A mobil kereskedelem kilátásai

2003. 07. 01.

I. Összefoglaló:

  • A világháló üzleti életben betöltött szerepét, a vállalatok várakozásait tükröző GKIeNET-Westel e-Gazdaság Index értéke 2003 II. negyedévében kismértékben növekedve 3,3-ra emelkedett.

  • A múlt évben megindult általános üzleti bizalom-gyengüléssel, a konjunkturális kilátások romlásával párhuzamosan 2002 közepén az internethez és az elektronikus üzleti alkalmazásokhoz fűződő várakozások is kedvezőtlenebbé váltak. A negatív trend 2003 első negyedévében megállt és a második negyedévben a várakozásokat számszerűsítő GKIeNET-Westel e-Gazdaság Index, ha csak kis mértékben is, de emelkedett.

  • A GKIeNET-Westel e-Gazdaság Index és a GKIeNET Üzleti Bizalmi Index nagymértékben együtt mozgott az elmúlt két-három évben, ami azt mutatja, hogy az elektronikus, internetes alkalmazásokra irányuló elképzelések nem lehetnek függetlenek a gazdasági környezet kedvezőtlen tendenciáitól. Sőt, a “reálszférában” érezhető elbizonytalanodás az elektronikus gazdaság vonatkozásában az átlagosnál még erőteljesebben érezhető, mely szerint az e-gazdaságot, e-kereskedelmet érintő beruházásoknak a cégek – ha egyáltalán szerepel a tervekben – sok esetben csak kiegészítő, másodrangú szerepet szánnak, halasztható beruházáskánt kezelik.

  • Miközben az internetes kereskedelemmel kapcsolatos várakozások csekély mértékben javultak, a mobil kommunikáció erőteljesen fejlődik, addig a mobil alapú üzleti, kereskedelmi megoldások csak lassan terjednek. Bár az általános vélekedések a vállalatok nyitottságát mutatják a mobiltelefon alapú üzleti alkalmazások iránt – minden második cégvezető szerint a mobiltelefon alapú kereskedelem akár már rövidtávon is sikeres lehet -, saját cégük esetében a válaszadók kevesebb esélyt látnak egy mobil alapú kereskedelmi rendszer bevezetésére, alkalmazására.

  • Szállítóitól a vállalatok 26%-a rendelne árukat, szolgáltatásokat mobiltelefonon keresztül, amennyiben partnerei erre lehetőséget biztosítanának.

  • A mobilkereskedelem elterjesztésének sikere a vezetők beállítódásának megváltoztatásán, a kedvezőtlen attitűdök leküzdésén múlik.

  • A mobil fizetésekkel szemben támasztott elvárások közül a legfontosabb a biztonság kritériuma. Hasonlóan hangsúlyos, elvárt jellemző a tranzakciók kontrollálhatósága, ellenőrizhetősége, de a dokumentálhatóság követelménye a fizetési ügyletek szempontjából szintén szükséges tényező.

  • Hazánkban a legsikeresebb mobiltelefon-alapú üzleti alkalmazás kétségtelenül a “mobil-banking”. A lakossági mobilbanki ügyfelek száma egy év alatt 67%-kal növekedve 320 ezer fölé emelkedett 2003. június végére, ami meghaladja az internetbanking ügyfelek számát (275 ezer fő). A vállalati mobilbanking ügyfelek száma ugyanekkor több mint 42 ezer volt (90%-os éves növekedés).

II. Túl a mélyponton?

GKIeNET-Westel e-Gazdaság Index (1) – mely a gazdasági szereplők internethez és az elektronikus üzleti alkalmazásokhoz fűződő várakozásait, attitűdjeit sűríti egy mutatószámba – a múlt évben megindult általános üzleti bizalom-gyengüléssel, a konjunkturális kilátások romlásával párhuzamosan 2002 közepén süllyedésbe kezdett. A negatív trend 2003 első negyedévében megállt és 2002 második negyedévében az index, ha csak kis mértékben is, de emelkedett.

