Így interneteznek az 55 év feletti fiatalok!

2013. 10. 08.

A fiatalok már nagyon korán megismerkednek az infokommunikációs eszközökkel és elsajátítják az azokhoz szükséges tudást. Mindaz, ami a fiatalabb generációk számára természetes, az idősebbek nagy részének ismeretlen, új világ, de egyesek már elkezdték meghódítását, például az 55 év feletti internetezők 10%-a már aktívan használ tabletet. Az eNET – Telekom közös, Jelentés az internetgazdaságról sorozatának legújabb darabja az 55 év feletti „fiatalokkal” foglalkozik.

Aki kimarad, lemarad?!

A 2011-es népszámlálási adatok alapján a magyar lakosság közel harmadát az 55 év feletti korosztály adja. Ez a tekintélyes, mintegy 3 milliós méretet öltő korosztály a digitális kirekesztettség szempontjából a legveszélyeztetettebb társadalmi csoport, hiszen miközben a fiatalabbak jellemzően a számítógép és az internet világában szocializálódnak (digitális bennszülöttek), vagy aktívan megtanulták azok használatát (digitális bevándorlók), addig az 55 év felettiek nagy részének ez az új közeg meglehetősen idegen. Az ismeretlentől való félelem jellemzi az idősebb generációk többségének az internettel és a számítógéppel való viszonyát, pedig valószínűleg a mindennapjaik válhatnának egyszerűbbé az interneten elérhető információk révén, valamint a kapcsolattartási és tájékozódási lehetőségeik is jelentősen javulhatnának. A 25 ezer fős sokaságra épülő Nemzeti Olvasottság Kutatás (továbbiakban: NOK) adatai alapján 2013 második negyedévében az 55 év felettiek mindössze 25%-a használt internetet, ami jelentősen elmarad az országos átlagtól (61%).

Számítógép és internet használat 55 év felett

Az 55 év felettiek egy szűkebb rétege már felismerte, hogy milyen lehetőségek rejlenek a számítógép és az internet használatában, így egyre bátrabban és növekvő érdeklődéssel közelednek az új technológiai vívmányokhoz. Az idősebb generációk ebből a szempontból megosztottnak tekinthetők, hiszen vannak, akik teljesen reménytelennek érzik, hogy valaha számítógépet használjanak, miközben egyeseknek ez már a mindennapi rutin része és teljesen természetes eszközként tekintenek a számítógépekre.

Az eNET kutatása szerint az 55 év felettieknél négyből egy fő használ számítógépet, míg az ennél fiatalabbak esetén négyből három emberről mondható el ugyanez (tehát háromszoros a különbség) – vagyis óriási tartalékok rejlenek az idősebb korosztályban és az ő bevonásuk az internetezők táborának bővülését jelenthetné. A KSH 2012-es felmérése szerint viszont a már számítógépet használó 55 év felettiek 71%-a napi rendszerességgel használ számítógépet, ami ugyan elmarad a 16-24 éves korosztálytól (88%), de a napi szintű használat mindkét korosztály esetén domináns a használati gyakoriságot tekintve. A két társadalmi csoport leginkább a használat helyét tekintve különbözik egymástól, ami vélhetően az életvitelbeli különbségekből adódik. Míg az idősebb generációk esetén az otthoni használat egyértelműen vezet (70%), addig a 16-24 évesek körében sokkal jobban eloszlik a különböző helyszínek (otthon, oktatási intézmény, más személy lakása stb.) között a számítógép használata.

Internetezés korhatár nélkül

A NOK vizsgálja az egyes korosztályok internetezési szokásait is, beleértve hogy mióta használnak internetet, milyen gyakorisággal és mennyi ideig. Ha csak az 55 év feletti internetezőket nézzük a többség legfeljebb 6 éve használja az internetet.

A kutatásban részt vevő internetezők válaszai alapján a gyakori – akár napközben többszöri – internetezés a jellemző. A legtöbben (43%) naponta többször is interneteznek és a 94%-uk pedig legalább heti 2-3 alkalommal. Az 55 év feletti internetezők körében is hasonló használati gyakoriság jellemző, 35%-uk akár naponta többször is használja az internetet, 92%-uk pedig legalább heti 2-3 alkalommal.

