%-os növekedést takar a megelőző 3, illetve 12 hónap során.

Az adatok alapján a felnőtt lakosság 3,1%-a rendelkezett internetbanking szerződéssel, azaz az internethez hozzáférők 15%-a szerződött erre a szolgáltatásra.

Az előzetes adatok szerint az internetbanki szerződéssel rendelkező lakossági ügyfelek száma 275 ezerre emelkedett 2003. június 30-ra.

INTERNETBAKI LAKOSSÁGI ÜGYFELEK SZÁMA AZ INTERNETES BANKOKNÁL

Banki internetes tranzakciók

A bankok várakozásai alapján az internetes bankszolgáltatások közül továbbra is az átutalások indítása, valamint a tranzakciók lekérdezése növekszik majd a legnagyobb mértékben mind a lakossági, mind a vállalati ügyfelek között. A lakosság körében erősödő keresletre számítanak a válaszadók az értékpapírok kereskedésének igénybevétele esetében is.

AZ INTERNETEN KERESZTÜL ADOTT LAKOSSÁGIMEGBÍZÁSOK ARÁNYÁNAK VÁRHATÓ VÁLTOZÁSA
A KÖVETKEZŐ 12 HÓNAP SORÁN A BANKOK VÉLEMÉNYE ALAPJÁN
– egyenlegértékek skálán –

Biztosítók internetes értékesítése

2003 első negyedévében a biztosítók internetes értékesítésből származó állomány-díjbevétele csupán a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás esetében haladta meg az 1%-os arányt az egyik ilyen szolgáltatást nyújtó cégnél. A többi online termék esetében marginális, 1% alatti az internetes állomány-díjbevétel aránya.

A válaszoló biztosítók várakozása szerint az internetes értékesítésből származó bevételi hányad 2003 egészében is elhanyagolható marad. Ennek részben az az oka, hogy még a biztosítók kis része kínál online biztosításokat, részben pedig az az üzletfilozófia húzódik meg a háttérben, hogy ügynökökön keresztül nagyobb értékű, bonyolultabb konstrukciójú biztosítások is értékesíthetők.

A biztosítók a kötelező felelősségbiztosítás, a lakásbiztosítás és az utasbiztosítás interneten keresztüli értékesítésében várják a legnagyobb növekedést a következő 12 hónap során.

Ennél kisebb, de még számottevő növekedési potenciállal a balesetbiztosítás rendelkezik, a casco és egészségbiztosítás esetében csak mérsékelt online sikerrel számolnak a cégek.

Az életbiztosítások online értékesítésének jelentősebb növekedése csupán a későbbiekben tervezett internetes-értékesítések megjelenése után várhatók.

III. A kutatásról

A felmérés 2003 júniusában zajlott a pénzügyi szférán belül teljes körűen megkérdezve a hitelintézeteket, az internetes takarékszövetkezeteket és a biztosítótársaságokat. A kutatás reprezentativitása kimagasló volt: mérlegfőösszeg alapján a bankok 80%-a, díjbevétel alapján a biztosítók 92%-a képviseltette magát a felmérésben.