User experience design és Agilis szoftverfejlesztés a gyakorlatban

2019. 12. 09.

1. Mi a UX valójában?

A user experience vagyis felhasználó élmény tervezés több évtizede jelen van a fizikai termék fejlesztésben, a szoftverfejlesztés világában azonban csak lassabban tud(ott) integrálódni talán azért, mert a mai napig sokak számára ködös, hogy mi is tartozik pontosan a UX fogalomkörébe. Sokan megkérdezik tőlem, hogy mi a UX valójában, miben különbözik a UI designtól, és mi a usability?

A user experience magában foglalja a céggel, annak szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatos végfelhasználói interakciók minden vonatkozását, az egész élmény kialakítását, elemzését és optimalizálását. A felhasználói élmény nem maga a termék, hanem a termékkel kapcsolatos interakciók eredményeként létrejövő tapasztalás.

A usability (használhatóság) a UX egy kisebb szelete, arra a folyamatra, termékkel történő interakcióra összpontosít, amit egy adott szituáció során a felhasználó végrehajt. A cél, hogy a termék használata hatékony és tanulható, a funkciók megjegyezhetők legyenek. A felhasználót ne érje meglepetés, és ne legyen lehetősége hibázni.

A UI design a user interface design, vagyis a felhasználói felület tervezés rövidítése. A felhasználó és termék interakció designját, működési logika megtervezését és a grafikus felhasználó felület (GUI) design-ját foglalja magában.

2. Miért fontos a UX a szoftverfejlesztésben?

Manapság a piac telítettsége következtében a jó felhasználói élmény dönti el egy szoftver sikerét, vagy bukását. Lehet, hogy egy alkalmazás hasznos funkciók egész garmadáját vonultatja fel, a felhasználók mégis egy másik, konkurens szoftver használata mellett döntenek. Ha a felhasználók bonyolultnak, logikátlannak, nehezen kezelhetőnek találják az alkalmazás, nem fogják használni.

Ki dönti el, hogy mi a jó felhasználó élmény?

A felhasználó, hiszen az egyedi szoftverfejlesztés célja, hogy olyan terméket hozzon létre, ami tökéletesen szolgálja a felhasználó igényeit, megkönnyíti és felgyorsítja a munkafolyamatait. A UX tervezés egyik – ha nem a legfontosabb – feladata, hogy pontosan definiálja az igényt, illetve problémát amire megoldást szeretnénk találni és szállítani. Azok az egyedi szoftverek, amelyek a felhasználó számára magától értetődő lépésekből állnak, nagymértékben javíthatják a cég termelékenységét, a konverziós értékeket, az eladások számát, valamint a dolgozói és ügyfél elégedettséget, hiszen a szoftver kiismerése helyett energiáikat saját munkájukra fordíthatják.

3. A UX design folyamata

Minden UX folyamat 5 lépésből áll: probléma feltárás, kutatás, analízis, design, tesztelés, illetve folyamatos visszacsatolásból és iterálásból, amíg a meg nem találjuk a felhasználó számára legmegfelelőbb megoldást.

A probléma definiálása, megértése

Az UX tervezés egyik legfontosabb fázisa a design előtt történik. Mielőtt megtervezünk egy terméket, meg kell értenünk a miérteket és a célokat. Miért van szűkség új megoldásra, melyek a rövid és hosszútávú célok, milyen problémára szeretnénk megoldást találni?

Érdemes megvizsgálni, hogy az ügyfél által megfogalmazott probléma ténylegesen a valós probléma-e.  A termék definíció, mint első lépés alapvető hatással van a termék sikerére.

Ebben a fázisban kapnak helyet a stakeholder interjúk, melyek folyamán a UX designer az ügyféllel közösen a probléma feltárásán és a termék alappilléreinek meghatározásán dolgozik – érték javaslatok és koncepció vázlat születik.

UX Kutatás és elemzés

Miután a termék főbb tulajdonságai meghatározásra kerültek, kezdetét veszi a felhasználói és piackutatás. Feltérképezzük a célcsoportok jellemvonásait, perszónákat (jellemző felhasználó csoportot reprezentáló fiktív személy) határozunk meg, majd user(felhasználó) interjúk és empátia térkép segítségével megvizsgáljuk a majdani felhasználók igényeit, preferenciáit, félelmeit és nehézségeit.

A versenytárs elemzés folyamán megvizsgáljuk, hogy ki és hogyan oldotta meg a problémát, miért sikeres a termékük vagy miért nem. Mélyebb rálátást nyerünk versenytársak erősségeire és gyengeségeire, ami segíthet hatékonyabban pozícionálni a terméket, esetleg felfedezhetünk olyan felhasználói igényeket, melyekről eddig nem volt tudomásunk.

