Проучване на пазара

Проучването на пазара на eNET обхваща следните сфери:

  • Електронна търговия (проучване на аспектите на търсенето и предлагането на търговията на дребно и интернет услугите в Унгария и Централна Европа)
  • Електронни телекомуникационни мрежи (анализи на времеви редове на далекосъобщителни мрежи и мрежи за достъп въз основа на данни за селищата)
  • Употреба на информационно-комуникационни и енергетични услуги от домакинствата, бизнеса и институциите; изготвяне на прогнози
  • Оценка на дейностите на държавата и общините; употреба на услуги (електронна администрация, ASP и др.)

Изследванията ни включват както количествени методи (мащабно събиране на данни с различни методи, моделиране и извличане на данни), така и качествени процедури (подробни интервюта, фокусни групи, наблюдение на участниците). Тези услуги се използват от клиентите ни предимно за следните цели:

  • Определяне на стратегия;
  • Развитие на бизнеса;
  • Изготвяне на планове за действие;
  • Сливания и придобивания;
  • Мониторинг;
  • Маркетингови комуникации и връзки с обществеността.

A webhely tartalmának megjelenítésekor cookie-kat használunk. Adatainak kezeléséről az alábbi Adatkezelési tájékoztatóban további információkat olvashat.