Služby eNET v oblasti měření mobilní sítě

eNET je vybaven potřebnými nástroji k měření mobilní sítě nazývaným “test drive”, včetně snímačů (Rohde & Schwarz TSMW), provozních testovacích zařízení (NEMO, testovací telefony Nokia, záznamová zařízení, Samsung Galaxy) a příslušného softwaru. K provádění měření poskytujeme také vozidla a odborníky. K testování mobilní sítě je k dispozici až 15 (stacionárních nebo pohyblivých) vozidel. Naše služby nabízíme v Maďarsku, Rakousku, Německu, Slovinsku, České republice, Chorvatsku, Rumunsku a dalších zemích podle potřeb našich klientů.

Vozový park pro měření výkonnosti mobilních sítí (Příklady)

Naše přístroje a metody jsou navrženy a zaměřeny na měření dat přímého pokrytí jako síla signálu a signál / šum, včetně momentální rychlosti sítě a kapacity na daných místech. Dokážeme též odhadnout všeobecnou kapacitu sítě na základě měření nepřímých charakteristik, jako je sdílený odhad kapacity na základě kódovací úrovně a měření kvality CQI.

Ec/Ec / No a RSCP hodnoty v průběhu stahování

Měření HSDPA parametrů v průběhu stahování

Naše služby přesahují získávání a měření surových dat a zahrnují zpracování výsledků měření dle různých aspektů a jejich aplikaci do mapy nebo GIS.

Výsledky Drive Testu poskytují cenné informace pro technický návrh (rozvoj sítě, jeho provoz a jemné doladění), definování strategie a místní marketingovou komunikaci. Koncept dolování dat společnosti eNET umožňuje zpracování dat na jakékoliv úrovni a pomáhá při rozhodovacích procesech vizuálním zobrazením získaných informací.

eNET, spolu s výše popsanými službami, nabízí svým klientům sdílení nápadů a řízení či implementaci procesů za účelem jejich systematického zlepšování. Na základě námi měřených dat a jejich analýzy dokážeme navrhnout řešení pro zlepšení kvality sítě v určitých bodech nebo v určitých oblastech.

Prozkoumání pokrytí a zobrazení RSCP hodnot pomocí sloupcových diagramů