A pénzügyi szektor internet-gazdasággal összefüggő jellemzői, 2002. II. negyedév

2002. 09. 01.

A GKI Gazdaságkutató Rt. és a Westel Mobil Távközlési Rt. – a Sun Microsystems Magyarország Kft.-val együttműködve – negyedévente felméri a vállalati internethasználati szokásokat, a hazai elektronikus gazdaság fejlődését. Jelen összefoglalónkban a pénzügyi szektor Internet-gazdasággal összefüggő jellemzőit mutatjuk be.

Rövid összefoglaló:

* A bankok internetes lakossági ügyfelei 2002. II. negyedévében 11%-kal növekedtek és elérték a 190 ezres számot. Az ügyfelek számának növekedési üteme negyedévről negyedévre csökken, a bankok azonban még jelentős emelkedést várnak az internetes ügyfeleik számában.

* A biztosítók interneten keresztüli értékesítése elhanyagolható, 2002 első félévében az ebből származó díjbevétel aránya nem érte el a fél százalékot sem. A biztosítók várakozásai szerint ez az arány 2003-ban sem emelkedik 1% fölé.

* A takarékszövetkezetek fokozódó érdeklődést tanusítanak az internet iránt: internetkapcsolattal a válaszolók 80%-a, saját honlappal közel 30%-uk rendelkezett 2002 első félévének végén.

A GKIeNET számos más kutatásához hasonlóan ezen felmérésének eredményeit is egy indexben összegzi. A konjunktúraindex a pénzügyi szféra (bankok, biztosítók, értékpapírcégek) internettel és az internetes alkalmazásoknak az üzletmenetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos várakozásait számszerűsíti.

2002 II. negyedévében a GKI-Westel e-Pénzügyi Index az előző negyedévekhez képest érdemben nem változott, értéke 12,6 volt, ami a pénzügyi szféra internetes pénzügyi piaccal kapcsolatos . Mérsékelt optimizmusát mutatja.

GKI-Westel e-Pénzügyi index

2002. június 30-án a folyószámla-szolgáltatásokat interneten keresztül is nyújtó bankok kb. 190.000 internetes szolgáltatásokra szerződött lakossági ügyféllel rendelkeztek, ami 11%-kal több, mint 3 hónappal és 30%-kal több, mint fél évvel korábban. Egy éves távlatban vizsgálva a növekedést, az internetes lakossági ügyfelek száma közel 90%-kal emelkedett.

Internetes lakossági ügyfelek száma a folyószámla-szolgáltatást nyitó bankoknál

A lakossági ügyfelek számának növekedése negyedévről-negyedévre csökken: a 2002 eleji 30%-os negyedéves növekedési ütem 2002 közepére 10% közelébe ereszkedett. A bankok várakozása egyelőre a lakossági és a vállalati internetes ügyfelek számában egyaránt magas növekedési ütemet vetít előre a következő 12 hónapban.

2002 első félévében csak ezrelékekben lehetett mérni a biztosítók által interneten keresztül megkötött szerződések arányát az összes szerződésszámhoz viszonyítva. A válaszoló biztosítók várakozása szerint az internetes értékesítésből származó bevételi hányad 2002 egészében, sőt 2003-ban is jóval 1% alatt fog maradni, bár várhatóan nő az interneten is tranzakciós lehetőséget nyújtó biztosítók száma.

A takarékszövetkezetek fokozódó érdeklődéssel fordulnak az internet felé, 2002 közepén a válaszoló takarékszövetkezetek 80%-a rendelkezett internet-kapcsolattal. Saját honlappal a takarékszövetkezetek 27%-a rendelkezik, és 30%-uk 12 hónapon belül szeretne megjelenni az interneten. Viszonylag magas, 43% azok aránya, akik egyelőre nem akarnak az interneten saját honlappal bemutatkozni.

Saját honlappal rendelkező takarékszövetkezetek aránya

Interneten keresztül 2002 közepén két takarékszövetkezet nyújtott folyószámla szolgáltatást, ügyfélkörük néhány ezerre tehető. A válaszolók közül 4 takarékszövetkezet jelezte, hogy még ebben az évben szeretne internetes pénzügyi szolgáltatást beindítani, míg 64%-uk később szeretné az internetet értékesítési célokra felhasználni. A válaszolók 28%-a nem tervezi, hogy a későbbiekben interneten keresztül kínálja szolgáltatásait.

A kutatás 2002. július-augusztusban zajlott a pénzügyi szférán belül teljes körűen megkérdezve a hitelintézeteket, takarékszövetkezeteket, biztosítótársaságokat és értékpapírcégeket. A kutatás reprezentativitása kimagasló volt: mérlegfőösszeg alapján a bankok 67%-a, a takarékszövetkezetek 48%-a, díjbevétel alapján a biztosítók 69%-a, visszaküldési arány alapján az értékpapírcégek 18%-a képviseltette magát a felmérésben.

GKIeNET – Westel Mobil Távközlési Rt. – Sun Microsystems Magyarország Kft.