Jelentés az internet-gazdaságról, 2002. I. negyedév

2002. 05. 01.

A GKI Gazdaságkutató Rt. és a Westel Mobil Távközlési Rt. – a Sun Microsystems Magyarország Kft.-val együttműködve – negyedévente felméri a vállalati internethasználati szokásokat, a hazai elektronikus gazdaság fejlődését.

I. Összefoglalás

A vállalatok kissé kedvezőtlenebbül ítélik meg kilátásaikat az internet-gazdaság területén, mint egy negyedévvel korábban, 2001 végén – derül ki a GKI-Westel e-Gazdaság Index értékének alakulásából. A mutató 2002 I. negyedévében 10,8 volt, szemben az előző 11,7-es értékkel. Az ipari és szolgáltatói szféra valamint a turizmus negatívabb várakozását az első három hónapban a kereskedelmi szektor növekvő optimizmusa tudta némiképp ellensúlyozni.

Internet-kapcsolattal az 5-nél több főt foglalkoztató cégek 75%-a rendelkezik, a következő egy évben pedig a cégek további 11%-a tervezi a világhálóhoz való kapcsolódást. Az elmúlt fél évben a sikeres marketingakcióknak és a versenyképes árszintnek köszönhetően rendkívül gyors ütemű növekedés zajlott le az ADSL típusú internet-hozzáférések kiépítése terén. Míg a múlt év szeptemberében az ADSL kapcsolatok aránya a vizsgált vállalati szegmensben 1-2% volt, addig ez az arány ez év márciusára 8%-ra ugrott. A várakozások egyértelműen a szélessávú internet-technológiák, ezen belül is kiemelten az ADSL további térhódítását mutatják.

A GKI Gazdaságkutató Rt. számítása szerint 2001-ben az interneten keresztül lebonyolított nagykereskedelmi forgalom nagysága 31,5 milliárd forintot tett ki, míg az internetes kiskereskedelem 5,4 milliárd forint árbevételt ért el . Ez 2000-hez képest 66 %-os növekedés az internetes nagykereskedelmi (2000: 21 milliárd Ft) és közel ötszörös növekedés az internetes kiskereskedelmi forgalomban (2000: 1,1 milliárd Ft). A növekedés ellenére az internetes értékesítés részaránya egyelőre átlagosan a vállalatok árbevételének 0,1%-át teszi ki. 2002-re a vállalatok a világhálóra épülő értékesítések 52%-os növekedését prognosztizálják, a bővülés húzóágazata a várakozások alapján elsősorban a kereskedelmi szektor lesz.

II. Részletes ismertetés

1. Mérséklődő optimizmus

A GKI Gazdaságkutató Rt. számos más kutatásához hasonlóan internet-gazdasági felmérésének eredményeit is egy indexben, a GKI-Westel e-Gazdaság Indexben összegzi.

A konjunktúraindex a magyar gazdaság vizsgált szegmenseinek az internettel és az internetes alkalmazásoknak az üzletmenetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos várakozásait számszerűsíti, négy kérdés eredményeit foglalja magában. A kérdések az internetes értékesítés és beszerzés várható alakulására, az internetnek a vállalat piacára gyakorolt hatására és az internetben rejlő lehetőségek jelenben és jövőben vélt kihasználására vonatkoznak.

2002. I. negyedévében a GKI-Westel e-Gazdaság Indexének értéke 10,8 (előző negyedév: 11,7). Az előző felméréshez képest optimistábban nyilatkoztak a kereskedelmi cégek, viszont az ipari és szolgáltató szféra, valamint a turizmushoz kapcsolódó ágazatok vállalkozásai csökkenő optimizmust jeleztek.. A pénzügyi szféra várakozásai nem változtak lényegesen az elmúlt hónapokban, a kereskedelmi cégek után szorosan a pénzügyi intézmények tartják üzleti szempontból leginkább ígéretesnek az internet-penetráció növekedését, a világhálóra épülő alkalmazások felhasználói-körének bővülését.

GKI-Westel e-Gazdaság index

(Megjegyzés: a 0 feletti értékek optimizmust, kedvező várakozásokat jelentenek)

Az index mérséklődése két tényezőre vezethető vissza: egyrészt a vállalatok az internet és az internetes alkalmazások elterjedésének csekélyebb befolyását látják a saját piacukra, másrészt a válaszadók kisebb forgalombővülést várnak az interneten keresztüli értékesítésben.

