Hatékonyabb folyamatmodellezés: az ARIS bevezetése

2019. 09. 20.

Az eNET az ARIS-t használja közel egy éve a folyamatmenedzsment és -szabályozás jellegű megbízásai esetében. A bevezetés oka a módszertanilag megalapozott, szakszerű folyamatábrázolás és -leírás, az ábrázolási módok közötti modellkonverzió, illetve a szoftveres konzisztencia-ellenőrzés követelménye volt, amit az ARIS biztosít. A folyamatmenedzsment eszközkészlet biztosításán túl kiforrott módszertant és új, hatékonyabb folyamatmodellezési gondolkodásmódot is magával hozott. A fő hangsúly az összetett rendszerek folyamat szempontú megközelítésén van.

A használt módszertan (pl.: értékteremtő lánc diagram, eseményvezérelt folyamatlánc modell (eEPC)) alkalmazásával képesek vagyunk a legösszetettebb struktúrák és folyamatok egészének ábrázolására éppen úgy, mint a részletgazdag és aprólékos alfolyamatok rögzítésére és bemutatására. A folyamatszempontú megközelítést jól kiegészíti a szervezeti struktúrák, információs rendszerek, termékek és szolgáltatások leképezése, valamint ezek kapcsolatainak definiálása.

A folyamatmodellezést az ARIS bevezetése óta több különböző területen is sikerrel alkalmaztuk:

  • közigazgatási eljárások AS-IS és TO-BE modellezése,
  • IT fejlesztési projekthez kapcsolódó üzleti folyamatok modellezése,
  • szervezetfejlesztési modellezés,
  • üzleti folyamatfejlesztéshez kapcsolódó modellezés.

ARIS-ban a különböző modellek elemei adatbázis-rekordokat képeznek, és saját tulajdonság-készletük van, valamint a kapcsolódó módszertan alapvető szabályait a szoftverben is leképezték. Ezt kihasználva az ARIS-ban létrehozott modellek szemantikai vizsgálatával kimutathatók az esetleges folyamatokon belüli hiányosságok és gátak. A modellek által hordozott információk strukturáltan lekérdezhetők, kimutathatók. Ezeket a lehetőségeket kihasználva az elmúlt időszakban végrehajtott modellezési munkáink során jó minőségű és konzisztens dokumentációkat voltunk képesek készíteni ügyfeleink számára.

Eddigi tapasztalataink alapján, a folyamat szempontú megközelítés bevonása számszerűsíthető mértékben javítja a projektek minőségét, a keretek betartását. Mi több, a folyamatok felmérése és optimalizálása kimutathatóan pozitív hatással van a szervezeten belüli erőforrás- és pénzügyi gazdálkodásra. A szoftver és a kapcsolódó módszertan által biztosított modellkonverziós lehetőségek nem csak a modellek jobb, közérthetőbb prezentálását, hanem a BPMN 2.0 szabvány szerinti exportot is lehetővé teszik, amely már bemenetként szolgálhat informatikai rendszerek, például workflow rendszerek meghajtására is. Az adott típusú munkához szükséges modellezési alapelveket, követelményeket és korlátokat már a felmérés során figyelembe vesszük.

A piaci és állami szereplőket is nyitottság jellemzi, ha folyamataik fejlesztéséről, szervezetük működésének hatékonyabbá tételéről van szó. Erre az igényre kínál kimagaslóan jó választ a feladatra érett szakembergárda az ARIS szoftver és módszertan támogatásával.

eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.