Internetbank felsőbb fokon – a lehetőség a magyar pénzügyi kultúra javulásához is hozzájárul

2009. 03. 01.

Dinamikus növekedést mutat az internet banki és mobilbanki szolgáltatásokra szerződött ügyfelek száma, míg az élőhangos telefonbanki szolgáltatásra nincs nagy igény – derül ki a GKIeNET – T-Home – T-Mobile Jelentés az internetgazdaságról havi jelentéséből.

Magyarországon 2008. szeptember 30-án az internetes folyószámla-szolgáltatásokkal rendelkező hitelintézetek közel 1 millió 900 ezer internetbanki szolgáltatásokra szerződött lakossági ügyféllel rendelkeztek, ami közel 6%-kal több mint 3 hónappal ezt megelőzően, és mintegy 24%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. Az internet-banki szolgáltatásokra szerződött vállalkozások száma ugyanebben az időpontban közel 300 ezer volt, ami az előző negyedévhez képest 1,5%-os, ugyanakkor a korábbi évhez viszonyítva több mint 27%-os növekedést takar. 2008 harmadik negyedévének végén a lakossági internetbanki ügyfelek aránya az internetes szolgáltatással rendelkező bankok összes lakossági ügyfeléhez viszonyítva átlagosan 27% volt, a vállalati ügyfelek esetén pedig átlagosan 35% volt a megfelelő érték.

1. Ábra Internet-banki* illetve mobiltelefonos szerződéssel rendelkező lakossági ügyfelek száma és átlagos aránya a bankoknál (2008. 3 né végén, db. és %)

*2004 negyedik negyedévében az ügyfelek arányában történt nagymértékű növekedés az egyik nagybank szerződési rendszerében végrehajtott struktúraváltoztatás hatása.

Forrás: GKIeNET – T-Home – T-Mobile, 2009

Mobiltelefonos banki szolgáltatásokra szóló szerződéssel 2008. szeptember 30-án közel 2,6 millió lakossági és mintegy 185 ezer vállalati ügyfél rendelkezett – az érintett három hónap során a lakossági ügyfelek száma 7%-kal, egy év alatt pedig 29%-kal növekedett. A mobilbanki szolgáltatást igénybevevő vállalati ügyfelek száma egy negyedév alatt 4%-kal, 12 hónap alatt pedig közel 29%-kal nőtt. A mobilbanki szolgáltatással rendelkező bankoknál az ilyen szerződéssel rendelkező lakossági ügyfelek aránya 37% volt az év első negyedének végén, míg a vállalati ügyfelek 17%-a használhatta a mobiltelefont banki szolgáltatások igénybevételére.

2008. szeptember 30-án hozzávetőlegesen 196 ezer webkártya (kizárólag internetes fizetésre alkalmas kártya) volt használatban, ami 10 ezerrel volt több mint az egy negyedévvel korábbi érték és mintegy 10%-kal magasabb az egy évvel ezelőtti darabszámhoz képest. Az enyhe emelkedés mögött valószínűsíthetően az internetes szolgáltatások és ezen keresztül az online vásárlás iránt tanúsított kereslet lassú növekedése húzódik meg.

2. Ábra Internet-banki* illetve mobiltelefonos szerződéssel rendelkező vállalati ügyfelek száma és átlagos aránya a bankoknál* (2008. 3 né végén, db. és %)

Forrás: GKIeNET – T-Home – T-Mobile, 2009

Telefonbanking

A bankok 2008 harmadik negyedévének végén közel 3,2 millió élőhangos telefonbanking szolgáltatásra vonatkozó szerződéssel rendelkező lakossági ügyféllel álltak kapcsolatban, míg a vállalati ügyfelek közül ugyanekkor mintegy 184 ezren vették igénybe a telefonbanki szolgáltatást. Az élőhangos telefonbanki szolgáltatást nyújtó bankoknál 2008 harmadik negyedévének végén lakossági ügyfeleik közel 44%-a, vállalati ügyfeleiknek pedig mintegy 27%-a rendelkezett ilyen kontraktussal. Egy lakossági élőhangos telefonbanking ügyfélre viszont továbbra is kevesebb mint 0,1 db tranzakció jut havonta – a mutató csökkenése mellett annak alacsony értéke is jól mutatja, hogy a szolgáltatás iránt nagyon gyenge a valós igény. A lakosság körében hosszú idő óta 0,1 körül mozog az egy főre jutó tranzakciók átlagos száma, a telefonbanki szolgáltatásokra vonatkozó szerződéssel rendelkező ügyfelek számának emelkedési dinamikája pedig folyamatosan gyengül, jelezve, hogy ez a szolgáltatás már kevésbé kelti fel az ügyfelek érdeklődését, mint az online szolgáltatások.

A 2008 harmadik negyedévében a lakossági ügyfelek havonta átlagosan 10 darab, míg a vállalati mobilbanki ügyfelek havonta átlagosan több mint 22 SMS-t kaptak mobiltelefonjukra a folyószámlájukkal kapcsolatos információkról.

