Eksploracja danych

Aktywność firmy eNET w dziedzinie eksploracji danych ukierunkowana jest na identyfikację ukrytych powiązań i zależności w niżej wymienionych obszarach działalności gospodarczej, przy zastosowaniu złożonych matematycznych i analitycznych obliczeń na dużej ilości informacji, dostarczanych nam przez klientów lub przechowywanych w zewnętrznych bazach danych:

 • Kształtowanie cen produktów: określanie optymalnych strategii cenowych; dynamiczne ustalanie cen
 • Analiza kampanii: ocena zwrotu kosztów kampanii marketingowej
 • Prognozy: analizy ekonomicznych i finansowych szeregów czasowych
 • Rozwój produktu: kategoryzacja klientów/obliczanie wartości; analiza portfolio produktów i analiza możliwości rozszerzenia działalności oparta na oszacowaniu popytu
 • Analiza ryzyka: identyfikacja ryzyka kredytowego oraz innych rodzajów ryzyka finansowego
 • Optymalizacja: odpowiedzi na pytania dotyczące planowania i alokacji zasobów
 • Klasyczna eksploracja danych: przetwarzanie, czyszczenie i filtrowanie danych o dużej objętości; przedstawianie ich w postaci mapy czy sieci; rozwój systemów sprawozdawczych; zautomatyzowane gromadzenie danych online
 • Przygotowywanie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb: przedstawianie analiz na interfejsach użytkowników; integrowanie ich z istniejącymi systemami; tworzenie specyficznych algorytmów

W procesie eksploracji danych stosowane są następujące metody:

 • Analizy ekonometryczne i statystyczne (prognozy, analizy wpływu)
 • Symulacje stochastyczne (badanie złożonych systemów oparte na konkretnych scenariuszach)
 • Modelowanie równowagi rynkowej (szacowanie popytu)
 • Opracowywanie algorytmów (budowanie specjalnych systemów zautomatyzowanych)
 • Eksploracja danych (przetwarzanie danych o dużej objętości, wizualizacja i ocena)
 • Analiza sieci (oparta na wykresie)

Świadczone przez nas usługi eksploracji danych są szczególnie polecane firmom i instytucjom zajmującym się gromadzeniem mas danych wykorzystywanych przy podejmowaniu właściwych decyzji, jak również w procesie rozwoju operacyjnego i rozwoju działalności, przy szczególnym wykorzystaniu powiązań i zależności pomiędzy tymi danymi.

A webhely tartalmának megjelenítésekor cookie-kat használunk. Adatainak kezeléséről az alábbi Adatkezelési tájékoztatóban további információkat olvashat.