Badania rynku

Badania rynku prowadzone przez eNET dotyczą następujących zagadnień:

  • E-handel (badanie aspektów popytu i podaży handlu detalicznego odbywającego się za pośrednictwem internetu oraz usług dostarczanych przez internet, zarówno na Węgrzech, jak i w Europie Środkowej)
  • Elektroniczne sieci telekomunikacyjne (analizy oparte na szeregach czasowych, dotyczące zarówno sieci długodystansowych, jak i sieci dostępowych, wykorzystujące dane rozliczeniowe)
  • Korzystanie z teleinformatyki i urządzeń w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach i instytucjach; przygotowanie prognoz
  • Ocena działalności rządów i organów samorządowych; wykorzystywanie usług (elektroniczna administracja, ASP, etc.)

W naszych badaniach stosujemy zarówno metody ilościowe (zbieranie danych na dużych próbach przy użyciu rozmaitych technik, modelowanie, eksplorację danych), jak i procedury badań jakościowych (wywiady pogłębione, zogniskowane wywiady grupowe, obserwację uczestniczącą). Nasi klienci korzystają z tych usług najczęściej dla następujących celów:

  • Określanie strategii;
  • Rozwój przedsiębiorczości;
  • Przygotowanie planów działania;
  • Fuzje i przejęcia;
  • Monitorowanie;
  • Komunikacja marketingowa i PR.

A webhely tartalmának megjelenítésekor cookie-kat használunk. Adatainak kezeléséről az alábbi Adatkezelési tájékoztatóban további információkat olvashat.