Usługi pomiaru sieci mobilnych świadczone przez eNET

Firma eNET wyposażona jest w instrumenty niezbędne do przeprowadzenia pomiaru sieci mobilnych, tzw. „drive test”, m.in. skanery (Rohde& Schwarz TSMW), urządzenia do testowania ruchu (NEMO, telefony testowe Nokia, urządzenia rejestrujące, Samsung Galaxy) i mające zastosowanie w tym procesie oprogramowanie. Zapewniamy również pojazdy oraz zespół ekspertów do przeprowadzenia pomiaru. Możemy badać sieci komórkowe przy użyciu nawet piętnastu pojazdów drive-test (poruszających się lub pozostających w miejscu). Nasze usługi są dostępne na Węgrzech, w Austrii, Niemczech, Słowenii, Czechach, Chorwacji, Rumunii i innych krajach, jeśli klient zgłosi taką potrzebę.

Zespół pojazdów do pomiaru wydajności sieci mobilnych (przykłady)

Nasze urządzenia oraz metody działania zostały zaprojektowane i ukierunkowane na dokonywanie pomiaru bezpośredniego zakresu danych, np. siły sygnału i współczynnika S/N (sygnał/szum), w tym prędkości chwilowej sieci czy pojemności sieci w określonych lokalizacjach. Określamy również szacunkową ogólną pojemność sieci, w oparciu o pośrednie właściwości, takie jak szacunkowa współdzielona pojemność sieci oparta na poziomie kodowania i pomiarze jakości CQI.

Wartości Ec/No i RSCP podczas pobierania

Pomiar parametrów HSDPA podczas pobierania

Nasze usługi wykraczają poza pozyskiwanie i pomiar surowych danych. Przetwarzamy wyniki pomiarów w oparciu o różne aspekty danych i umieszczamy je na mapach lub GIS.

Wyniki drive-test dostarczają wartościowych informacji dla projektu technicznego, np. dla rozwoju sieci, jej obsługi i dostrajania, określania strategii i lokalnej komunikacji marketingowej. Podejście firmy eNET do eksploracji danych opiera się na przetwarzaniu danych na każdym poziomie i wspieraniu procesu decyzyjnego poprzez wizualne zaprezentowanie uzyskanych informacji.

Poza wyżej wymienionymi usługami, eNET oferuje tworzenie nowych pomysłów, zarządzanie procesami biznesowymi i ich realizację, tak, aby pomóc naszym klientom w procesie doskonalenia działalności. Poprzez wykorzystanie naszych danych pomiarowych i ich analiz, możemy zaporoponować naszym klientom rozwiązania pozwalające na poprawę jakości sieci w określonych miejscach lub obszarach.

Przedstawianie testu zasięgu i wartości RSCP na wykresach słupkowych