2008-ban elérte a 2,2 milliót a magyarországi internet-hozzáférések száma

2009. 01. 01.

Egy év alatt több mint 200 ezerrel nőtt a vezetékes internet előfizetések száma Magyarországon 2008-ban, a növekedést a lakossági internet hozzáférési igény generálta. Az év közepétől azonban már a mobilinternet eladások jelentették a húzóerőt, a szolgáltatás 2007-es megjelenését követően többszázezren döntöttek úgy, hogy mobilinternet szolgáltatást használnak. Az internet előfizetések száma év végére megközelítette a 2,2 milliót.

Magyarországon 2005-től kezdődően az internet előfizetések számát tekintve dinamikus növekedés volt tapasztalható, a betárcsázós (dial-up) előfizetések „szélessávúra” váltása is többségében megtörtént a jelenleg használatos szélessáv definíció alapján. A KSH 2008. 3. negyedévére vonatkozó adatai rámutatnak, hogy az internet-előfizetések száma – amely minden elérési technológiát tartalmaz – megközelítette 2,2 milliót.

Jelenleg Magyarországon két átfogó, rendszeresen készített felmérés készül az internet előfizetések számára vonatkozóan. Az egyik a KSH által készített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) – amely negyedévente készül – a másik a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) által évente készülő, jelenleg a „Szélessávú internet elérés helyzete” néven megjelenő összeállítás. E két adatbázis nem teljesen fedi egymást. Az NHH adatai kétséget kizáróan pontosak, viszont a 2008-as vezetékes szolgáltatásokra történő adatbekérés nyáron zajlott, vagyis a 2. negyedév végén mért állapotot mutatja (e szerint 1.607.295 db. vezetések internet előfizetés volt). A Hatóság mobilinternet előfizetésekre vonatkozó jelenleg legfrissebb adatsora 2008 3. negyedévére vonatkozik (amely alapján ekkor 400.597 db havidíjas előfizető volt). Az NHH ezen adatai tehát nem 2008 végére vonatkoznak, és nem tartalmazzák a dial-up előfizetőket.

1. Ábra Az Internet-előfizetések száma 2005-2008 3. né. (db., 2005-2007: év vége)

Forrás: KSH

A dial-up internethozzáférések ma már elsősorban az ISDN vonalakat takarják, amely hozzáférési technológia számosságának viszonylagos változatlansága a bankkártyával történő fizetési megoldások – POS terminálok – által használt, csak ilyen célra alkalmazott vonalak miatt nem csökken jelentősen.

Internet előfizető lehet a magyar lakosság (háztartások), valamely Magyarországon működő cég, illetve közintézmény. A magyar háztartások valamivel több mint 46%-a rendelkezett személyi számítógéppel 2008 végén (megközelítőleg 1,74 millió háztartás). A számítógéppel rendelkező háztartások tagjainak valamivel több, mint 83%-a fért hozzá valahol az internethez, ami több mint 1,4 millió otthoni internet-előfizetéssel rendelkező háztartást jelent.

Figyelembe kell viszont venni, hogy a 1-9 főt foglalkoztató mikrovállalati – úgynevezett SOHO (Small Office Home Office) – szegmens adatai nagymértékű átfedést mutatnak a lakossági adatokkal, mert a mikrovállalkozások tulajdonosainak jelentős része inkább magánszemélyként vásárol internetet annak kedvezőbb díjszabása miatt.

2. Ábra Előfizetői rétegek változása a helyhez kötött internet elérési pontokon (2004Q2-2008Q2)

Forrás: NHH

Az NHH adataiból viszont az is látható, hogy Magyarországon a vállalatok körében a helyhez kötött szélessávú internet hozzáférések száma nem növekedett 2007 2. negyedéve és 2008 2. negyedéve között (ahogy a közintézmények esetében sem). Mindebből egyértelműen következik, hogy a 2008 végére a 2,2 milliót elérő internet előfizetési szám mögött elsősorban a mobilinternet előfizetések növekedése áll – lévén a lakossági xDSL és kábeles előfizetések száma ilyen mértékben nem növekedhetett. A mobilinternet térnyerését mutatja, hogy a forgalmazásban részt vevő SIM kártyák száma 2008. szeptemberben 83 ezerrel, októberben 67 ezerrel, míg novemberben 178 ezerrel nőtt, meghaladva az összesen 10,77 milliót (2008. november végére). A növekedést ugyanakkor nem az újabb telefonkészülékek miatti SIM kártya vásárlások biztosítják – a mobil hangszolgáltatási piac csaknem telített – hanem a mobilinternet hozzáférés iránti igény.

Az elemzés háttere

A GKI és a T-Mobile 2001 óta tartó együttműködése révén negyedévente jelentette meg a „Jelentés az internetgazdaságról” kutatási összefoglalót, amely részletes elemzéseket tartalmazott az internetgazdaság fejlődésére vonatkozóan. 2008-tól a kiadvány megújításra került, és a korábbiaktól eltérően a jövőben negyedévente egy témára fókuszálva jelenik meg. Minden negyedéves kutatási anyagból három a sajtó ill. az érdeklődők számára készített Gyorsjelentés címmel megjelenő összefoglaló is készül, amelyek a negyedéves tanulmányok lényegi megállapításait tartalmazzák. Egy negyedév folyamán összesen három, a sajtó számára készülő összefoglaló kerül elküldésre, illetve az anyagok elérhetők lesznek a GKIeNET honlapján.