A GKIeNET-Westel e-Gazdaság Index és a GKIeNET Üzleti Bizalmi Index nagymértékben együtt mozgott az elmúlt két-három évben, ami azt mutatja, hogy az elektronikus, internetes alkalmazásokra irányuló elképzelések nem lehetnek függetlenek a gazdasági környezet kedvezőtlen tendenciáitól. Sőt, a “reálszférában” érezhető elbizonytalanodás az elektronikus gazdaság vonatkozásában az átlagosnál még erőteljesebben érezhető, mely szerint az e-gazdaságot, e-kereskedelmet érintő beruházásoknak a cégek – ha egyáltalán szerepel a tervekben – sok esetben csak kiegészítő, másodrangú szerepet szánnak, halasztható beruházáskánt kezelik.

A GKIeNET-WESTEL E-GAZDASÁG INDEX ÉRTÉKEI

Megjegyzés: A GKI üzleti bizalmi index értéke a negyedév utolsó hónapjában mért érték

2. A mobil üzleti alkalmazások jelene és jövője

A hazai 5 fő feletti vállalkozások döntő többsége (89%) már rendelkezik mobiltelefon-előfizetéssel. A széleskörű elterjedtség biztos alapot nyújt a mobiltelefon alapú üzleti alkalmazások bevezetéséhez és a felhasználói ismeretek sem hiányoznak.

Minden második cégvezető szerint a mobiltelefon alapú kereskedelem akár már rövidtávon is sikeres lehet, míg minden harmadik válaszadó inkább középtávon tartja sikeres üzleti modellnek a mobilon keresztüli értékesítési rendszereket. Mindössze a cégek 18%-a véli úgy, hogy a kézi telefonokra épülő kereskedelem jövője, életképessége középtávon is megkérdőjelezhető.

Míg a vállalkozások többsége kedvező általános vélekedéssel nyilatkozott a mobilkereskedelemről, saját termékeik, szolgáltatásaik esetében már kevesebben láttak üzleti fantáziát a lehetőségben. A cégek negyede tartja rövid- vagy középtávon termékeit, szolgáltatásait alkalmasnak arra, hogy mobiltelefon keresztül értékesítse vevőinek. A vállalkozás és tevékenységének mobiltelefonos reklámozását szélesebb körű érdeklődés övezi majd, a hirdetés új formájának a vállalkozások több mint harmada (37%) lehet – saját bevallása szerint – potenciális alkalmazója.

Elképzelhetőnek tartja-e, hogy termékeiket vagy szolgáltatásaikat mobiltelefonon keresztül…

Szállítóitól a vállalatok 26%-a rendelne árukat, szolgáltatásokat mobiltelefonon keresztül, amennyiben partnerei erre lehetőséget biztosítanának. Elterjedt vélekedés (cégek 51%-a), hogy a jól bevált hagyományos kereskedelmi csatornák elégségesek, nem helyettesíti azokat az új technológia. Többen (15%) a kézi telefonon lebonyolított tranzakciók biztonságosságát kérdőjelezik meg. A mobiltelefon alapú kereskedelem iránti bizalom épülését mutatja ugyanakkor, hogy biztonsági kifogásokat felvetők aránya jelentősen csökkent az elmúlt egy év alatt. A tranzakciók rögzítése, visszakereshetősége szintén fontos elvárás a cégek részéről.

Rendelnének-e szállítóiktól mobilon keresztül?

A mobilkereskedelem iránti nyitottság elsősorban a döntéshozók beállítódásával függ össze, és nem termék- vagy tevékenységfüggő – erre utal, hogy a válaszadók a termékek, szolgáltatások széles skáláját (alapanyagok, alkatrészek, kiegészítő- és segédanyagok) említették a mobil tranzakciók potenciális alanyaként. A várakozások a kisebb értékű, nem egyedi gyártású áruknak, anyagoknak jósolnak nagyobb sikert, a szolgáltatások közül a javítási-karbantartási és az utazással-szállítással összefüggő szolgáltatások esetében lehet népszerű a lehetőség.

3. Mobil fizetések

A mobil-fizetésről alkotott vállalati vélemények nem változtak az elmúlt egy év folyamán. Továbbra is a vállalatok 3%-a állítja, hogy vevőik biztosan élnének ezzel a fizetési lehetőséggel, míg valamivel több mint negyedük ezt csak valószínűsíti. A vállalatok 70 %-a szerint ügyfeleik, vevőik elutasítanák a mobil fizetést.

