Jelentés az internet-gazdaságról, 2002. IV. negyedév

2003. 03. 01.

I. Összefoglaló

A világháló üzleti életben betöltött szerepét, a vállalatok várakozásait tükröző GKI-Westel e-Gazdaság Index értéke 2002 IV. negyedévében 6,7 volt. Az index jelentős csökkenésével megtört a korábbi negyedévekben tapasztalható erősödő bizalom az üzleti szférában az elektronikus gazdaság iránt. A várakozások visszafogottsága általános volt minden ágazatban, a legkevésbé a pénzügyi szféra várakozásai romlottak. Az index csökkenése egybeesett ugyanakkor a vállalatok általános gazdasági várakozásainak jelentős csökkenésével, a GKI által mért üzleti bizalmi index is 2002 végén kezdett erőteljesebb süllyedésbe.

A GKI Gazdaságkutató Rt. és a Westel Mobil Távközlési Rt. – a Sun Microsystems Magyarország Kft. együttműködésével megvalósuló – negyedéves felmérésének eredményei szerint az 5-nél több főt foglalkoztató hazai cégek körében az internet-kapcsolattal rendelkezők aránya 82%-ra nőtt az egy évvel korábbi 72%-ról. Az előfizetési típusok közül továbbra is hódítanak a szélessávú-, elsősorban az ADSL-kapcsolatok a vállalatok széles körében, főként az analóg vonali betárcsázásos (dial-up) lehetőség rovására. Az ADSL technológiával csatlakozók aránya egy év alatt több, mint duplájára nőtt, jelenleg az 5 fő feletti cégek 17%-a éri el a világhálót ADSL vonalon keresztül.

A kapcsolattal már rendelkező vállalatok 27%-a tervezi az internet elérés sávszélességének növelését a következő egy évben.

II. Részletes ismertetés

1. Általános konjunkturális lejtmenet

A GKI Gazdaságkutató Rt. számos más kutatásához hasonlóan internet-gazdasági felmérésének eredményeit is egy indexben, a GKI-Westel e-Gazdaság Indexben összegzi.

A konjunktúraindex a magyar gazdaság vizsgált szegmenseinek az internettel és az internetes alkalmazások üzletmenetre gyakorolt hatásával kapcsolatos várakozásait számszerűsíti, s négy kérdés eredményeit foglalja magában. A kérdések az internetes értékesítés és beszerzés várható alakulására, az internetnek a vállalat piacára gyakorolt hatására és az internetben rejlő üzleti lehetőségek jelenben és jövőben vélt kihasználására vonatkoznak.

A GKI-Westel e-Gazdaság Index, mely a gazdasági szereplők internethez és az elektronikus üzleti alkalmazásokhoz fűződő várakozásait, attitűdjeit sűríti egy mutatószámba, a 2002-ben újból nekiindult bizalomerősödés ellenére 2002 IV. negyedévében jelentősen csökkent. A GKI-Westel e-Gazdaság Index csökkenése ugyanakkor egybeesik a vállalatok körében mért konjunktúra index, illetve a lakosság körében mért fogyasztói bizalmi index csökkenésével, melyek szintén 2002 végén fordultak erősen csökkenő irányba és lejtmenetük azóta is tart. A vállalatok az általános konjunkturális várakozásaik lanyhulása folytán az elektronikus, internetes üzletmenetről és annak kilátásairól is nagyobb óvatossággal nyilatkoztak, ami arra utal, hogy a piaci lehetőségek beszűkülése ellen csak kevesen próbálnak meg “előre menekülve” kitörni.

A GKI-Westel e-Gazdaság és GKI üzleti bizalmi index

Megjegyzés: A GKI üzleti bizalmi index értéke a negyedév utolsó hónapjában mért érték

A vállalatok szerint az internet terjedése sokkal kevésbé hat üzletmenetükre, mint azt korábban gondolták, illetve mind az értékesítési, mind beszerzési folyamatokban kevésbé fogják az internetet mint új csatornát használni.

A négy általunk kiemelt ágazat (általános vállalati kör, pénzügyi szektor, turizmus, kereskedelem) közül a legerőteljesebb bizalomvesztés a kereskedelmi szektorban volt tapasztalható, míg a legkevésbé a pénzügyi szféra várakozásai romlottak.

2. Internet-hozzáférés: lemaradó ágazatok

Az 5-nél több főt foglalkoztató hazai cégek 82%-a rendelkezett internet-kapcsolattal 2003 elején. Ez mintegy 10 százalékpontos javulás az előző év azonos időszakához képest. Az internet-penetráció szintjét tekintve két leszakadó szektor azonosítható, ezek a mezőgazdaság az egész ágazatot tekintve, valamint a vendéglátással foglalkozó vállalkozások köréből a kisebb cégek. A mezőgazdaság elmaradottsága az informatikai eszközökkel való ellátottság, azok használata és az informatikai ismeretek területén kétségkívül jelentősen gyengíti az ágazat versenyképességét, az ún. “abszorpciós” készségét a támogatások fogadására, elszámolására az EU csatlakozást követően.

A következő egy évben a vállalatok további 9%-a készül bevezetni az internetet. A tervek megvalósulás esetén tízből kilenc cég rendszeresen vagy alkalomszerűen fog csatlakozni a világhálóhoz, ami megfelel a nyugat-európai átlagos szintnek.

Internet-csatlakozás típusa az 5 főnél nagyobb vállalatoknál
2003 eleje

Forrás: GKI-Westel-Sun

Az internetkapcsolatok típusát illetően a másfél-két éve tartó tendenciák folytatódtak: a negyedévben tovább csökkent a kapcsolt vonali dial-up típusú hozzáférések aránya, míg az ISDN alapú technológia lényegében változatlan szinten maradt (az előbbivel a vállalatok 19%-a, az utóbbival 51%-uk csatlakozik a világhálóra ). A széles sávú technológiák – köztük is elsősorban a lényegesen több szolgáltató által kínált ADSL – egyre kedveltebbé válnak nemcsak a lakosság, hanem a vállalatok körében is. Az ADSL és BDSL típusú csomagokra 2002 negyedik negyedévében a vállalatok 17%-a fizetett elő, ami jóval meghaladja az egy évvel ezelőtt a várakozások alapján prognosztizált értéket. Bérelt vonali kapcsolattal 13%-uk rendelkezett, kábel TV hálózaton keresztül 6%-uk érte el a világhálót. Az internet-kapcsolattal már rendelkező vállalatok 27%-a tervezi az internet elérés sávszélességének növelését a következő egy évben.

A kutatásról

A felmérés 2003. január-februárban zajlott, postai úton teljes körűen megkérdezve az 50 főnél többet foglalkoztató vállalatokat és létszám és ágazat szerinti bontásban 50%-os mintavételt alkalmazva az 5-50 fős vállalatok esetén. A felmérés kiterjedt egész Magyarországra és érintette az összes gazdasági szektort. A kutatás 1800 db vállalat válaszain alapul, a méret és ágazat szerinti reprezentativitást a minta megfelelő súlyozásával biztosítottuk.

GKI Gazdaságkutató Rt. – Westel Mobil Távközlési Rt. – Sun Microsystems Magyarország Kft.