300 ezer fölé emelkedett az internetbanking ügyfelek száma

2003. 12. 01.

A GKI Gazdaságkutató Rt. és a Westel Mobil Távközlési Rt. – a Sun Microsystems Magyarország Kft.-val együttműködve – negyedévente felméri a vállalati internethasználati szokásokat, a hazai elektronikus gazdaság fejlődését.

Jelen összefoglalónkban a pénzügyi szektor internet-gazdasággal összefüggő jellemzőit mutatjuk be.

I. Összefoglaló

  • 2003 III. negyedévében az internetes alkalmazások jövőjére vonatkozó pénzintézeti várakozásokat mutató GKI-Westel e-Pénzügyi Index értéke 17,2 volt, ami stagnálást mutat az előző negyedévhez viszonyítva.

  • 2003. szeptember végére 300 ezer fő fölé emelkedett az internetbanki lakossági és 55 ezer fölé az internetbanki vállalati ügyfelek száma a hazai hitelintézeteknél.

  • Az előzetes adatok szerint év végén a lakossági internetbanki ügyfelek száma 330-340 ezer fő között, a vállalati ügyfélkörben pedig 61-62 ezer között volt.

  • Egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az internetes értékpapír-szolgáltatások a bankok fejlesztési terveiben. 2003 szeptemberének végén kb. 20 ezer lakossági ügyfél rendelkezett internetes értékpapír-szolgáltatásokra szóló szerződéssel.

  • A biztosítások internetes értékesítése még 2003 első háromnegyed évében is alacsony volt, számottevő internetes részaránnyal csak a gépjármű felelősségbiztosítás és az utasbiztosítás rendelkezett.

II. A felmérés eredményei

2003 III. negyedévében a pénzügyi szolgáltatók internet-használati indexe a GKIeNET-Westel e-Pénzügyi Index értéke 17,2 volt, ami stagnálás az előző negyedévhez viszonyítva. A szinten maradás mögött azonban a bankok valamelyest növekvő optimizmusa és magabiztossága, és a biztosítók online téren való kisebb elkedvetlenedése érződhet. Az internetes alkalmazások jövőjére vonatkozó pénzintézeti várakozásokat mutató index a pozitív tartomány alsó negyedében ingadozik, amely visszafogott, de a többi szektorral összehasonlítva mégis a legoptimistább várakozásokat takarja.

GKIeNET-Westel e-pénzügyi index
-100 és a +100 skálán

Internetes banki ügyfelek

2003. szeptember 30-án az internetes folyószámla-szolgáltatásokkal rendelkező bankok 1 kb. 304 ezer internetbanki szolgáltatásokra szerződött lakossági ügyféllel rendelkeztek, ami 8,7%-kal több mint 3 hónappal és 48% több mint egy évvel korábban. Az internetbanki szolgáltatásokra szerződött vállalkozások száma ugyanebben az időpontban 59 ezer volt, ami 7%-os, illetve 74%-os növekedést takar a megelőző 3, illetve 12 hónap során.

Internetbanki lakossági ügyfelek száma az internetes bankoknál*

* 2003. március 31-től az internetes pénzügyi szolgáltatást nyújtó takarékszövetkezetekkel együtt

A hitelintézetek előzetes adatai és a GKI becslése szerint 2003 végén több mint 330 ezer lakossági, illetve több mint 60 ezer vállalati ügyfél rendelkezett internetes banki szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéssel.

2004 folyamán a GKI előrejelzése szerint a lakossági internetbanking ügyfelek száma további 28-30%-kal nőhet, míg a vállalati online ügyfelkör ennél is dinamikusabban akár 40%-kal is nőhet.

Internetes értékpapír ügyfelek

Az elektronikus szolgáltatások terjedésével a bankok egyre szélesítik az elektronikus csatornákon kínált szolgáltatások körét. A jövőben várhatóan mind több bank jelenik meg a piacon internetes értékpapír-szolgáltatások nyújtásával.

Az internetes értékpapír-szolgáltatásokat már jelenleg is nyújtó bankok 2003 harmadik negyedévének végén kb. 20-21 ezer lakossági ügyféllel rendelkeztek. A bankok várakozásai és a GKI becslése alapján, 2004 végére az ügyfélszám 27 ezer fölé nőhet.

Biztosítók internetes értékesítése

Az internetes értékesítésre leginkább alkalmas biztosítások több fajtája ma már megköthető a magyarországi biztosítók honlapjain. A legtöbb biztosítónál a lakásbiztosítások és a kötelező gépjármű felelősségbiztosítások szerződéskötésére van online lehetőség, melyeket az utazási biztosítások és a casco követ.

A biztosítók tervei szerint a következő 12 hónap során további társaságok indítanak be internetes casco és utasbiztosítást. Az életbiztosítások online értékesítésének jelentősebb felfutása csupán a későbbiekben várható.

2003 első háromnegyed évében a biztosítók internetes értékesítésből származó állománydíjbevétele a kötelező gépjármű-biztosítások esetében volt a legmagasabb, egyes cégeknél meghaladta az 1%-ot is.

Második helyen az utasbiztosítások állnak az internetes értékesítés részarányát tekintve. Ennél a biztosításfajtánál is található olyan biztosító, amelynek már 1%-nál több bevétele származik az internetes értékesítésből.

A lakásbiztosítások interneten keresztüli eladásának részaránya fél és egy százalék között mozgott 2003 első kilenc hónapjában. Interneten elérhetőek, azonban még minimális bevételt generálnak ezen az értékesítési csatornán a balesetbiztosítások és a casco szerződések. Ezek online értékesítésének részaránya szinte a nullával volt egyenlő a vizsgált időszakban.

1 : Jelenleg 13 bank és két takarékszövetkezet kínál internetes folyószámla szolgáltatást.

III. A kutatásról

A felmérés 2003 novemberében zajlott le a pénzügyi szférán belül önkitöltős kérdőívek segítségével, teljes körűen megkérdezve a hitelintézeteket, az internetes takarékszövetkezeteket és a biztosítótársaságokat. Mérlegfőösszeg alapján a bankok 78%-a, díjbevétel alapján a biztosítók 60%-a képviseltette magát a felmérésben.

GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
Budapest