Отпечатък

Редактори: Gergely Kis Ph.D., Róbert Pintér Ph.D.
eNET Internet Research and Consulting Ltd. не е член на унгарската асоциация на доставчиците на съдържание, но компанията се чувства длъжна да следва ръководните принципи на Кодекса на доставчиците на съдържание.