A pénzügyi szektor internetgazdasággal összefüggő jellemzői, 2002. I. negyedév

2002. 05. 01.

A GKI Gazdaságkutató Rt. – a Webigen Rt.-vel és a Sun Microsystems Magyarországgal együttműködve – negyedévente felméri az internethasználati szokásokat, a hazai elektronikus gazdaság fejlődését. Jelen összefoglalónkban a pénzügyi szektor internetgazdasággal összefüggő jellemzőit mutatjuk be.

Míg 2001. december 31-én a folyószámla-szolgáltatást interneten nyújtó bankok kb. 148.700 lakossági és 20.900 vállalati internetes ügyféllel rendelkeztek addig 2002. március 31-én ezek a számok kb. 174.900-ra és 24.700-ra nőttek, ami mindkét ügyfélszegmensben kb. 18%-os növekedést jelent egy negyedév alatt. 2002 végéig várhatóan további bankok indítják be internetes szolgáltatásaikat. A biztosítók 2001-ben összes díjbevételük elhanyagolható hányadát szerezték interneten keresztüli eladásokból. 2002 egészében ez az arány még mindig várhatóan 1% alatti lesz a legnagyobb társaságoknál is. Az értékpapírcégek ismét bizakodóbbakká váltak, internetes ügyfeleik számában jelentős növekedést várnak az év végéig..

A GKI Gazdaságkutató Rt. számos más kutatásához hasonlóan ezen felmérésének eredményeit is egy indexben összegzi. A konjunktúraindex a magyar gazdaság vizsgált szegmenseinek az internettel és az internetes alkalmazásoknak az üzletmenetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos várakozásait számszerűsíti, négy kérdés eredményeit foglalja magába. A kérdések az internetes értékesítés és beszerzés várható alakulására, az internetnek a társaságok piacara gyakorolt hatására és az internet lehetőségeinek jelenben és jövőben vélt kihasználásara vonatkoznak.

2002. I. negyedévében a GKI-Webigen pénzügyi szolgáltatók internet-használati indexének értéke 10.6, ami stagnálást jelent a pénzügyi szféra internetes pénzügyi piacról alkotott véleményét illetően.

GKI-Webigen pénzügyi szolgáltatók internet-használati indexe

A hat folyószámla-szolgáltatást interneten is nyújtó bank 2002. március 31-én kb. 174.900 lakossági és 24.700 vállalati internetes ügyféllel rendelkezett. Ez az jelenti, hogy a 2002 első negyedévében az internetes banki szolgáltatásokat használók száma mind a lakosság mind a vállalati körben 18%-kal nőtt.

2002-ben további bankok kezdenek internetes szolgáltatásokat nyújtani, köztük nagy- és középbankok, valamint néhány specializált hitelintézet is. A bankok várakozásai szerint 2002 végéig a lakossági internetes ügyfelek száma kb. 32%-kal, a vállalati ügyfelek száma kb. 48%-kal fog emelkedni.

Internetes ügyfelek száma a folyószámla-szolgáltatást nyújtó bankoknál

A banki internetes szolgáltatásokat ténylegesen igénybevevő ügyfelek aránya meglehetősen alacsony viszont a bankrendszer átlagában. 2001 első negyedévében a lakossági internetes ügyfelek csak kb. 43-44%-a kezdeményezett legalább egy banki tranzakciót az interneten keresztül, míg a vállalati ügyfeleknél ez az arány kb. 52% volt.

Mobiltelefonos banki szolgáltatásokra szóló szerződéssel 2002. március 31.-én kb. 165.000 lakossági és 21.600 vállalati ügyfél rendelkezett. Ez 12% illetve 14%-os növekedést takar egy negyedév, valamint 230%-os és 310%-os növekedést egy év alatt.

Mobiltelefonos pénzügyi szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek száma a bankoknál

Az értékpapícégek a megtorpanás és visszaesés után ismét optimisták lettek internetes ügyfeleik számának további alakulását illetően. A felmérés alapján a 2002 első negyedév végi kb. 10 ezres ügyfélkör akár 30%-kal is nőhet az év végéig.

A felmérés reprezentativitása a bankok esetében a mérlegfőösszegek szerint 64%, a biztosítóknál az összes díjbevétel szerint 39%, az értékpapírcégeknél a visszaküldési arány szerint 12% volt.

GKI Gazdaságkutató Rt. – Webigen Rt. – Sun Microsystems Magyarország Kft.