Impressum

Editoři: Gergely Kis Ph.D., Róbert Pintér Ph.D.
eNET Internetová Výzkumní a Konzultační Sro. není členem Asociace Maďarských Poskytovatelů Obsahu, ale považuje za svou povinnost dodržovat obecné zásady stanovené v Kodexu Poskytovatelů obsahu.