Fókuszban az e-kereskedelem, 2002. I. negyedév

2002. 05. 01.

A kereskedelmi cégek az interneten keresztüli értékesítés és beszerzés arányának dinamikus növekedését várják 2002-ben, derül ki a GKI-Westel e-kereskedelmi index értékének alakulásából. A GKI Gazdaságkutató Rt. és a Westel Mobil Távközlési Rt. – a Sun Microsystems Magyarországgal együttműködve – negyedévente felméri az internethasználati szokásokat, a hazai elektronikus gazdaság fejlődését.

A 2002. I. negyedéves felmérés legfontosabb, a kereskedelmi cégekre vonatkozó összegző eredményei a következők.

A GKI-Westel e-kereskedelmi index értéke 2002. I. negyedévében 15,5, ami az előző negyedévhez képest jelentős növekedést jelent. Az index alakulásában az internetes alkalmazásokkal és az internettel kapcsolatos bizalom erősödése tükröződik. A növekvő optimizmus két fő forrása az internetes értékesítés és beszerzés arányának növekedése.

A GKI-Westel e-kereskedelmi index

A konjunktúraindex a magyar gazdaság vizsgált szegmensének az internettel és az internetes alkalmazásoknak az üzletmenetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos várakozásait számszerűsíti, és négy kérdés eredményeit foglalja magába. A kérdések az internetes értékesítés és beszerzés várható alakulására, az internetnek a vállalat piacára gyakorolt hatására és a cég számára az internetben rejlő lehetőségek jövőbeli kiaknázására vonatkoznak. A GKI-Westel e-kereskedelmi index a részindexek átlaga, a pozitív értékek optimizmust, kedvező várakozásokat jelentenek.

Az 5 fő feletti nagy- és kiskereskedelemi vállalatok válaszai alapján a kereskedelmi cégek 2001-ben összesen – az on-line boltok nélkül – mintegy 7 milliárd forint értékben értékesítettek árut és szolgáltatást az interneten keresztül. A GKI Rt. becslése alapján 2002-ben az internetes kereskedelmi forgalom meghaladhatja a 9 milliárd forintot. Erre részben az ad alapot, hogy mind a reálbérek (külön kiemelten a diplomások bérei, akik körében az átlagosnál jelentősebb az internetpenetráció), mind a fogyasztás 2002-ben dinamikusan emelkedik. Emellett hozzájárul a kormányzat által is részben vagy egészben támogatott hardver és szoftverellátottság növekedése 2001-2002-ben, ami szintén jelentős lökést adhat az internetes értékesítés volumen növekedésnek.

Az internetes beszerzések értéke 2001-ben elérte 37 milliárd forintot az 5 fő feletti kereskedelmi cégek esetében. 2002-re a kereskedelmi cégek várakozásai szerint ez az összeg 47 milliárd forint lesz, ami mintegy 30%-os növekedést jelent.

Az internet és az internetes alkalmazások gyors térnyerésével egyre fontosabbá válik, hogy a vállalatok az egyes részfolyamatokba mennyire tudják integrálni az ebből származó előnyöket, lehetőségeket. Összességében a számítógépes hálózatokon keresztül leadott rendelések (internet és nem internet alapú) aránya ma még alig haladja meg a 10%-ot. A legnagyobb arányban a hagyományos módozatok: a személyes (29%), a faxon keresztüli (29%) és telefonos (27%) rendelések jellemzőek a kereskedelmi vállalkozások beszerzéseire.

Jelenleg még nem haladja meg a 15%-ot azon közép- és nagyvállalatok aránya a kereskedelem területén, melyek már alkalmaznak internetes megoldásokat, a jövőben azonban ezen a területen mindenképpen jelentős változásokra lehet számítani. Az internet szerepe elsősorban a vevői és a beszállítói kapcsolatok támogatásában növekszik. Az 50 fő feletti kereskedelmi cégek szerint az internetes alkalmazások bevezetésekor jelenleg a költségcsökkentés és az árbevétel növelése az elsődleges szempont, de a cégek többsége az internetes fejlesztések által lehetőséget lát versenyelőnyök megszerzésére is. A szervezeti rugalmasság javítása, valamint a versenytársakhoz való felzárkózás jelenleg még a sokadrangú tényezőkhöz tartozik.