Az informatikai biztonsági megoldások használata a hazai vállalatoknál

2005. 01. 01.

Növekszik a biztosítótársaságok optimizmusa az internet hatásaival kapcsolatban

A GKIeNET és a T-Mobile Magyarország Rt. – a Sun Microsystems Kft.-vel együttműködve – negyedévente felméri a vállalatok infokommunikációs eszközökkel való ellátottságát, internethasználati szokásait. Az összefoglalóban a legutóbbi felmérés eredményei közül az informatikai biztonsági megoldásokra vonatkozókat mutatjuk be.

Informatikai biztonsági megoldások használata

A magyarországi legalább 5 alkalmazottal rendelkező vállalatoknál a három legelterjedtebb informatikai biztonsági megoldás a vírusirtó, a tűzfal és a másolat-készítés. A internet-kapcsolattal ellátott vállalkozások 85%-a használ valamilyen vírusirtó szoftvert vagy szoftvereket, tűzfal csaknem háromötödüknél működik.

A cégek egyre nagyobb hányada veszi komolyan az informatikai biztonsági kockázatokat, 2004-ben mindhárom fenti megoldás használata jelentősen magasabb volt a cégek körében mint 2003-ban.

Biztonsági másolatokat az érintett cégek valamivel több, mint fele készít rendszeresen. Biztonságos (un. secure) szervert minden harmadik legalább 5 főt foglalkoztató, internet-kapcsolattal ellátott cég működtet.

Az egyéb informatikai biztonsági megoldások használata kevésbé elterjedt a magyar vállalatoknál: azonosító eljárás(oka)t, mechanizmusokat az érintett cégek 23%-a, titkosítást 15%-uk használ; biztonsági szolgáltatásokra 14%-uk fizet elő. Elektronikus aláírást a magyar internetkapcsolattal rendelkező cégek 15%-a használ.

A KÜLÖNBÖZŐ INFORMATIKAI BIZTONSÁGI MEGOLDÁSOKAT HASZNÁLÓK %-OS ARÁNYA
(AZ INTERNET-HOZZÁFÉRÉSSEL RENDELKEZŐ 5 FŐ FELETTI CÉGEK KÖRÉBEN; TÖBB VÁLASZ LEHETSÉGES)

Forrás: GKIeNET – T-Mobile – SUN

A 2004 októberét megelőző egy esztendő során a számítógéppel ellátott cégek egynegyede találkozott olyan vírustámadással, amely adatvesztést, vagy munkaidő kiesést eredményezett, míg a 2003-as felmérés szerint ez az arány 32% volt. Számítógépes rendszerükbe vagy adatbázisaikba történő jogosulatlan behatolást ennél jóval kisebb százalékban (1%) szenvedtek el a cégek és szoftvereiket vagy adatbázisaikat fenyegető zsarolással, fenyegetéssel is viszonylag kevesen (1%) találkoztak közülük.

TALÁLKOZTAK-E AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN A KÖVETKEZŐKKEL?
(AZ “IGEN” VÁLASZOK %-OS ARÁNYAI A SZÁMÍTÓGÉPET HASZNÁLÓ CÉGEK KÖRÉBEN)

Forrás: GKIeNET – T-Mobile – SUN

A kutatásról

A felmérés 2004 októberében negyedévében zajlott le telefonos interjúk formájában 2200 cég reprezentatív megkérdezésével. A felmérés célcsoportja a legalább 5 alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások voltak. A felmérés kiterjedt egész Magyarországra és érintette az összes gazdasági szektort.

GKIeNET – T-Mobile Magyarország Rt. – SUN Microsystems