Folyamattervezés (user journey)

Ebben a fázisban az a célunk, hogy az egyes perszónák szerepébe helyezkedve, felvázoljuk néhány lépésben a majdani felhasználó útját, interakcióját a digitális termékkel. Ennek eredményeképpen 2-3 reprezentatív útvonalat kapunk, ami alapján elkezdődhet a wireframe (drótváz) megtervezése.

Design – felülettervezés

A drótváz egy strukturális vázlat, ami a szoftver főbb elemeit, azok elrendezését, hierarchiáját ábrázolja. Készülhet kézzel (hand drawn sketch) vagy tervező programmal és arra szolgál, hogy a leggyorsabban vizualizáljuk ötleteinket és megoldásainkat, mielőtt eldöntenénk, hogy melyik lesz az, amelyikkel folytatjuk a munkát. Ha megegyezés született a drótváz tekintetében, elkezdődhet a grafikai elemek és interakciók (UI design), valamint a kattintható prototípus megtervezése.

Tesztelés

A tesztelési fázis akkor kezdődhet el, mikor a magas minőségű (high-fidelity) tervezés befejeződött. A termék prototípusát az ügyfél és a végfelhasználók tesztelik, a tesztelés mikéntje pedig a project méretétől és a célcsoporttól függően változhat. Szervezhetünk fókusz csoportos tesztelést vagy megfigyelhetjük a felhasználó viselkedését online eszközök segítségével a hőtérképes elemzéseken át a böngészési időt, kattintások helyét vagy szemmozgást rögzítő tesztekig. Ha kisebb design változatokat szeretnénk tesztelni, az A/B tesztelés tökéletes választás, ugyanis ekkor a design két változata fut élesben egyszerre úgy, hogy a látogatók hol az egyik, hol a másik változatot látják.

A felhasználói tesztek nagymértékben hozzájárulnak a termék kisebb-nagyobb hibáinak felfedezéséhez, amelyeket „belsős” szemmel nehezen vehetnénk észre.

4. Agile és UX

A UX tervezési folyamat nem lineáris, hanem több lépcsős – a legtöbb esetben körkörös folyamat, amit általában kihívás összhangba hozni az Agilis módszertan belátható időegységeivel (sprintek). Ha figyelembe vesszük, hogy az Agile egy szoftver-fejlesztési módszertan, a UX pedig szoftver tervezési folyamat, viszonylag könnyedén szinkronizálhatjuk az “eltérő idősíkokon” dolgozó fejlesztői és UX csapatokat.

Az egyedi szoftver-fejlesztés a legtöbb esetben nem áll meg a bevezetés után, az éles használat során gyakran felmerülnek olyan esetek melyek folyamatos továbbfejlesztésnek engednek teret a még magasabb felhasználói élmény, és üzleti célok elérése érdekében.

5. UX az eNET-nél

Az eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. már a projektek kezdetén elkezdődnek a UX egyeztetések, hogy feltérképezzük az ügyfél igényeit, rálátást kapjuk az üzleti célokra, és mélyebb megértést nyerjünk a BX (brand experience), CX (Customer Experience) és a UX viszonyáról a projectben.

A Product Owner és a Stakeholder(ek) segítségével definiáljuk a project roadmap-et és kezdetleges whiteboard vázlatokat készítünk a leendő termék struktúrájáról és funkcionális működéséről. Ezt követően készülnek el a kezdetleges drótvázak, melyek nagyban megkönnyítik az ügyfelekkel való kommunikációt és segítik a project időtartamának, illetve erőforrásigényének becslést. A UX\UI munka nagy része a high-fidelity prototípus megtervezésével zárul, ami nagyban segítik a product backlog definiálását és a sprintek eredményességét, azonban a fejlesztés során felmerülő kérdések, részletek kidolgozásában is nagy szerepet kap a UX tervezés.

A fejlesztést megelőző UX folyamatok általában 50-100 munkaórát vesznek igénybe projektenként, de sok esetben ennél többre is szűkség lehet, ha kiterjedtebb kutatásra és tesztelésre van szűkség. Az újonnan induló projektjeink esetében, folyamatosan azon dolgozunk és a belső folyamatainkat úgy alakítjuk, hogy ezen elvek mentén a felmerülő projekt kockázatokat a lehető legminimálisabb értékre szorítsuk le, miközben az általunk elkészített projektek és termékek a lehető legmagasabb ügyfél elégedettséget érjék el.