Извличане на данни

Дейността за извличане на данни на eNET цели да установява скрити връзки в следните бизнес сфери, като прилага математически и аналитични изчисления за големи количества данни, предоставяни от клиентите ни или съхранявани във външни бази данни:

 • Ценообразуване на продукти: създаване на стратегии за оптимално ценообразуване; динамично ценообразуване
 • Анализ на кампании: преглед на възвръщаемостта на разходите за маркетингови кампании
 • Проекции: анализи на икономически и финансови времеви редове
 • Разработване на продукти: класификация на клиентите / изчисление на приходите; анализ на портфолиото от продукти и разширение въз основа на очакваното търсене
 • Анализ на риска: установяване кредитни и други финансови рискове
 • Оптимизация: отговори на въпроси относно разпределението на ресурсите и графика
 • Класическо извличане на данни: обработка, чистене и филтриране на обемни данни, показване на данни като карта или мрежа, създаване на системи за отчитане, автоматично събиране на данни онлайн
 • Персонализирани разработки: показване на анализи върху потребителски интерфейси; интегриране в съществуващи системи, създаване на специфични алгоритми

При събирането на данни се използват следните методологии:

 • Иконометрични и статистически анализи (прогнози, анализ на въздействието)
 • Случайна симулация (проверка на сложни системи при определен сценарий)
 • Моделиране на икономическото равновесие (приблизителна оценка на търсенето)
 • Създаване на алгоритми (изграждане на специални автоматизирани системи)
 • Извличане на данни (обработка, визуализация и оценка на комплексни данни)
 • Мрежови анализ (чрез графики)

Услугата ни за извличане на данни се препоръчва за компании и институции, които събират големи количества данни за взимане на добре обосновани решения, както и за развитие на дейностите и бизнеса и извличане на ползи от взаимовръзките в данните.

A webhely tartalmának megjelenítésekor cookie-kat használunk. Adatainak kezeléséről az alábbi Adatkezelési tájékoztatóban további információkat olvashat.