Épülnek az e-önkormányzatok

2009. 07. 01.

A magyarországi önkormányzatok 72%-a rendelkezett saját honlappal 2009 nyarára, míg a lakosságszámot is figyelembe véve az önkormányzati honlapok funkcionalitását tekintve Győr-Moson-Sopron, Csongrád és Hajdú-Bihar megyék tekinthetők élenjárónak az e-ügyintézés átlagos szintje alapján – derül ki a GKIeNET – T-Home – T-Mobile Jelentés az internetgazdaságról 2009. júliusban közzétett kutatásából. Az elektronikusan elérhető önkormányzati ügymenetek átlagos száma alapján Budapest emelkedik ki a sorból.

A közérdekű adatok, információk megjelenítésére, és az önkormányzatoknál intézhető ügyek gyorsítására, egyszerűsítésére a reklámmentes önkormányzati honlapok kínálják a legkiválóbb lehetőséget. Az elmúlt években az országszerte zajló fejlesztések eredményeként egyre több önkormányzati honlap egyre több funkcióval érhető el, s mindez a szolgáltató állam koncepciójának kulcsfontosságú eleme. 2009 nyarán a magyarországi önkormányzatok 72%-a rendelkezett saját honlappal (a számítógéppel rendelkező hivatalok 74%-a), ami összesen mintegy 2300 önkormányzati weboldalt jelent – (a felmérés 2009. júniusban zajlott). A honlap megléte gyakorlatilag már a nagyközségek körében is 100%-os, ami már önmagában jelzi, hogy Magyarország közigazgatása egyáltalán nincs elmaradva az e-kormányzati fejlesztések terén. A honlap-penetráció erősödését elsősorban a községek generálták, amelyek közül 2004-ben még csak 32%-nak volt weboldala. A honlappal rendelkező önkormányzatok területén hozzávetőlegesen 9,5 millió lakos él.

2009. júniusban a honlappal rendelkező önkormányzatok több mint egyharmada mérte már a weboldal látogatottságát, 7%-uk pedig teljes körű statisztikát vezetett a honlapon történt eseményekről. A településtípusok között jelentős különbségek mutatkoznak: amíg a községek weboldalait átlagosan 10-20 ezren böngészték, addig a megyei jogú városok, kerületek honlapjait átlagosan több mint 300 ezren látogatták meg.

A honlappal rendelkező önkormányzatok körében a teljes körű online ügyintézés lehetősége még ritka, az érintett hivatalok 1%-ánál találkozhatunk ilyen megoldással – főként a városok és a megyei jogú városok, kerületek esetében. A fejlesztések azonban bíztatók, a honlappal rendelkező önkormányzatok 27%-ának weboldalán találkozhatunk az ügymenetekről szóló információkkal, ügymenetleírásokkal, 33%-áról tölthetők már le nyomtatványok és űrlapok, míg 5%-uknál van lehetőség a letöltött űrlapok elektronikus benyújtására.

A honlapokon igénybe vehető funkciók alapján négy szintet különböztethetünk meg:

  • 1=Információ;
  • 2=Interakció;
  • 3=Kétoldalú interakció;
  • 4=Tranzakció.

A honlapjukon legalább interakció típusú ügyintézést nyújtó önkormányzatok területén hozzávetőlegesen 7,1 millió lakos él. A leggyakrabban az adóügyek esetében létezik valamilyen szintű elektronikus szolgáltatás, erre a honlappal rendelkező önkormányzatok 33%-ánál van példa. Az elektronikus ügyintézés átlagos szintjeit (a fenti 1-4-ig tartó skálán) a honlappal rendelkező önkormányzatok körében – a lakosság számával súlyozva – a következő ábra mutatja.

A térkép alapján jól látható, hogy – a lakosságszámot is figyelembe véve – az önkormányzati honlapok funkcionalitását tekintve Győr-Moson-Sopron, Csongrád és Hajdú-Bihar megyék tekinthetők élenjárónak az e-ügyintézés átlagos szintje alapján, míg Borsod-Abaúj-Zemplén megye van a rangsor legvégén.

Amennyiben az elektronikusan elérhető önkormányzati ügymenetek átlagos számát a honlappal rendelkező önkormányzatok körében vizsgáljuk, Budapest kiemelkedik a sorból (az átlagosan 7,1 db ügymenettel) – s a vizsgálati szempontok alapján a sorban következő Békés megye sem tudja megközelíteni.

2. ábra Az elektronikusan elérhető önkormányzati ügymenetek átlagos száma a honlappal rendelkező önkormányzatok körében, megyénként

Az e-önkormányzati szolgáltatások további fejlesztésének támogatására a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. augusztus közepén bocsátja társadalmi vitára „A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése” című pályázati kiírásokat, melynek célja, hogy a hét magyarországi régióban, régiónként 1,5 milliárd forint támogatási keret erejéig támogassák az elektronikus önkormányzati megoldások fejlesztését. A pályázatokat várhatóan októbertől lehet majd benyújtatni, megvalósításuk révén pedig tovább fog növekedni az önkormányzatoknál igénybe vehető szolgáltatások száma, és folyamatosan egyszerűbbé válik az önkormányzatoknál mind a lakossági, mind a céges ügyintézés.