Fókuszban az e-kereskedelem, 2002. II. negyedév

2002. 09. 01.

A GKI Gazdaságkutató Rt. és a Westel Mobil Távközlési Rt. – a Sun Microsystems Magyarországgal együttműködve – negyedévente felméri az internethasználati szokásokat, a hazai elektronikus gazdaság fejlődését. A 2002. II. negyedéves felmérés legfontosabb, a kereskedelmi cégekre vonatkozó összegző eredményei a következők.

A GKI-Westel e-kereskedelmi index értéke 2002. II. negyedévében 14,3, ami az előző negyedévhez képest stagnálást jelent.

A GKI-Westel e-kereskedelmi index

A konjunktúraindex a magyar gazdaság vizsgált szegmensének az internettel és az internetes alkalmazásoknak az üzletmenetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos várakozásait számszerűsíti, és négy kérdés eredményeit foglalja magába. A kérdések az internetes értékesítés és beszerzés várható alakulására, az internetnek a vállalat piacára gyakorolt hatására és a cég számára az internetben rejlő lehetőségek jövőbeli kiaknázására vonatkoznak. A GKI-Westel e-kereskedelmi index a részindexek átlaga, a pozitív értékek optimizmust, kedvező várakozásokat jelentenek.

A kereskedelmi cégek internetes értékesítése idén várhatóan 8,6 milliárd forint körül alakul. Ebből a kiskereskedelmi forgalom részesedése 5,3 milliárd forint, míg a nagykereskedelmi cégek 3,3 milliárd forint értékben értékesítenek árut és szolgáltatást az interneten keresztül. Bár sok vállalatnál ma már az értékesítés mind nagyobb hányada történik interneten keresztül, vannak akik továbbra is kitartanak a “hagyományos” megoldások mellett. Ennek a legtöbb esetben a termékek speciális jellege az oka. A vállalatok nagy részénél mérvadó az is, hogy vevőik, ügyfeleik jelenleg még nem igénylik ezt a szolgáltatást, s persze vannak olyanok is, ahol nem áll rendelkezésre a kvalifikált humán erőforrás vagy éppenséggel a tőke hiányzik a rendszer kiépítéséhez. 2002-ben az 5 fő feletti kereskedelmi cégek internetes beszerzése várhatóan eléri a 47,7 milliárd forintot. Ebből 12,1 milliárd forinttal részesednek a kiskereskedelmi cégek, 35,6 milliárd forinttal pedig a nagykereskedelem. A kereskedelmi cégek várakozásai szerint az internetes beszerzés volumene arányait tekintve az év hátralévő részében továbbra is emelkedni fog.

Az ICT szektor dinamikus fejlődésével felmerül a kérdés, hogy az eddigi hagyományos értékesítési utak mellett van-e létjogosultsága más alternatív csatornáknak. A mobiltelefon alapú kereskedelemmel kapcsolatban ma még szkeptikusak a kereskedelmi vállalatok. Többségük középtávon az akciós termékek, standardizált áruk, élelmiszerek és műszaki cikkek esetében azonban már lát benne perspektívát, s nemcsak az értékesítésben, hanem a termékek és szolgáltatások bemutatásában, reklámozásában is. A kereskedelmi vállalatok partnerei körében a legkedveltebb fizetési mód a készpénzes számlakiegyenlítés és az átutalás (93%). A cégek úgy vélik, hogy már rövid távon is (1-3 év) jelentős növekedés várható az átutalásos, illetve a hitelkártyával történő számlakiegyenlítés részarányában, mely elsősorban a készpénzes és a csekkel történő fizetési módok rovására következik be.

A válaszadó 5 fő feletti kereskedelmi vállalatok közül mindössze minden harmadik rendelkezik saját honlappal. Az internetes jelenlét fontosságának felértékelődését jelzi, hogy egy év múlva várhatóan háromból két cég már “megtalálható lesz” az interneten is. A legnagyobb növekedés az 5-9 fős mikrovállalkozásoknál prognosztizálható. A vállalatok arról számoltak be, hogy az általános céginformációk, valamint a termékek és szolgáltatások rövid leírása szinte kivétel nélkül megtalálható weboldalaikon. Hírlevelet, regisztrációt, ügyfélelemzést azonban ma még csak kis részük alkalmaz.