Értékpapír-szerződéssel rendelkező ügyfelek száma

Az internetes értékpapír-szolgáltatásokat nyújtó bankok 2008 harmadik negyedévének végén mintegy 117 ezer lakossági ügyféllel rendelkeztek, az előző negyedévhez képest a lakossági ügyfelek száma nem változott. A bankok várakozásai és a GKIeNET becslése alapján 2008 végére ezen ügyfelek száma megközelítheti a 137 ezret, ami 18%-kal több mint a 2007. december 31-ére becsült szám. Ennek hátterében szintén a gazdasági válság állhat, mivel az ügyfelek egyre nagyobb számban próbálkoznak az értékpapírpiacon némi plusz jövedelemhez jutni, kihasználván a csökkenő részvényárfolyamokban rejlő spekulatív lehetőségeket.

A vállalati körben a világhálón keresztül elérhető értékpapír-szolgáltatásokat igénybe vevő cégek számának dinamikus bővülése a második negyedéves megtorpanás után az év harmadik negyedévben ismét folytatódott, számuk közel 4600-ra tehető 2008 harmadik negyedévének végén.

3. Ábra Internetes értékpapír-szolgáltatásokra szerződött lakossági ügyfelek száma*

*A 2004 december 31-i csökkenés egy bank jelentős ügyfélváltozása miatt következett be.

Forrás: GKIeNET – T-Home – T-Mobile, 2009

Internetes banki tranzakciók

A bankok várakozásai alapján az internetes bankszolgáltatások közül továbbra is a mobilegyenleg feltöltése, az internetes átutalások, a számlainformációk lekérdezése, valamint a betétek lekötése növekszik majd a legnagyobb mértékben mind a lakossági, mind a vállalati ügyfelek között. A kutatás során megkérdezett banki szakemberek a lakossági ügyfélkör esetében magas pontszámot adtak még a részvények vételére/eladására is, míg a vállalatok kapcsán a tranzakciók ellenőrzése területén várható az átlagosnál nagyobb mértékű fejlődés.

A lakossági részvény adás-vétel esetében a korábbi negyedévhez hasonlóan jelentős fejlődést várnak a pénzintézetek. A pénzügyi kultúra igaz lassan, de folyamatosan fejlődik, így az értékpapír-kereskedelem egyre szélesebb köröket ér el, bővítve ezzel a lakosság megtakarítási palettáját. A csoportos beszedési megbízás alkalmazása a korábbi időszakokhoz képest lassan, de fokozatosan gyakoribbá válik mind a két ügyfélkör esetében. A mobiltelefon-egyenleg feltöltését weben keresztül intézők aránya növekedésének dinamikája továbbra is erős, míg a hiteligénylés online módon való intézése még mindig a leglassabban bővülő terület, mind a lakossági, mind a vállalati ügyfélkört illetően – bár előbbinél egyre jobban érezhető a fejlődés.

Tranzakciók száma

2008 harmadik negyedévében egy lakossági internet-banking ügyfélre havonta átlagosan 0,9 db tranzakció jutott. 2007 folyamán az egy ügyfélre jutó tranzakció száma végig 0,7 körül mozgott, ez az érték kis mértékben, de folyamatosan emelkedett 2008 folyamán. Mindez azt jelenti, hogy az utóbbi évben sem változtak lényegesen a felhasználói szokások, melyeket az új belépők hamar elsajátítanak.
A vállalatok esetében egy ügyfél átlagosan 8,7 db tranzakciót indított egy hónap alatt1, ez az érték némileg magasabb az előző negyedév adatánál. Az előző időszakok értékeihez képest a lakossági ügyfélkör esetében stagnálás, míg a vállalati ügyfelek esetében a kismértékű, de folyamatos emelkedés után egy magasabb szinten való állandósulás figyelhető meg az egy főre/cégre jutó átlagos tranzakciószámban.

4. Ábra Egy internet-banking ügyfélre eső átlagos havi internetes tranzakció-szám

Forrás: GKIeNET – T-Home – T-Mobile, 2009

1 – Az erre a kérdésre válaszoló internetes hitelintézetek válaszai alapján.

Az elemzés háttere

A GKI és a T-Mobile 2001 óta tartó együttműködése révén negyedévente jelentette meg a „Jelentés az internetgazdaságról” kutatási összefoglalót, amely részletes elemzéseket tartalmazott az internetgazdaság fejlődésére vonatkozóan. 2008-tól a kiadvány megújításra került, és a korábbiaktól eltérően a jövőben negyedévente egy témára fókuszálva jelenik meg. Minden negyedéves kutatási anyagból három a sajtó ill. az érdeklődők számára készített Gyorsjelentés címmel megjelenő összefoglaló is készül, amelyek a negyedéves tanulmányok lényegi megállapításait tartalmazzák. Egy negyedév folyamán összesen három, a sajtó számára készülő összefoglaló kerül elküldésre, illetve az anyagok elérhetők lesznek a GKIeNET honlapján.