Ön szerint, ha erre lehetőséget biztosítanának, használnák-e vevőik a “mobiltelefonos” fizetést?

Ma még kevés cég kínál lehetőséget a – jórészt a mobilegyenleg terhére történő – mobilfizetésre. A vállalati várakozások szerint a készpénzes tranzakciók aránya a jövőben tovább csökken, a fizetési forgalomban a hitelkártya és az átutalások szerepe nő. A mobilfizetések térnyerését inkább középtávon valószínűsítik a vállalati döntéshozók: 2%-uk állította csupán, hogy a mobilfizetések aránya már rövidtávon is növekedni fog, míg 7%-uk szerint ez a növekedés csak középtávon valósul meg.

A mobil fizetésekkel szemben támasztott elvárások közül a legfontosabb a biztonság kritériuma. Hasonlóan hangsúlyos, elvárt jellemző a tranzakciók kontrollálhatósága, ellenőrizhetősége, de a dokumentálhatóság követelménye a fizetési ügyletek szempontjából szintén szükséges tényező. Kevésbé fontos a mobil fizetési rendszer átláthatósága, míg a kényelmet, a funkcionalitást, a gyorsaságot, valamint az olcsó használatot a vállalatok kevesebbre értékelik.

4. Mobilbanking

A mobil üzleti alkalmazások között régóta élen járnak a mobiltelefonos pénzügyi szolgáltatások. A meghatározó információs szolgáltatásokon túl megjelentek és terjednek a tranzakciós szolgáltatások (átutalás, betétlekötés) is. SMS-en alapuló szolgáltatást 12 bank, WAP alapú pénzügyi szolgáltatást 5 bank kínál jelenleg. A felmérés szerint 1 bank SMS, 2 bank WAP alapú szolgáltatást szeretne beindítani még az idén, míg ezt követően további 5 bank szeretne WAP alapú szolgáltatással megjelenni.

A lakossági mobilbanki ügyfelek száma egy év alatt 67%-kal növekedve 320 ezer fölé emelkedett 2003. június végére, ami meghaladja az internetbanking ügyfelek számát (275 ezer fő). Ezzel a felnőtt lakosság 3,8%-a, a mobil pénzügyi szolgáltatást kínáló bankok ügyfeleinek 7,5%-a mobilbanki ügyfél.

Mobilbanki lakossági ügyfelek száma és aránya

A mobilbanki szolgáltatások a vállalatok körében is igen népszerűek voltak, hiszen 2003 közepéig több mint 42 ezer vállalat kötött szerződést valamely mobil pénzügyi szolgáltatásra. A mobilbanki szolgáltatást igénybevevő vállalatok száma a megelőző 12 hónap során közel megduplázódott és ezzel a mobil pénzügyi szolgáltatásokat kínáló bankok összes vállalati ügyfelének 8%-át teszik ki.

Mobilbanki vállalati ügyfelek száma és aránya

III. A kutatásról

A felmérés 2003. július-augusztusban zajlott, postai úton. A felmérés célcsoportja az 5 főnél több alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások voltak. A felmérés kiterjedt egész Magyarországra és érintette az összes gazdasági szektort. A kutatás 954 db vállalat válaszain alapul, a méret és ágazati besorolás szerinti reprezentativitást a minta megfelelő súlyozásával biztosítottuk.

A GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. számos más kutatásához hasonlóan internet-gazdasági felmérésének eredményeit is egy indexben, a GKIeNET-Westel e-Gazdaság Indexben összegzi. A konjunktúraindex a magyar gazdaság vizsgált szegmenseinek az internettel és az internetes alkalmazások üzletmenetre gyakorolt hatásával kapcsolatos várakozásait számszerűsíti, s négy kérdés eredményeit foglalja magában. A kérdések az internetes értékesítés és beszerzés várható alakulására, az internetnek a vállalat piacára gyakorolt hatására és az internetben rejlő üzleti lehetőségek jelenben és jövőben vélt kihasználására vonatkoznak.