Az internetezéssel töltött idő alapján azt lehet mondani, hogy az 55 év felettiek összességében kevesebb időt töltenek internetezéssel, mint a teljes sokaság. Az idősebb generáció közel harmada legfeljebb 5 órát tölt el egy héten a képernyők előtt.

Számítógép vagy okostelefon?

Az eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. 2013. szeptemberi online felméréséből kiderül, hogy az 55 év feletti internetezőknek csupán 31%-a rendelkezik egyelőre okostelefonnal. A fiatalabb és az idősebb generációk között jelentős különbség, hogy bizonyos tevékenységeket – mint például a zenehallgatás, közösségi média használat, hírolvasás, elektronikus levelezés, információkeresés, böngészés – inkább számítógépen vagy inkább mobiltelefonon (beleértve a hagyományos mobiltelefont) végeznek-e. A fiatalabb korosztályok esetén jellemzően megoszlik a két eszköz használata és mondhatni egyenlő arányban használják mindkét eszközt. Ezzel szemben az 55 év felettieknél sokkal hangsúlyosabb a számítógép igénybe vétele.

A kíváncsiság kortalan

A teljes 55 év feletti korosztály esetében jellemző, hogy viszonylag távolságtartóak az új technológiákkal szemben, mivel bizonytalannak érzik magukat és sok esetben úgy érzik, hogy nincsenek a használathoz szükséges tudás birtokában. Éppen ezért az új kütyükhöz való hozzáállásuk általában sokkal konzervatívabb, mint a fiatal generációké. Az internetező 55 év felettiek körében megvizsgáltuk az „okos” termékek iránti nyitottságot. (A termékek között volt okostelefon, tablet, okosóra és okostévé is.) Az idősebb generációnak az a rétege, akik már nyitottak a számítógép és az internet felé, az új technológiai vívmányokkal szemben is érdeklődést mutatnak, ha másképpen nem is, egy próba erejéig mindenképpen. A manapság nagy népszerűségnek örvendő táblagépek esetében az 55 év feletti válaszadók 10%-a vallotta azt, hogy már most is használják azokat; köztük is főleg azoknál jellemző a tablet használat, akik már több mint 15 éve interneteznek. Az 55 év alattiak 18%-a mondta ugyanezt, így a 10% meglehetősen jó eredménynek tekinthető.

Az idősebbek 47%-a mindenképpen kipróbálná a tableteket, 15%-a pedig meg is vásárolná azokat. Érdekes, hogy az internettel még csak 1-3 éve ismerkedő 55 év felettiek nem igazán érdeklődnek a táblagépek iránt, míg a régebb óta internetet használók körében nagyobb erre a nyitottság. Ez vélhetően annak is köszönhető, hogy ez a réteg már nagyobb biztonságban mozog az internetes, számítógépes világban és bátrabban lép ki a már megszokott közegből.

A jövő internetezői

Az internet korhatárra való tekintet nélkül mindenki számára tartogat előnyöket, lehetőségeket, amelyek miatt érdemes megismerkedni ezzel a világgal. Az 55 év felettiek mindenképpen egy olyan potenciális társadalmi csoport, ahol növelhető az internet és a különböző infokommunikációs eszközök használata. Az idősebbek internet használati hajlandóságát több dolog is befolyásolja: iskolázottság, jövedelem, aktivitás foka. Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy az 55 év felettiek körében többnyire hiányzik az angol nyelvismeret, így a nemzetközi tartalmak számukra nem érdekesek, ezért ahhoz hogy növeljük az interneten eltöltött idejüket, szükség van arra, hogy minőségi, őket érdeklő magyar nyelvű tartalmakat is találjanak a világhálón. A táblagépek nagyban segíthetik az időseket, hiszen egy számítógéphez képest általában sokkal egyszerűbb a használatuk és többnyire árban is kedvezőbbek. A tabletek zoomolási lehetősége pedig a rosszabb látásúak számára is megoldást jelent.

eNET – Telekom