Az eNET Magyarország több mint 20 éves szakmai tapasztalattal és széles körű tudással készen áll, hogy támogassa vállalatát a zöld(ebb) jövő felé vezető úton!

 

ESG szolgáltatásunkkal innovatív és hatékony megoldásokat kínálunk vállalata számára ESG kötelezettségei teljesítéséhez, emellett hozzájárulunk ahhoz, hogy piaci előnyre tegyen szert és erősítse brandjét a fenntarthatósági célok elérésével.

Az ESG (Environmental, Social and GovernanceKörnyezet, Társadalom és Vállalatirányítás) egy integrált keretrendszer, mely alapján értékelhetőek a vállalatok tevékenységének környezeti és társadalmi kockázatai, valamint irányítási gyakorlatai.

A klímaváltozás, népességváltozás, környezetszennyezés és energiagazdálkodási problémák világszerte kihívást jelentenek. Az ESG e kihívásokra fókuszál, hangsúlyozva a globális problémák komplexitását és a fenntartható megoldások elérésének fontosságát.

Kötelezettségek

2025. évtől minden olyan Magyarország területén székhellyel rendelkező közérdeklődésre számot tartó nagyvállalkozásnak el kell készítenie éves fenntarthatósági jelentését (elsőként a 2024-es adatok alapján) és ki kell dolgoznia ESG stratégiáját, amelynél a következő három kritérium közül legalább kettő teljesül:

 • a mérlegfőösszeg meghaladja a 10 milliárd forintot,
 • az éves nettó árbevétel meghaladja a 20 milliárd forintot,
 • az átlagos munkavállalói létszám meghaladja az 500 főt.

A következő évben a kötelezettség kiterjesztésre kerül a nagyvállalkozások szélesebb körére, majd egy évvel később a közérdeklődésre számot tartó kis- és középvállalkozásokra. Ez azt is jelenti, hogy a fenntarthatósági célok kitűzése és megvalósítása – a jelenlegi PR és kommunikációs előnyökön túl – piaconmaradási kérdés lesz az érintett vállalatok számára.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Az eNET Magyarország Kft. támogatást nyújt ügyfelei ESG transzformációjához, az alábbi szolgáltatásokkal:

 

 

ESG STRATÉGIA KÉSZÍTÉSE – ÁTVILÁGÍTÁS

 

A belső átvilágítás révén a vállalatoknak teljeskörű képet adunk jelenlegi ESG tevékenységeikről és hiányosságaikról. Támogatást nyújtunk az ESG-stratégiai irány meghatározásában és az ESG-értékelési folyamat véghezvitelében.

ADATGYŰJTÉSI MÓDSZEREK

 

Segítséget nyújtunk az ESG-adatgyűjtési módszerek kialakításában, valamint az ESG adatgyűjtési mechanizmusának javításában, az informatikai megoldások kiválasztásától kezdve a megvalósítás támogatásáig.

ESG RIPORTING ADATOK KEZELÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA

 

Kialakítjuk a vállalatok ESG adatkezelési folyamatát, ügyfeleinkkel szorosan együttműködve azonosítjuk a kvantitatív mutatókat és tanácsadást nyújtunk a megfelelő adatkezelési vagy szoftveres megoldások kiválasztásához.

FENNTARTHATÓSÁGI ÉS ESG JELENTÉS

 

A vállalatokat támogatjuk az éves fenntarthatósági jelentés elkészítésében, illetve az ESG jelentés kialakításában is.

PROJEKTMENEDZSMENT

 

Ügyféligény esetén a teljes ESG tevékenység vonatkozásában biztosítjuk a projektmenedzsment tevékenységet.

ESG KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MARKETING

 

Cégünk tanácsadást nyújt a vállalati ESG tevékenységek hatékony kommunikációjához és a kapcsolódó marketing tevékenységhez.

ESG ALAPÚ FOLYAMATOPTIMALIZÁCIÓ

 

Az eNET a vállalat számos működési folyamatába segíti beépíteni az ESG alapelveket, és tanácsadást nyújt a folyamatok ESG szempontok szerinti optimalizálásához.

FINANSZÍROZÁSI TANÁCSADÁS

 

Feltérképezzük a zöld finanszírozási lehetőségeket (pl. pályázatok, támogatások és zöld hitelek), ezek igénybevételéhez teljeskörű tanácsadást nyújtunk.

A FENNTARTHATÓSÁGI ÉS ESG CÉLOK KÖVETÉSÉNEK ELŐNYEI

 1. Reputáció: a vállalat hírnevének és imázsának erősítése
 2. Finanszírozás: kötelező előfeltétel teljesítése egyes banki ill. pályázati források eléréséhez
 3. Kockázatkezelés: éghajlatváltozással és egyéb fenyegetésekkel kapcsolatos kockázatok hatékony kezelése
 4. Versenyelőny: piaci előnyök elérése a versenytársakhoz képest
 5. Hatékonyság: operatív költségek optimalizálása és csökkentése
 6. Jogszabályi követelményeknek való megfelelés: a szabályozói előírásoknak való megfelelés biztosítása.
 7. Innováció: újító megoldások keresése a fenntartható célok teljesítésére
 8. Brandépítés: a márka értékének és elismertségének növelése
 9. Vevői megfelelés támogatása: ügyfelek és partnerek bizalmának növelése
 10. Fenntarthatósági tevékenység átláthatóbbá tétele: a tevékenységek és eredmények világos bemutatása

MIÉRT AZ ENET?

