„Ha hatékonyan dolgozol, gondolkozz azon, hogyan lehetnél még hatékonyabb!”

A LEAN segítségével minden szükséges folyamat optimalizálható, minden felesleges lépés kiiktatható.

2023. 03. 01.

Egyszerre takar vállalati szemléletet, kultúrát és egy hatékonyságot javító módszertant: ez a LEAN. A folyamatos fejlődés a szemlélet legfőbb mozgatórugója, amely egyszerre vonatkozik a szervezet tagjaira és a vállalati folyamatok fejlesztésére. A módszertan lényege, hogy mindig lehet tökéletesíteni a műveleteket. A szó jelen esetben nem karcsút, hanem veszteségmentességet jelent, amely egyben a legfőbb értéke is a szemléletnek.

 

Az ügyfélorientált, veszteségmentes értékteremtés

 

A LEAN alapvetően a változásban segít, és hatékonyan felügyeli a folyamatokat, termékeket, szolgáltatásokat. Alapköve az egyszerűsítés: a cél az optimalizálás a felesleges lépések kiiktatása érdekében. Ez a módszer, gondolkodás sikeresen alkalmazható a legkülönbözőbb üzleti folyamatok optimalizálására − legyen szó egészségügyi, pénzügyi vagy IT megoldásokról −, amelyhez az eNET szakértő tanácsadó gárdája teljeskörű segítséget nyújt.

 

Egyébként ez a filozófia alapvetően a japánokhoz köthető és az autóiparhoz kapcsolódik, napjainkban azonban már egy olyan vállalatvezetési szemléletet takar, amely sikeresen használható a veszteségek csökkentésére, a folyamatok optimalizálására. A LEAN filozófiájának alapját a Toyota Termelési Rendszere (TPS) képezi, a nyugati kultúrában pedig LEAN menedzsmentként ismerjük ezt az azonos alapelvekre épülő szemléletet. Középpontban az ügyfélérték, az ember és a tisztelet áll. Mindez a vállalatok esetén a munkatársak értékelésében is megnyilvánul, hiszen a legfőbb értéket ők képezik, az értékteremtést ők végzik.

 

LEAN a vállalati működésben

 

A Six Sigma statisztikai módszertanának értékteremtése a vásárlói elégedettség növekedésében nyilvánul meg. Ennek elérése csak egy olyan folyamatorientált cégvezetés esetén valósulhat meg, ahol minden felesleges tényezőt kiiktattak a leghatékonyabb munkafolyamat létrehozásának érdekében, csökkentve a szórást az ügyfél által elvárt toleranciaérték átlagához. A LEAN filozófiára jellemző, hogy a munkafolyamatokon túl a teljes vállalati architektúrát egy egybefonódó, folyamatábrákkal vizualizálható egységként kezeli.

 

Kulcs a sikerhez öt lépésben

 

A LEAN alapelvek összhangban vannak a Toyota-filozófiával, szerzőktől és alkalmazó szervezettől függően többféle csoportosításban és elnevezéssel találkozhatunk. Abban azonban mindenki egyetért, hogy a két legfőbb alapelv az ügyfelek tisztelete és a veszteségek felszámolása. Az alapvető célok eléréséhez 5 alappillér az elfogadott.” (1)

Lean és TPS (Tóth, 2013) uni-miskolc.hu

 

Az alapvető cél, a legjobb minőség a legrövidebb átfutási idő és adott költség (QCD) összehangolása. Az első az ügyfélérték meghatározása, amely a vevők igényeinek megismerésén alapszik. A folyamat kritikus tényezője a veszteségek és azok forrásainak felismerése és kiiktatása. Következő lépés a felvázolt folyamat áramlásának, a flow-nak a megvalósítása, ami folyamatos, kiegyensúlyozott működést takar. A Just in Time (éppen időben elv) és például a döntésképes automatizálás (jidoka), valamint a KANBAN módszerével (csak a szükséges terméket, a szükséges időben, a szükséges mennyiségben kell gyártani és szállítani), vagy előbbieken túl még számos más eszköz segítségével valósulhat meg. A LEAN a toló (push) gondolkodás helyett a húzó (pull) gyártásvezérlés kialakítását preferálja, amely a push szemlélettel szemben az ügyféligényekhez igazodó gyártási, termelői vagy szolgáltatói rendszer kialakítását részesíti előnyben. Ennek célja az ügyféligények kielégítése adott határidőre, adott minőségben, adott költség alatt. Az ötödik pillér pedig a tökéletesítés, azaz a folyamatos fejlesztés megvalósítása (KAIZEN): jól működő rendszerek esetén is szükséges a kontrollfázis! Az alappillérek megvalósulása esetén a vállalat számára elérhetővé válik a leghatékonyabb és legeredményesebb működési modell használata.

 

Mi kell a LEAN sikeres alkalmazásához?

 

A LEAN sikeres alkalmazásához nélkülözhetetlen a folyamatos fejlődés. Ezt a változást a KAIZEN szemlélet mutatja meg legjellegzetesebben. Alapja a PDCA szemlélet. Mindig tervezz (P)! Ha végrehajtottad (D) a tervedet mindig ellenőrizd (C)! Mindig hasonlítsd össze a tervedet az eredménnyel (P-D)! Ha eltérés van, rögtön korrigálj (A), ha az értékteremtő! A következő tervig vezess be sztenderdeket! És a legfontosabb, hogy a korrekció tanulságait mindig építsd be a következő tervbe (P), ezáltal biztosítsd a folytonos fejlődést!

 

Mennyire hatékony az RPA LEAN nélkül?

 

Manapság az informatikai fejlődés egyik elengedhetetlen ága a robotizált folyamatautomatizáció (RPA: Robotic Process Automation). Ám az RPA alkalmazása önmagában még nem mindig jelent automatikus működésoptimalizálást, ugyanis gyakori veszélyforrás, hogy eredetileg is veszteséges folyamatokat automatizálnak feleslegesen. Ez előidézi azt az állapotot, hogy a magas költségen bevezetett RPA-projekt után még mindig adódnak működési hibákból eredő veszteségek. Az RPA és a LEAN közös értékei az optimalizálás és a veszteségcsökkentés, ám fontos kiemelni, hogy ha nincs az RPA előtt LEAN, akkor a veszteségek is belerobotizáljuk a folyamatba!

 

Ezért az eNET Tanácsadó Kft. azt tűzte ki célul, hogy javasolja ügyfeleinek az RPA bevezetése előtt LEAN szemlélettel felülvizsgáltatni működési tevékenységeit. Az eNET abban egyedülálló, hogy mindkét területen tud szakmai támogatást nyújtani!

 

 

(1)  http://www.szervez.uni-miskolc.hu/blaci/leanjegyzet/toyotamdszer_s_lean_menedzsment.html