Jelentés az internet-gazdaságról, 2002. II. negyedév

2002. 08. 01.

I. Összefoglaló

A világháló üzleti életben betöltött szerepét, a vállalatok várakozásait tükröző GKI-Westel e-Gazdaság Index 2002. II. negyedévében több mint egy éve nem látott szintre emelkedett, ami a bizalom visszatérését jelzi. A korábbi időszakokkal ellentétben azonban az internet gazdasági befolyását, a kínálkozó lehetőségeket nem a nagyvállalatok, hanem a kis- és közepes cégek értékelték kedvezőbben.

Az index emelkedéséhez főként a világháló jelentékenyebbnek ítélt üzleti lehetősége járult hozzá. Az első negyedévhez képest az ipari és szolgáltató cégek, valamint a turisztikai vállalkozások optimizmusa erősödött, míg a kereskedelmi és a pénzügyi szféra hasonló várakozásokkal tekint a jövőbe, mint egy negyedévvel korábban.

A GKI Gazdaságkutató Rt. és a Westel Mobil Távközlési Rt. – a Sun Microsystems Magyarország Kft. együttműködésével megvalósuló – negyedéves felmérése az “e-gazdasági konjunktúra” feltérképezése mellett a mobiltelefon alapú kereskedelemmel (m-commerce) kapcsolatos vállalati véleményeket gyűjtötte össze.

A vállalatok többsége egyetért abban, hogy mobil-adatátviteli technológiák fejlődésével a kézi készülékeken lebonyolított kereskedelem sikeres üzleti modellé válhat, sőt a megkérdezettek 18%-a szerint a termékek, szolgáltatások többsége eladható, megrendelhető lesz mobil-telefonon keresztül is. A cégek 39%-a úgy véli, hogy bizonyos termékek, szolgáltatások esetében a modell már rövidtávon (1-3 év) is sikeres lesz, míg 30%-uk inkább középtávon (3-5 év) tartja életképes üzleti modellnek a mobil-kereskedelmet. Mindössze a felmérésben részt vevő cégek 18%-a nem lát fantáziát a lehetőségben, szerintük a mobil-kereskedelem egyáltalán nem fog elterjedni.

A vállalatok elsősorban termékeik, szolgáltatásaik reklámozását tartják elképzelhetőnek mobiltelefonokon keresztül, 20%-uk már rövidtávon, 28%-uk pedig középtávon igénybe venné a szolgáltatást. A cég profiljának bemutatását kevesebben tartják valószínűnek, míg a termékek mobilkészüléken történő értékesítésére még 3-5 év távlatában is csak a cégek negyede lát esélyt.

A cégek 24%-a ugyanakkor határozottan állítja, hogy biztosan rendelne szállítóitól mobil-alkalmazásokon keresztül, ha erre lehetősége nyílna; elsősorban alapanyagokat, kiegészítő anyagokat (pl. irodaszerek), valamint javítási-karbantartási szolgáltatásokat vásárolnának a válaszadók. Az ellenérvként felhozott indokok többsége szerint a többi, már bevált rendelési forma az igényeket maradéktalanul kiszolgálja (a cégek 52%-a), de sokan kételkednek a mobil-alkalmazások biztonságában is (válaszolók 22%-a).

A mobil-egyenleg terhére történő “mobiltelefonos” fizetés elterjedésére szintén a vállalatok valamivel több mint egynegyede lát lehetőséget saját árui, szolgáltatásai esetében. A “mobilfizetésnek” a cégek szerint a kisebb értékű megrendeléseknél van inkább létjogosultsága, de ott is csak abban az esetben, ha a biztonsági-bizalmatlansági problémákat megfelelően kezelni tudja. Fontos, hogy a rendszerek, illetve a fizetések kontrollálhatók, ellenőrizhetők legyenek.

II. Részletes ismertetés

1. Visszatér-e a vállalkozások bizalma az internet-gazdaság iránt?

A GKI Gazdaságkutató Rt. számos más kutatásához hasonlóan internet-gazdasági felmérésének eredményeit is egy indexben, a GKI-Westel e-Gazdaság Indexben összegzi.

A konjunktúraindex a magyar gazdaság vizsgált szegmenseinek az internettel és az internetes alkalmazások üzletmenetre gyakorolt hatásával kapcsolatos várakozásait számszerűsíti, s négy kérdés eredményeit foglalja magában. A kérdések az internetes értékesítés és beszerzés várható alakulására, az internetnek a vállalat piacára gyakorolt hatására és az internetben rejlő üzlti lehetőségek jelenben és jövőben vélt kihasználására vonatkoznak.

A világháló üzleti életben betöltött várható szerepét GKI-Westel e-Gazdaság Index 2002 II. negyedévében több mint egy éve nem látott szintre emelkedett (a mutató árbevétellel súlyozott értéke 14,1 pont volt a -100 – + 100 skálán), ami a bizalom visszatérését jelzi. A korábbi időszakokkal ellentétben azonban az internet gazdasági befolyását, a kínálkozó lehetőségeket nem a nagyvállalatok, hanem a kis- és közepes cégek értékelték kedvezőbben. Míg a kis- és középvállalatok közül negyedévről-negyedévre egyre többen számítanak a világhálón lebonyolított forgalmuk arányának növekedésére, addig a nagyvállalatok az interneten keresztül érkező megrendelések arányának stagnálását, legfeljebb kismértékű emelkedését prognosztizálják.

