Egyre termékenyebb az e-kormányzati szolgáltatásfejlesztés talaja

2009. 02. 01.

A magyarországi internetezők számának növekedése és az e-kormányzati fejlesztések eredménye 2008-ban már egyértelműen meghozta gyümölcsét: a különböző e-közigazgatási rendszerek az Ügyfélkapu kormányzati portál alá történő „terelése” hozzájárult az egységes, elektronikus államigazgatási rendszer megteremtéséhez. A GKIeNET – T-Home – T-Mobile havi jelentése rámutat, hogy Magyarországon is jelentős eredmények születnek a szolgáltatások megteremtésével párhuzamosan.

A magyarorszag.hu, vagyis az elektronikus Ügyfélkapu portált 2008-ban naponta átlagosan 600 ezer belépő látogatta, ami az jelenti, hogy havonta 15-20 millióan lépnek be a kormányzati elektronikus ügyintéző rendszerbe. A jelenleg működő rendszer bejelentett felhasználóinak száma 2008 végén közel 740 ezer volt – igaz, ez valamivel magasabb szám, mint a ténylegesen aktív felhasználók köre. Az egyik legnépszerűbb szolgáltatás a hatályos jogszabályok gyűjteménye, de havonta egymillió feletti belépőt jelent az adóhivatali adatküldések miatti látogatószám is és ettől alig marad el az egészségbiztosítási, nyugdíj- és vámintézések száma. Az elektronikus adóbevallások népszerűségét jól mutatja, hogy 2008-ban (a 2007. adóévre vonatkozóan) a 4,4 millió darab beadott SZJA adóbevallásból valamivel több, mint 540 ezer már elektronikus úton érkezet az adóhivatalhoz. Az elektronikus úton adóbevallók aránya földrajzi egységenként nagy eltérést mutat, de az Alföld déli részén fekvő települések lakói között többségében 15% feletti az ilyen módot választók aránya.

1. Ábra Az elektronikusan adóbevallást benyújtó magánszemélyek aránya – a településen bejelentett lakhellyel bíró teljes lakosságszámhoz viszonyítva – 2008-ban (2007 évre vonatkozó adóbevallás)

Forrás: APEH, a 2008. május 12-ével zárt adóbevallási adatok alapján – GKIeNET – T-Home – T-Mobile összeállítás

A GKIeNET magyarországi önkormányzatok körében 2008-ban készített kutatása alapján számítógéppel rendelkező önkormányzatok 67%-a rendelkezik saját honlappal (az internet-hozzáféréssel ellátott hivatalok 68%-a, az összes önkormányzat 64%-a), ami összesen mintegy 2000 önkormányzati weboldalt jelent. A honlap-penetráció igen jelentősen nőtt a számítógépet használó önkormányzatok körében a 2004-ben mért 40%-hoz képest. Az elektronikus ügyintézés szempontjából előremutató, hogy a honlap megléte gyakorlatilag már a nagyközségek körében is 100%-osnak tekinthető. A honlappal rendelkező önkormányzatok területén hozzávetőlegesen 9,4-9,5 millió lakos él.

A magyarországi önkormányzatoknak megközelítőleg 3800 db. különböző típusú ügymentet kell tudniuk végezni, amiből kb. 2600-2800 db. elektronizálható. A speciális ügyintézést igénylő feladatok – mint pl. a menekült státusz intézése – nem terelhetők egy minimális szinten túl elektronikus útra.

Az interneten keresztül elérhető elektronikus szolgáltatások különböző szinten valósulhatnak meg: az ügyintézéshez kapcsolódó információk, tájékoztatások nyújtásától kezdve a formanyomtatványok elérésén, illetve azok elektronikus visszaküldési lehetőségén keresztül a teljes mértékben elektronikus úton lezajló ügyintézésig, melynek során a hivatal is elektronikus úton küldi meg az állampolgár számára szükséges dokumentumokat. 2008-ban a honlappal rendelkező önkormányzatok 35%-ának weboldalán lehetett találkozni az ügymenetekről szóló információkkal, ügymenetleírásokkal, ez jelentős előrelépés a 2005-ös 12%-os arányhoz képest. A honlappal rendelkező községi önkormányzatok körében csak 28%, a nagyközségekben már az országos átlag feletti (47%), a városi önkormányzatok honlapjainál 69%, míg a megyei jogú városoknál, kerületeknél 60% ez az érték. Összesen mintegy 720 darab olyan önkormányzati honlap volt 2008-ban Magyarországon, amelyeken ügymenetleírások találhatók és ezeken átlagosan 17 ügymenetről találhattunk információkat. Az önkormányzati honlapok 24%-áról tölthetők le nyomtatványok, űrlapok, ami azt jelenti, hogy összesen 500 ilyen lehetőséget biztosító önkormányzati honlap van Magyarországon. A honlappal rendelkező önkormányzatok körében a teljes körű online ügyintézés lehetősége viszont még nagyon ritkának számít, legfeljebb az érintett hivatalok 1%-ánál van lehetőség ilyen szolgáltatás igénybevételére.

2008-ban a felnőtt lakosság 59%-a intézett ügyet hatósággal vagy állami szervvel személyesen, míg elektronikus úton ugyanezen arány 12%-os volt.

2. Ábra Az elmúlt egy évben elektronikus úton (is) hivatali ügyet intézők aránya az egyes hivataloknál, állami szerveknél

Forrás: GKIeNET – T-Home – T-Mobile, 2008

A személyes ügyintézések helye leggyakrabban az okmányiroda, a lakosság majdnem harmada (31%) intézett ügyet 2008 során ezen a helyen, valamint szinte ugyanennyien az önkormányzatnál. Az elektronikus ügyintézés tekintetében a legnagyobb számban az adóhivatallal kerülnek kapcsolatba a magyar állampolgárok – a felnőtt lakosság 5%-a intézett elektronikusan ügyet az APEH-nél, s 3%-a a közüzemi szolgáltatóknál. Az elektronikus ügyintézés esetében az elintézett ügyek száma jellemzően magasabb, mint a személyesen elintézett ügyek kapcsán, míg az ezekhez szükséges idő jelentősen kevesebb volt – egyértelműen látszanak tehát a lehetőség előnyei, amelyek a nemzetgazdaság egészére kedvezően hatnak.

Az elemzés háttere

A GKI és a T-Mobile 2001 óta tartó együttműködése révén negyedévente jelentette meg a „Jelentés az internetgazdaságról” kutatási összefoglalót, amely részletes elemzéseket tartalmazott az internetgazdaság fejlődésére vonatkozóan. 2008-tól a kiadvány megújításra került, és a korábbiaktól eltérően a jövőben negyedévente egy témára fókuszálva jelenik meg. Minden negyedéves kutatási anyagból három a sajtó ill. az érdeklődők számára készített Gyorsjelentés címmel megjelenő összefoglaló is készül, amelyek a negyedéves tanulmányok lényegi megállapításait tartalmazzák. Egy negyedév folyamán összesen három, a sajtó számára készülő összefoglaló kerül elküldésre, illetve az anyagok elérhetők lesznek a GKIeNET honlapján.