A vállalati számítógépek száma és kora

2005. 07. 01.

Jelentés az internet-gazdaságról – A vállalati számítógépek száma és kora

A GKIeNET és a T-Mobile Magyarország Rt. – a Sun Microsystems Magyarország Kft.-val együttműködve – negyedévente felméri a vállalati internethasználati szokásokat, a hazai elektronikus gazdaság fejlődését. Jelen összefoglalónkban a vállalati szektor számítógép-használatának jellemzőit mutatjuk be.

A FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

A legalább 5 alkalmazottal rendelkező magyarossági vállalatok 90%-a rendelkezik számítógéppel.

A számítógéppel ellátott cégek (N=783) átlagosan 11,9 személyi számítógéppel rendelkeznek, melyből 10,5 darab asztali számítógép és 1,4 darab laptop.

A cégek egyötöde egyetlen gépet, 28%-uk 2-3 gépet, 23%-uk 4-6 gépet használ. Az ennél több személyi számítógéppel rendelkező vállalkozások kisebb arányt képviselnek: 6-15 közötti számú computert a cégek 19%-a, 15-nél több gépet pedig összesen 10%-uk tart használatban.

SZEMÉLYI SZÁMÍTÓGÉPEK SZÁMA AZ 5 FŐ FELETTI VÁLLALKOZÁSOKNÁL
(%-os megoszlás a számítógépet használó cégek körében N=1952)

Forrás: GKIeNET – T-Mobile – SUN

Összes vállalati számítógép száma

A cégek száma alapján végzett kalkulációk eredményeképpen a magyarországi, legalább 5 főt foglalkoztató cégek összesen 632 ezer számítógéppel rendelkezhetnek. A legtöbb gép az iparban, a kereskedelemben és a gazdasági szolgáltatások szektorokban található.

A számítógépek életkora

Az 5 főnél többet foglalkoztató vállalatok által használt számítógépek (asztali és hordozható számítógépek együtt) egyötöde egy évnél fiatalabb volt 2005 márciusában. A számítógép-állomány legjelentősebb hányadát, majdnem felét (49%), a 3 évesnél fiatalabb, de 1 évnél idősebb gépek tették ki. A 3 évesnél idősebb számítógépek aránya 32% volt a felmérés időpontjában

A gazdasági ágazatok közül a mezőgazdaság, halászat ágazatokban, illetve a bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia, gáz-, gőz-, vízellátás ágazatokban az átlagosnál mintegy 10 százalékponttal magasabb (44%, illetve 41%) a három évesnél idősebb gépek aránya. Mindezek mellett a mezőgazdaság, halászat ágazatokban az 1 évnél fiatalabb gépek aránya kisebb, mint az országos átlag. A szálláshely-szolgáltatás vendéglátás, valamint a szállítás, raktározás, posta, távközlés ágazatokban az országos átlagnál jóval magasabb az 1-3 éves gépek aránya (60-60%), és jóval alacsonyabb a 3 évesnél idősebb gépek aránya (17%, illetve 21%).

A SZÁMÍTÓGÉPÁLLOMÁNY MEGOSZLÁSA A GÉPEK ÉLETKORA SZERINT
(a számítógépet használó cégek körében, N=783)

Forrás: GKIeNET – T-Mobile – SUN

A középvállalatoknál az átlagosnál kevesebb 1-3 éves gép található, míg a 3 évesnél idősebb gépek aránya 7 százalékponttal magasabb az országos átlagnál. A nagyvállalatok esetében az 1-3 éves gépek aránya az országos átlagnál 4 százalékponttal magasabb, míg a 3 évnél idősebb gépeké ugyanennyivel alacsonyabb.

A SZÁMÍTÓGÉPÁLLOMÁNY MEGOSZLÁSA A GÉPEK ÉLETKORA SZERINT
(cégméret alapján, a számítógépet használó cégek körében, N=783)

Forrás: GKIeNET – T-Mobile – SUN

A KUTATÁSRÓL

A felmérés 2005 márciusában zajlott le telefonos interjúk formájában 1000 cég reprezentatív megkérdezésével. A felmérés célcsoportja a legalább 5 alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások voltak. A felmérés kiterjedt egész Magyarországra és érintette az összes gazdasági szektort.