GKI-Westel e-Gazdasági index

(Megjegyzés: a 0 feletti értékek optimizmust, kedvező várakozásokat jelentenek)

Az internet és a ráépülő alkalmazások elterjedésével egyre több társaság véli úgy, hogy saját vállalatának piaca sem kivétel, a piaci struktúrák, mechanizmusok itt is átalakulnak. A GKI-Westel e-Gazdaság Indexének emelkedéséhez 2002 II. negyedévében főként a világháló jelentékenyebbnek ítélt üzleti lehetősége járult hozzá.

Az első negyedévhez képest az ipari és szolgáltató cégek, valamint a turisztikai vállalkozások optimizmusa erősödött, míg a kereskedelmi és a pénzügyi szféra hasonló várakozásokkal tekint a jövőbe, mint egy negyedévvel korábban. Az utazási irodák és a szálláshely-szolgáltatók nyár eleji jövőképét a kezdődő turisztikai szezon miatti fokozott várakozások befolyásolták pozitívan.

2. Mobil-kereskedelem: termékek, szolgáltatások értékesítése

A GKI Gazdaságkutató Rt. és a Westel Mobil Távközlési Rt. – a Sun Microsystems Magyarország Kft. együttműködésével megvalósuló – negyedéves felmérése az “e-gazdasági konjunktúra” feltérképezése mellett a mobiltelefon alapú kereskedelemmel (m-commerce) kapcsolatos vállalati véleményeket gyűjtötte össze. A felmérés az 5 főnél több alkalmazottal dolgozó cégekre terjedt ki.

A mobil-adatátviteli technológiák fejlődésével, az átviteli sebesség növekedésével a mobiltelefon-készülékek a hang-alapú szolgáltatások mellett alkalmassá válnak a vállalatok üzleti folyamatainak szélesebb körű támogatására, a kézi telefon az értékesítések új csatornája lehet. A vállalatok többsége egyetért abban, hogy a számítógépeknél elterjedtebb mobil-készülékeken lebonyolított kereskedelem sikeres üzleti modellé válhat, sőt a megkérdezettek 18%-a szerint a termékek, szolgáltatások többsége eladható, megrendelhető lesz mobil-telefonon keresztül is.

A cégek 39%-a úgy véli, hogy bizonyos termékek, szolgáltatások esetében a modell már rövidtávon is sikeres lesz, míg 30%-uk inkább középtávon tartja életképes üzleti modellnek a mobil-kereskedelmet. Mindössze a felmérésben részt vevő cégek 18%-a nem lát fantáziát e lehetőségben, szerintük a mobil-kereskedelem egyáltalán nem fog elterjedni.

A vállalatok elsősorban termékeik, szolgáltatásaik reklámozását tartják elképzelhetőnek mobiltelefonokon keresztül, 20%-uk már rövidtávon, 28%-uk pedig középtávon igénybe venné a szolgáltatást. A cég profiljának bemutatását kevesebben tartják valószínűnek, míg a termékek mobilkészüléken történő értékesítésére még 3-5 év távlatában is csak a cégek negyede lát esélyt. Azok, akik elképzelhetőnek tartják a mobil-szolgáltatás, mint új értékesítési csatorna igénybevételét, rendkívül széles palettát forgalmaznak, melyen megtalálható az épületgépészeti termékektől a kozmetikai cikkekig szinte minden.

Elképzelhetőnek tartja-e, hogy termékeiket, szolgáltatásaikat mobilon keresztül..

Emellett a cégek 24%-a határozottan állítja, hogy biztosan rendelne szállítóitól mobil-alkalmazásokon keresztül, ha erre lehetősége nyílna; elsősorban alapanyagokat, kiegészítő anyagokat (pl. irodaszerek), valamint javítási-karbantartási szolgáltatásokat vásárolnának a válaszadók. Az ellenérvként felhozott indokok többsége szerint a többi, már bevált rendelési forma az igényeket maradéktalanul kiszolgálja (a cégek 52%-a), de sokan kételkednek a mobil-alkalmazások biztonságában is, félve az esetleges visszaélésektől. A biztonság kérdésével összefüggésben többen a tranzakciók rögzítésének, hitelesítésének hiánya miatt zárkóznak el a lehetőségtől.

3. Mobil-kereskedelem: mobil-fizetési rendszerek sikeressége

A mobil-egyenleg terhére történő “mobiltelefonos” fizetés elterjedésére szintén a vállalatok valamivel több mint egynegyede lát lehetőséget saját árui, szolgáltatásai esetében, de köztük is többen vannak azok, amelyek bizonytalanabb választ adtak e kérdésre. A “mobilfizetésnek” a cégek szerint a kisebb értékű megrendeléseknél van létjogosultsága, de ott is csak abban az esetben, ha a biztonsági-bizalmatlansági problémákat megfelelően kezelni tudja. Fontos, hogy a rendszerek, illetve a fizetések kontrollálhatók, ellenőrizhetők legyenek.

Ön szerint, ha erre lehetőséget biztosítanának, használnák-e vevőik a mobil-egyenleg terhére történő „mobiltelefonos” fizetést?

A mobiltelefonos fizetéssel szemben ennek megfelelően messze a biztonság a legfontosabb elvárás. A fizetési mód szükséges jellemzői közül annak egyszerűségét, áttekinthetőségét szintén kiemelték a válaszadók, míg kevésbé fontosnak értékelték az információk tárolásának lehetőségét és a kényelmi szempontokat. Az elérhető funkciók széles választéka a legkevésbé meghatározó elvárás a mobilfizetés-rendszerével szemben.