Számítógép és internet ellátottság – 2006

2006. 08. 01.

A GKI Gazdaságkutató Rt. és a T-Mobile – a Sun Microsystems Magyarország Kft.-val együttműködve – negyedévente felméri a vállalati Internet-használati szokásokat, a hazai elektronikus gazdaság fejlődését. Jelen összefoglalónkban a vállalati szektor Internet-kapcsolatának jellemzőit mutatjuk be.

Számítógép-ellátottság

A hazai (legalább 5 főt foglalkoztató) cégek 91%-a használ számítógépet. Az arány 2004 októbere óta csak kis mértékben növekedett. Az eredmények azt mutatják, hogy a számítógép-használat elterjedtsége rövid távon nem fog növekedni, a PC használatát tevékenységükhöz fontosnak tartó vállalatok már rendelkeznek ilyen eszközzel.

A számítógép-ellátottságot a foglalkoztatott létszám szerint vizsgálva megfigyelhetjük, hogy az 50 főnél többet foglalkoztató cégek körében 100%-os a számítógép-penetráció, tehát minden közép-, illetve nagyvállalat használ PC-t. A kisvállalati kategória a PC használat szempontjából egyértelműen két csoportra bontható a létszám alapján, a csoport felső rétegében (a 20-49 fős vállalatoknál) 98%, az alsó rétegében (a 10-19 főt foglalkoztató cégeknél) pedig 93% a PC-t használók aránya. A mikrovállalatok esetében a számítógép-penetráció 87%.

A számítógépet használó vállalatok aránya
(az “igen” válaszok százalékos aránya)

Forrás: GKI – T-Mobile – SUN

Átlagos számítógépszám

A számítógéppel ellátott cégek átlagosan 11,5 személyi számítógéppel rendelkeznek. A kevesebb alkalmazottat foglalkoztató cégek átlagosan természetesen kevesebb, míg a nagyobb cégek több személyi számítógépet mondhatnak magukénak: az 5-9 fős vállalkozások átlagosan 3 darabot, a 10-19 fős és a 20-49 fős cégek 5-10 darabot, az 50-249 fős cégek pedig 34 darabot. A 250 fő feletti nagyvállalatok már átlagosan is több, mint 250 számítógéppel rendelkeznek.

Internetet-ellátottság

A hazai (legalább 5 főt foglalkoztató) cégek körében az internet-penetráció 79%-os volt 2006 márciusában, ami 4 százalékponttal magasabb a 2005 márciusában készült felmérésben mértnél, és ez a különbség már a statisztikai hiba határán kívül van. Az internet-csatlakozással való ellátottság a számítógépet használó cégek körében 87%. A teljes vállalati körből mintegy 21,7 ezer 5-9 fős mikrovállalat, 22 ezer kisvállalat, 4,4 ezer középvállalat és mintegy 900 nagyvállalat rendelkezik internet hozzáféréssel.

Internetcsatlakozással rendelkező vállalatok aránya
(százalékos megoszlás az 5 fő feletti vállalatok körében)

Forrás: GKI – T-Mobile – SUN

Az internet-csatlakozás megléte pozitív kapcsolatban áll a vállalkozások által foglalkoztatottak számával, az Internet-penetráció a kisebb cégektől a nagyvállalatok felé haladva növekszik: az 5-9 fős cégek átlagosnál kisebb hányada (72%), míg a 10-19 fős cégek 82%-a, a 20-49 fős cégek pedig 90%-a rendelkezik valamilyen internet hozzáféréssel. Legnagyobb arányban értelemszerűen a közép- és nagyvállalatoknak van csatlakozása: az 50-249 fős cégek 97%-a kapcsolódik a világhálóhoz, a 250 főnél több dolgozót foglalkoztató vállalkozások körében pedig gyakorlatilag 100% a penetráció.

A KUTATÁSRÓL

A felmérés 2006 márciusában zajlott le telefonos interjúk formájában 1000 cég reprezentatív megkérdezésével. A felmérés célcsoportja a legalább 5 alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások voltak. A felmérés kiterjedt egész Magyarországra és érintette az összes gazdasági szektort.