Vállalatirányítási rendszerek használata a hazai vállalatoknál

2004. 12. 01.

A GKIeNET és a T-Mobile Magyarország Rt. – a Sun Microsystems Kft.-vel együttműködve – negyedévente felméri a vállalatok infokommunikációs eszközökkel való ellátottságát, internethasználati szokásait. Jelen összefoglalóban a legutóbbi felmérés eredményei közül a vállalatirányítási rendszerekre vonatkozókat mutatjuk be.

Vállalatirányítási rendszerek használata

A számítógépet használó, legalább 5 alkalmazottal rendelkező cégek több mint felénél (56%) a számlázást és a fizetést, csaknem egyharmaduknál pedig a megrendelések, beszerzések kezelését informatikai rendszer támogatja. Az újrarendelések indítását már csak az érintett vállalatok 22%-ánál, a termelésirányítási vagy szolgáltatás-kezelési feladatokat minden ötödik cégnél kezeli az informatikai rendszer, a logisztikát és a marketing-feladatokat pedig ennél valamivel kisebb százalékuknál (17%, illetve 14%).

TÁMOGATJA-E VÁLLALATÁNÁL INFORMATIKAI RENDSZER A KÖVETKEZŐ FELADATOKAT?
(SZÁZALÉLKOS ARÁNYOK A SZÁMÍTÓGÉPET HASZNÁLÓ 5 FŐ FELETTI CÉGEK KÖRÉBEN)

Forrás: GKIeNET – T-Mobile – SUN

Integrált vállalatirányítási rendszerrel a számítógépet használó, legalább 5 alkalmazottal rendelkező vállalkozások 6%-a rendelkezik. Az integrált vállalatirányítási rendszerek használatát illetően szignifikáns különbség van a különböző méretű cégek között. Az 5-19 fős vállalakozásoknak csak 3%-a használ ilyen rendszert, a 20-49 fős cégek körében 7%-os az arány. A választóvonalat az 50 fős foglalkoztatott létszám jelenti, mert az 50-249 főt foglalkoztató cégek közül már minden ötödik, a 250-nél nagyobb létszámmal működő vállalatok közül, pedig minden második cég rendelkezik integrált vállalatirányítási rendszerrel.

Az integrált vállalatirányítási rendszert a vállalatok 38%-a alakította ki 2000 előtt, 37%-a a 2000 és 2002 közötti időszakban és egynegyedük az utóbbi két évben (2003-ban, illetve 2004-ben). Az integrált vállalatirányítási rendszert használó, 50 fő feletti cégek 21%-a vezette be integrált rendszerét 2001 után, míg az 50 főnél kisebb cégeknél ez az arány 46%.

A kutatásról

A felmérés 2004 októberében negyedévében zajlott le telefonos interjúk formájában 2200 cég reprezentatív megkérdezésével. A felmérés célcsoportja a legalább 5 alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások voltak. A felmérés kiterjedt egész Magyarországra és érintette az összes gazdasági szektort.

GKIeNET – T-Mobile Magyarország Rt. – SUN Microsystems Kft.