2. Hódít az ADSL

A kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalatok között az intenet-kapcsolatok arányában meglévő különbség csak lassan mérséklődik. A szoros korreláció a vállalat mérete és az internet-hozzáférés megléte között változatlanul fennáll: a nagyvállalatok (300 fő felett) esetében szinte minden cég rendelkezik már internet-hozzáféréssel, míg az 5-50 főt foglalkoztató mikro- és kisvállalkozások között a világhálós kapcsolatok aránya 70-78% közötti, a középvállalkozások esetében 85% körüli. A várakozások alapján a vállalati előfizetői kör bővülése 11%-os lesz a következő egy évben.

Az elmúlt hat hónapban rendkívül gyors ütemű növekedés zajlott le az ADSL típusú internet-hozzáférés kiépítése terén, s így az alkalmazott technológia szempontjából átrendeződött a vállalati internet-hozzáférések megoszlása. Míg a tavalyi év szeptemberében az ADSL csatlakozások aránya az összes csatlakozáshoz viszonyítva 1-2% volt, addig 2002 márciusára az arány elérte a 8%-ot. A technológia előretörésének oka, hogy 2001 utolsó negyedévében az internet-szolgáltatók jelentős, és mint azt az eredmények is mutatják, sikeres reklámkampányba kezdtek és mérsékelték az ADSL előfizetések díját. Így az ADSL nemcsak más szélessávú hozzáférési típusokkal szemben, hanem az internetet többet használó dial-up-os hozzáféréssel rendelkező vállalatok számára is versenyképes alternatívává vált.

Az ADSL mellett a kábeltv-hálózaton keresztüli internet-elérés aránya is folyamatosan nő a vizsgált vállalati körben. A két szélessávú hozzáférés piaci-részesedése elsősorban a dial-up-os csatlakozások arányának rovására növekszik.

A várakozások egyértelműen az ADSL további térhódítását mutatják. A következő 12 hónapban a jelenlegi ADSL hozzáférési arány megduplázódása várható. Az ADSL arányának növekedésével párhuzamosan főként a hagyományos kapcsolt vonali dial-up csatlakozások arányának csökkenésére lehet számítani.

Az internet-kapcsolatok megoszlása jelenleg /// Az internet-kapcsolatok megoszlása 1 év múlva

3. Internetes kereskedelem: fontolva haladás?

Bár a cégek három-negyede már rendelkezik internet-kapcsolattal, az “internet-gazdaságba” való bekapcsolódás még a közép- és nagyvállalatok esetében is csak kevesekre jellemző. A közép- és nagyvállalatok, azaz az 50 főnél több főt foglalkoztató cégek körében az internet alapú üzleti alkalmazások elsősorban a vevőkkel való kapcsolattartás területén terjedtek el (a válaszadók 9%-a). Beszállítókkal való kapcsolattartásra csak 6%-uk vezetett be internetre épülő kereskedelmi megoldást. Az internetes csatornának a cég marketing-folyamataiban való használata pedig csak a közép- és nagyvállalatok 5%-ára jellemző. A várakozások az eddigi tendenciákat erősítik meg, a közeljövőben a legnagyobb arányban szintén a vevőkkel való kereskedelmi kapcsolatokban szándékoznak internetes üzleti megoldásokat kiépíteni.

A GKI Gazdaságkutató Rt. számítása szerint 2001-ben az interneten keresztül lebonyolított nagykereskedelmi forgalom nagysága 31,5 milliárd forintot tett ki, míg az internetes kiskereskedelem 5,4 milliárd forint árbevételt ért el . Ez 2000-hez képest 66 %-os növekedés az internetes nagykereskedelmi (2000: 21 milliárd Ft) és közel ötszörös növekedés az internetes kiskereskedelmi forgalomban (2000: 1,1 milliárd Ft).

Az internetes nagy- és kiskereskedelem forgalmának alakulása (milliárd forint)

A növekedés ellenére az internetes értékesítés részaránya egyelőre átlagosan a vállalatok árbevételének 0,1%-át teszi ki. 2002-re a vállalatok a világhálóra épülő értékesítések 52%-os növekedését prognosztizálják, a bővülés húzóágazata a várakozások alapján elsősorban a kereskedelmi szektor lesz.

Az internetes nagy- és kiskereskedelem megoszlása 2001-ben

4. A kutatásról

A felmérés a KSH adatbázisa alapján az 5 főnél több alkalmazottat foglalkoztató jogi és nem jogi társaságokra terjedt ki 2002 márciusában. A kapott eredmények elemzésekor a visszaérkezett minta adatbázisából az alapsokaság arányainak megfelelően az egyes kategóriák válaszait átsúlyoztuk, helyreállítva így az eredeti megoszlásokat. A kérdőívet kitöltő több mint 1200 cég összesített 2000. évi nettó árbevétele alapján a minta 10%-os reprezentációt, a foglalkoztatás alapján 14%-os reprezentáltságot mutat.