EGYENSÚLY

 

Meggyőződésünk, hogy a fenntarthatóság nem egy divat, hanem egy alapvető üzleti szemlélet, ami a sikeres hosszú távú működés záloga. Célunk, hogy az ügyfeleink ESG stratégiája szervesen illeszkedjen üzleti céljaikhoz, egyensúlyt teremtve a pénzügyi, gazdasági, környezeti és társadalmi szempontok között.

 

GAZDASÁGI POTENCIÁL

 

Ügyfeleink számára kialakítunk egy olyan fenntarthatósági stratégiát, amellyel kedvező helyzetbe kerülhetnek az olyan kihívásokkal szemben, mint a klímaváltozás, szabályozások változása, nyersanyagok hozzáférhetősége. Felkészítjük őket arra, hogy a fenntarthatóságban rejlő gazdasági potenciált maximálisan kihasználva integrálják az ESG irányelveket vállalati működésébe.

 

SZABVÁNY KOMPATIBILIS

 

Szakértőink elkészítik a jogszabályi előírásokkal összhangban álló nem pénzügyi jelentéseket, melyek nem csupán megfelelnek az SFDR, CSRD és az EU Taxonómiarendelet elvárásainak, de a fenntarthatósági jelentési szabványok iránymutatásaival is harmonizálnak. Számunkra a jelentések eszközként szolgálnak az átlátható kommunikációhoz és az eredmények bemutatásához.

 

ÁTLÁTHATÓSÁG

 

Az eNET Magyarország segítségével létrehozhat egy olyan üzleti modellt, amely nem csupán a fenntarthatósági elveket tartja szem előtt, hanem figyelembe veszi az etikai szempontokat és teljesen átlátható, mindezt számszerűsíthető célok és mutatók felhasználásával.

 

HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓ

 

Szolgáltatásainkkal biztosítjuk, hogy vállalata környezetvédelmi és fenntarthatósági törekvéseit hatékonyan mutathassa be a piaci szereplőknek és ügyfeleinek, erősítve így piaci pozícióját és hitelességét.

ESG alappillérek és szabályozások

Három alappillére

1. KÖRNYEZETI

 

Környezeti hatásokra és kockázatkezelésre összpontosít. Foglalkozik a vállalatok környezeti lábnyomával, így az üvegházhatású gázok kibocsátásával, erőforrások felhasználásával, valamint a körforgásos gazdaságban betöltött szerepükkel.

2. TÁRSADALMI

 

Megvizsgálja a vállalatok dolgozóival és a szélesebb társadalommal való kapcsolatait, ideértve az etikus beszállítói gyakorlatokat, a munkavállalói jogok tiszteletben tartását és a munkahelyi egészség- és biztonságvédelmet.

3. VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI

 

Elemzi a vállalatok belső irányítási struktúráit, az elszámoltathatóságot, a vezetőség ösztönző rendszerét, a korrupcióval kapcsolatos tényezőket, valamint a részvényesek jogait is.

Nemzetközi szabályozások

Az ESG-jelentések készítése során a transzparencia és összehasonlíthatóság biztosítása érdekében több nemzetközi és regionális szabvány és szabályozás érvényes, köztük:

EU TAXONOMY REGULATION

 

Meghatározza, mely tevékenységek minősülnek környezetvédelmi szempontból fenntarthatónak az EU-ban.

SFDR

 

Az EU pénzügyi piacán tevékenykedők számára előírt fenntarthatósági információk közzétételét szabályozza.

GRI

 

Global Reporting Initiative

Globális iránymutatás a fenntarthatósági jelentésekhez.

SASB

 

Sustainable Accounting Standards Board

Ágazatspecifikus standardok a vállalatok számára.

Az ESG jelentések készítése nemcsak a vállalati felelősség és integritás kinyilvánítása, hanem egy komplex eszköz is a vállalati stratégiák megalapozásában és a hosszú távú értékteremtésben. Emellett lehetővé teszi a vállalatok számára azt, hogy jobban megértsék és kezeljék a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatokat és lehetőségeket, illetve ösztönzik őket az olyan globális kihívások, mint a klímaváltozás, erőforrás-hiány és társadalmi egyenlőtlenségek proaktív kezelésére.

Készüljön fel ESG kötelezettségeire időben! További információért kérjük keresse ESG szakértőnket!

Kapcsolat

Juhász Róbert

ESG szakértő, kiemelt ügyfélmenedzser

robert.juhasz (@) enet.hu

Írjon üzenetet!

Aktuális

Az ESG magyarországi szabályozása

2024. 01. 30.

Az ESG (Environmental, Social, Governance) az üzleti világban egyre markánsabb szerepet játszik, mint a vállalatok felelősségvállalásának és fenntarthatóságának mércéje. Ez a szempontrendszer az üzleti stratégia kialakításának és a vállalatok tevékenységeinek új alapját jelenti, ahol a környezeti, társadalmi és vezetési tényezők

tovább >

ESG: A fenntartható jövő felé vezető úton

2023. 11. 21.

A klímaváltozás ma már messze túlnőtt a helyi vagy regionális problémákon, és globális szinten kiemelkedő fenyegetést jelent mind a környezetre, mind az emberi társadalomra nézve. Az éghajlatváltozás következményei felhívják a figyelmet arra, hogy a hagyományos gazdasági modellek milyen mértékben károsíthatják

tovább >

Innováció és hatékonyság – RPA a porondon 2.

2023. 10. 24.

A Robotic Process Automation (RPA) technológia forradalmasítja az üzleti folyamatokat és munkamódszereket. Kétrészes cikksorozatunk első részében bemutattuk az RPA technológiát, valamint annak szerteágazó előnyeit, alkalmazhatóságának lehetséges követelményeit. Az innovatív technológia alkalmazásával egyre több területen tapasztalhatjuk meg az emberi beavatkozás csökkenését

tovább >