Robotok és AI: Átalakulóban a vállalatok pénzügyi folyamatai

2024. 03. 27.

A digitális technológiák forradalmi hatása jellemzi a negyedik ipari forradalmat. Ezek a technológiák, mint a digitalizáció és az automatizálás, előnyöket és kihívásokat hoznak a társadalomnak és gazdaságnak egyaránt, átformálva a meglévő rendszereket. A Mesterséges Intelligencia (AI) és a Robotizált Folyamatautomatizáció (RPA) fejlődése világszerte gyorsul, használatuk pozitív változásokat hozhat a pénzügyi terület működésében is, ugyanakkor új kihívások elé állítja a rendszert, emellett jogi, valamint etikai kérdéseket is felvet.

Mesterséges Intelligencia azoknak a gépi, szoftver alapú alkalmazásoknak, algoritmusoknak a gyűjtőfogalma, amelyek célja az emberi viselkedés utánzása, a Robotizált Folyamatautomatizáció pedig egy olyan technológia és megközelítés, amely során szoftver robotokat használnak az üzleti folyamatok automatizálására.

Miért jó ez a pénzügyi területen is?

Az AI és RPA alkalmazása a pénzügyi területen jelentősen növelheti a hatékonyságot és csökkentheti az emberi hibázás lehetőségét, hiszen mindezek a technológiák képesek az ismétlődő feladatok gyors és pontos elvégzésére, mint például tranzakciók feldolgozására vagy adatelemzésre. Emellett, az AI képes komplex mintázatokat felismerni és előrejelezni, ami segíthet a pénzügyi kockázatok csökkentésében és az üzleti döntéshozatal javításában. Az RPA és az AI automatizálási képességeik révén lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy erőforrásaikat értékteremtőbb tevékenységekre összpontosíthassák, ezzel növelve a működési hatékonyságukat és versenyképességüket.

A Mesterséges Intelligencia és a pénzügy

Az AI-alapú számlakezelő rendszerek képesek nagy számosságú számlák gyors és hibamentes kezelésére, beleértve a ki és bemenő számlázást. Ezen túlmenően, a Mesterséges Intelligencia által vezérelt rendszerek elősegítik a havi és negyedéves bevallások pontos és gyors elkészítését, valamint nagy mennyiségű pénzügyi adatok elemzését, amelyek során mintákat, trendeket és rendellenességeket azonosítanak.

Az AI képes a banki folyamatok, mint például a könyvelési munkák automatizálására, a jogszabályi változások nyomon követésére, valamint pénzügyi okos asszisztensek révén a keresési idő csökkentésére. Az AI felismeri és jelzi a pénzügyi adathalmazokban rejlő hibákat, javaslatot téve azok kijavítására, előrejelzi a cash-flow mozgásokat, valamint egyaránt támogatást biztosít a piaci elemzések és kutatások összegzésében.

A Mesterséges Intelligencia segíthet a nyelvi akadályok leküzdésében a riportok több nyelvre történő fordításával, valamint gyors és megbízható segítséget nyújt a pénzügyi riportok generálásában. Emellett az AI képessége a jogi nyelvezet felülvizsgálatára és a jogi megfogalmazási anomáliák korrigálására is kiterjed, biztosítva a dokumentumok jogi megfelelőségét.

Az RPA és a pénzügy

A vállalatirányítási folyamatok automatizálása révén a céges szabályozási keretek és auditálási folyamatok hatékonyabbá válnak, amely nem csak az átláthatóságot növeli, hanem a hibák kockázatát is csökkenti. Az eltérő rendszerek közötti számlaegyenlegek összehasonlítása, ami korábban rendkívül időigényes manuális feladat volt, most könnyen megvalósíthatóvá válik. Számlák digitalizálása és adatok rögzítése, valamint különböző formátumú beszerzési rendelések automatizálása, beleértve az adatok rendszerbe történő beolvasását és feldolgozását, szintén gyorsabbá és hatékonyabbá válik az RPA-nak köszönhetően.

Az adatok közötti eltérések javítása, a banki kivonatok automatizált feldolgozása és a beszállítói szerződések feltételeinek automatizált ellenőrzése szintén további előnyöket jelentenek. Az automatizált P&L jelentések készítése időmegtakarítást eredményez, miközben a számlázási folyamatok automatizálása javítja a készpénzáramlást és csökkenti az adminisztratív terheket.

Milyen céges hatások várhatóak?

A két technológia használata rendkívül előnyös lehet szinte minden vállalat számára, az alábbi várható eredményekkel:

 • Automatizálás és hatékonyság növekedés
 • Hibák csökkentése
 • Pénzügyi veszteségek és költségek csökkentése
 • Jobb megfelelőség és nyomon követés
 • Átláthatóság
 • Versenyképesség fokozása
 • Erőforrás-allokáció jobb felhasználása
 • Rugalmas skálázhatóság
 • Folyamatos működés biztosítása
 • Vezetői döntéstámogatás
 • Jobb kockázatkezelés
 • Jogszabályi megfelelés biztosítása
 • Innováció fenntartása

Az integrálás fontossága

Az RPA és AI bevezetése a napi szintű munkavégzésbe komoly kihívást jelent, mivel ezek a technológiák jelentősen megváltoztathatják a munkafolyamatokat. Kiemelten fontos ezért a munkavállalók megfelelő képzése, folyamatos szakmai támogatása annak érdekében, hogy sikeresen integrálni tudják ezeket a technológiákat a mindennapi munkájukba.

Az eNET és a 100%-os tulajdonában lévő Optimaze szakértői csapata készséggel állnak rendelkezésre az RPA és AI technológiák céges szintű alkalmazásában, biztosítva ezzel adott vállalat számára a folyamataik optimalizálását és a szervezeti hatékonyságot.

Most vagy soha…

Nem kérdés, hogy a jövőben az RPA és az AI technológiák folyamatosan fejlődni fognak, a vállalatoknak alkalmazkodniuk kell az új kihívásokhoz és lehetőségekhez. A Mesterséges Intelligencia és az RPA már most is javában átrajzolja a pénzügyi terület működését, és ebben a trendben csak további növekedés várható. A vállalatoknak, amelyek előnyt kívánnak szerezni ezen a területen, előre kell látniuk az AI és az RPA által kínált lehetőségeket és alkalmazkodni hozzájuk. Itt klasszikusan értelmezhető a mondás, aki lemarad kimarad…

Az Európai Unióban az RPA (Robotic Process Automation) és AI (Mesterséges Intelligencia) területek szabályozására az EU AI Act, azaz az EU Mesterséges Intelligencia Törvénye vonatkozik, amely a világon az első átfogó AI törvénynek számít. Ennek keretében az AI rendszerek kockázati szintjük alapján kerülnek besorolásra, amely meghatározza a rájuk vonatkozó szabályozás szigorúságát.