Dolování dat

Dolování dat společností eNET je zaměřeno na identifikaci skrytých korelací v následujících oblastech podnikání, a to použitím silných matematických a analytických výpočtů velkého množství informací poskytnutých našimi klienty nebo uložených v externích databázích:

 • Tvorba cen produktů: definování optimálních cenové strategie; dynamická tvorba cen
 • Analýza kampaně: průzkum návratnosti nákladů marketingové kampaně
 • Projekce: analýzy ekonomických a finančních časových řad
 • Vývoj produktu: klasifikace klientů / výpočet hodnoty klientů; Analýza portfolia výrobků a jejich expanze na základě odhadu poptávky
 • Analýza rizik: identifikace úvěrových a jiných finančních rizik
 • Optimalizace: zodpovědění otázek alokace zdrojů a plánování
 • Klasické dolování dat: zpracování, čištění a filtrování vysokého objemu dat; jejich zobrazení prostřednictvím mapy nebo sítě; vývoj systémů hlášení; automatizovaný on-line sběr dat
 • Vývoj šitý na míru: zobrazení analýz na uživatelských rozhraních; jejich integrace do stávajících systémů; vytváření specifických algoritmů

V dolování dat jsou použity následující metody:

 • Ekonometrické a statistické analýzy (prognóza, analýza dopadů)
 • Stochastická simulace (přezkoumání komplexních systémů na základě scénářů)
 • Modelování rovnováhy trhu (odhad poptávky)
 • Vývoj algoritmů (budování speciálních automatizovaných systémů)
 • Dolování dat (zpracovávání velkých objemů dat, vizualizace a vyhodnocení)
 • Síťová analýza (na základě grafů)

Naši službu dolování dat doporučujeme všem podnikům a institucím, které sbírají velké množství údajů, které by mohly být, s využitím v nich obsažených korelací, využity pro opodstatněné rozhodování, jakož i pro provozní a obchodní rozvoj.

A webhely tartalmának megjelenítésekor cookie-kat használunk. Adatainak kezeléséről az alábbi Adatkezelési tájékoztatóban további információkat olvashat.