Fókuszban a pénzügyi szektor, 2001. III. negyedév

2001. 11. 30.

GKI-Webigen pénzügyi szolgáltatók internet-használati indexe

A pénzügyi szolgáltatók internet-használati indexe a fenti részindexek egyszerű számtani átlaga. 2001. II. negyedévében a GKI-Webigen pénzügyi szolgáltatók internet-használati indexének értéke 31,5, ami 4,6 pontos emelkedést takar az előző felmérés 26,9 pontjához viszonyítva.

Internetes banki ügyfelek

Jelenleg hat bank nyújt folyószámla-szolgáltatást az interneten keresztül, míg egy bank befektetési jegyek értékesítésére használja ezt a csatornát. A folyószámla-szolgáltatást nyújtó bankok 2001. március 31.-én kb. 80 ezer lakossági és 14 ezer vállalati internetes ügyféllel rendelkeztek. Ez 25%-os növekedést takar egy negyedév alatt a lakossági, és 12%-os bővülést a vállalati internetes ügyfelek számában.

Az internetes ügyfelek aránya a lakossági piacon a hat bank esetén átlagosan 4% fölé emelkedett, a vállalati piacon pedig változatlanul átlagosan kb. 2,8% volt 2001 első negyedévének végén.

Internetes banki ügyfelek száma és aránya a bankoknál

A bankok megítélése szerint a következő 12 hónap során mind lakossági, mind vállalati internetes ügyfeleik száma nőni fog, viszont várakozásaik jelentősen mérséklődtek az előző felméréshez képest.

Biztosítók internetes értékesítése

A biztosítók várakozásai szerint 2001-ben összes díjbevételük 0,2-1%-a fog az interneten keresztüli értékesítésből származni, ami 2002-ben 1-5%-ra fog nőni.

A biztosítók is inkább lakossági, mint vállalati ügyfeleik fele történő internetes értékesítés felfutására számítanak. Mindkét ügyfélcsoport esetén azonban nagyobb sikert remélnek a nem életbiztosítások internetes értékesítésében.

A várt növekedés egyenleg értékei a következők:

Értékpapír-cégek internetes ügyfelei

Öt válaszoló, internetes szolgáltatást nyújtó értékpapírcég 7.500 lakossági internetes ügyféllel rendelkezett 2001 első negyedévének végén. A nem válaszoló értékpapírcégekkel együtt az összes magyarországi online-bróker ügyfelek száma kb. 10-11 ezer fő lehet.