JÁTÉKSZABÁLYZAT – E-sport 2022 kutatás nyereményjátékhoz

2022. 03. 18.

Az eNET Internetkutató Kft. E-sport 2022 kutatásához kapcsolódó nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) az E-sport 2022 kutatás kitöltéséhez kapcsolódik. A Játékosok a Játék időtartama alatt (5. pont) a Gamer kérdőív – 2022 elnevezésű kérdőív kitöltésével vehetnek részt a játékban. A részvétel ennek megfelelően önkéntes, a résztvevő hozzájárulását adja a részvételhez és az adatkezelési tájékoztató elfogadásához az alábbi feltételekkel.


1. A jelen Játékszabályzat feltételeinek megfelelő Játékosok között a Játék Szervezője a következő nyereményt sorsolja ki:
• 1 darab HyperX Solocast mikrofon és 1 darab HyperX Cloud Core fejhallgató

 

2. A Játék szervezője, lebonyolítója
A Játék szervezője, lebonyolítója az eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. (Cg. 01-09-
697692, Székhelye: 1093 Budapest, Ipar utca 5.) és az Esport1.hu Kft. (Cg. 0109-298495, Székhelye: 1054 Budapest, Hold utca 21. II/4.) (továbbiakban: Szervező, Lebonyolító).

 

3. A Játék résztvevői
A Játékban minden olyan, cselekvőképességében nem korlátozott, 16. életévét betöltött, magyar állampolgárságú, természetes személy részt vehet, aki magyarországi lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
A Játékból ki vannak zárva a Szervező, Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés), valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és közeli hozzátartozóik (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés). A játékból szintén ki vannak zárva a magyarországi lakhellyel nem rendelkező személyek és a nem magyar állampolgárságú természetes személyek.
A Játékban egy Játékos csak egy kérdőív kitöltésével vehet részt.

 

4. A Játékban való részvétel feltétele
Az a játékos, aki nem fogadja el az Adatvédelmi tájékoztatót és a Játékszabályzatot, nem vehet részt a játékban.
A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos maradéktalanul kitöltse a link formájában megosztott Informatikai szakember kutatási kérdőívet.

 

5. A Játék időtartama
A játék kezdete: 2022. 03. 18. nap. 0 óra (közép-európai idő szerint)
A játék vége: 2022. 04. 22. nap. 15 óra (közép-európai idő szerint)
Az időtartam előtt és után érkezett kitöltések automatikusan érvénytelenek.

 

6. A Játék és a sorsolás menete
A sorsolás gépi úton zajlik és nem nyilvános.
A sorsolás időpontja 2022. 04.22. nap. 12 óra (közép-európai idő szerint)
A sorsolás helyszíne: eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. (Cg. 01-09-697692, Székhelye 1092 Budapest, Ipar utca 5.).

 

7. Nyeremények
A Játékosok között a Szervező 1 nyertest sorsol ki, a nyeremény a következő:
• 1 darab HyperX Solocast mikrofon és 1 darab HyperX Cloud Core fejhallgató
A nyeremények másra nem átruházhatók, és készpénzre nem átválthatók. A nyereménnyel kapcsolatos adó és illeték terheket, valamint postaköltséget az Esport1.hu Kft. (Cg. 01-09298495, Székhelye: 1054 Budapest, Hold utca 21. II/4.) viseli, így a nyertes Nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatban nem terheli személyi jövedelemadó- fizetési, illetve illetékfizetési kötelezettség.
A nyeremény postázásra kerül a nyertes Játékos által megadott postacímre az értesítést követő 30 munkanapon belül.
A Szervező a nyertes Játékost e-mailben értesíti a nyertességéről. A nyeremény átvételének, illetve átadásának módját a Szervező a nyertes Játékossal e-mailben egyezteti.

 

8. Egyéb rendelkezések
A Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.
Amennyiben a nyertes Játékos 10 napon belül nem válaszol a Szervező megkeresésére, úgy elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyére tartaléknyertest sorsol a Szervező.
Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott személy, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

 

A Játékos pályázatának hiányosságáért/hibájáért, a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Szervező a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

 

A Szervező fenntartja a Játék szabályai (Játékszabályzat), mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

 

A Szervező jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

 

Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

 

Kelt: Budapest, 2022.03.18.
eNET Internetkutató Kft.