Regionális szintű IKT fejlettség – vállalatok

2003. 02. 02.

2001 óta a GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. az Európai Unió által támogatott “Regional-IST” program (www.regional-ist.org) keretében több nyugat-európai kutatóintézettel együttműködve közös kutatásban vesz részt. A 2003 elején lezajlott első kutatási kör az európai régiók háztartásainak, vállalatainak és kormányzati szektorainak infokommunikációs használatát vizsgálta.

Jelen összefoglalónkban a vállalati felmérés adatait mutatjuk be nemzetközi regionális összehasonlításban. Az eredmények Portugália és Magyarország esetében a teljes országra vonatkoznak, hiszen ezen országok méretük alapján az Európai Unió régióival vethetők igazán össze.

Fontosabb megállapítások:

* A felmérésben résztvevő régiókkal (Baden-Württemberg, Katalónia, Piemont, Portugália) összehasonlítva a magyar vállalatok sokkal kevésbé maradnak el az ICT eszközök használatában európai uniós társaiktól, mint a magyar háztartások.

* Az Internet-hozzáférések aránya a magyar, legalább 10 alkalmazottal rendelkező vállalatok körében csupán a kisebb cégek esetében marad el némileg a kutatásban résztvevő nyugat-európai régiók üzleti Internet-penetrációjától.

* A magyar vállalati-honlap elterjedtség teljesen egy szinten áll a fejlettebb régiókéval, a honlapok túlnyomó többsége viszont még mindig csak a kezdeti, statikus fejlődési fokon áll.

* On-line vásárlásokat vagy beszerzéseket a 10 főnél többet foglalkoztató vállalatok negyede hajtott már végbe szinte az összes régióban.

A kutatás részletes eredményei:

A magyarországi vállalatok sokkal kevésbé maradnak el az ICT eszközök használatában európai uniós társaiktól, mint a magyar háztartások. Ma már az összes magyarországi nagyvállalat rendelkezik internet-kapcsolattal, csakúgy, mint a piemonti, vagy a katalán cégek.

Kisebb lemaradásban vannak a középvállalatok (50-249 alkalmazott), melyek 93%-a csatlakozik csak az internetre, szemben például Piemonttal. A kisvállalatok (10 és 50 fő közötti alkalmazotti létszám) esetében valamivel nagyobb az országok közötti különbség, de a cégek többségének már ebben a kategóriában is van Internet kapcsolata hazánkban. Bár a világhálós kapcsolódások típusát tekintve a magyarországi vállalatok körében is gyorsan nő a szélessávú csatlakozások aránya, Katalóniához képest jelentős, Piemonthoz képest kevésbé számottevő a lemaradásunk.

Internetkapcsolattal rendelkező vállalatok aránya
(alkalmazotti létszám szerint)

A vállalati honlapok elterjedtsége terén a hazai vállalatok egy szinten állnak az uniós cégekkel.

Baden-Württembergben a 10 fő feletti cégek 48%-a készített saját internetes megjelenést, míg Magyarországon a cégek 49%-a. Valamivel előrébb járnak a piemonti és katalán cégek, ahol a honlapok aránya 70%, illetve 55% a 10 főnél több alkalmazottat foglalkoztató vállalatok körében.

Honlappal rendelkező, 10 főnél többet foglalkoztató vállalatok aránya (%)

A vállalati honlapok túlnyomó többsége azonban még mindig csak a kezdeti statikus fejlődési fokon áll. A katalán és magyar vállalati honlapok 71-72%-a, a piemonti weboldalak 80%-a csupán a vállalat és termékei bemutatására szorítkozik. Baden-Württembergben ez az arány már jóval kisebb (47%), ott a vállalatok nagyobb arányban mozdultak már el az on-line kereskedelmi megoldások alkalmazása felé.

Interaktivitást, termékek, szolgáltatások keresésének lehetőségét a magasabb fejlődési fokon álló honlapok többsége biztosítja. A hasonló lehetőséget kínáló weboldalak aránya Magyarországon 16%, míg Katalóniában 13%, Piemontban pedig 12%.

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatást (pl. on-line rendelés) átlagosan a céges honlapok 7-10%-a kínál, amely téren Magyarország azonos szinten áll a többi régióval.

A vállalati honlapok típusa (%)

A magyar, legalább 10 alkalmazottal rendelkező vállalatok negyede vásárolt már vagy értékesítette termékeit, szolgáltatásait on-line módon, interneten keresztül. A piemonti cégek ennél valamivel kisebb arányban voltak aktívak az internetes kereskedelem terén, míg a katalán vállalatok 31%-a vásárolt vagy értékesített már az interneten keresztül.

Online értékesítést vagy beszerzést lebonyolító 10 fő feletti vállalatok aránya (%)

A Regional-IST projektről

A kutatásban a GKI Gazdaságkutató Rt. partnere a(z)

* Universitat Oberta de Catalunya, Spanyolország
* Istituto Superiore Mario Boella, Olaszország
* Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung (ISI), Németország
* Generalitat de Catalunya (IS Observatory – OBSI), Spanyolország
* Observatório das Cięncias e das Tecnologias, Portugália
* Politecnico di Torino, Olaszország

A program célja az e-kormányzati és e-gazdasági alkalmazások tanulmányozása, az infokommunikációs eszközök elterjedtségének és használatának regionális (tehát nem nemzeti) szintű mérése. A projekt lezárultával összegyűlnek azok a tapasztalatok, amelyek a mérési technikák és módszerek közül a leghatékonyabbnak bizonyulnak a régiók ICT használatának feltérképezéséhez. A regionális szintű méréssel magyarázatot kaphatunk az országokon belüli fejlődési különbségekre, amely fejlődésben az ICT eszközök használata kétségkívül meghatározó szerepet játszik. A regionális adatok nagy segítségül szolgálnak mind az üzleti szektor (beruházók, kereskedők stb.), mind a kormányzati szektor képviselőinek. A projektről bővebb információk a www.regional-ist.org címen találhatók.

Rövidítések:

BW – Baden-Württemberg
CT – Katalónia
HU – Magyarország
PI – Piemont
PT – Portugália