Bónuszok és kuponok – a piac, ami felforgatja az e-kereskedelmet 3/3

2011. 06. 15.

projekt_logo_1_kérdőjel_kicsi

A bónuszokat/kuponokat értékesítő cégek közötti erőteljes versenyt a kutatók csak mérni tudják – a döntőbírók maguk a vásárlók, akik a számukra legvonzóbb ajánlatokat megvásárolják. A ki a piacvezető kérdés eldöntéséhez számokra, és azok értelmezésére van szükség, vagyis sorba kell vennünk azokat a lehetséges szempontokat, ami alapján ez egy adott időszakra vonatkozóan megválaszolható. A GKIeNET a Corvinus Egyetem E-business Kutatóközpont közös kutatásának harmadik része értékeli a mutatószámokat és a cégek teljesítményeit.

Az értékeléshez használható mutatószámok

A tulajdonosok számára egy cég üzleti teljesítményét leginkább az év végén pénzben mérhető adózás utáni eredmény mutatja. Egy robbanásszerűen fejlődő piacon viszont sok olyan szempontot kell figyelembe venni, amelyek a pénzügyi teljesítmény mellett fontos mutatók – a teljesítményt pedig nem csak a tulajdonosok, hanem az üzleti partnerek (ez esetben kereskedők) szempontjából is vizsgálni szükséges. A bónuszos/kuponos piacon év közbeni értékelésre is alkalmas mutató az árbevétel, az eladott bónusz/kuponszám, az ajánlatok száma, a kedvezmény átlagos mértéke, a spórolt összeg nagysága, valamint a vásárlókkal és a kereskedőkkel való viszony mérőszámai.

A kutatók dolgát nagymértékben nehezíti, hogy 2011. áprilistól már egyre több Budapesten kívüli városban is online megvásárolhatók bónuszok/kuponok, ami az országos verseny mérését követeli meg. Az országos mérések viszont csak nemrég indultak el, és az adatokból látható, hogy a fővároson kívüli bónuszos/kuponos piac egyelőre még fejletlen. Jelen kutatási összefoglaló a 2011. május 2-ával indult, legkésőbb május 30-ával zárult, és kizárólag Budapestre vonatkozó ajánlatok összesített adatain alapul. Az adatokat a három jelenlegi legtöbb bónusz/kupon értékesítőre (ABC sorrendben: Bónusz Brigád, Kupon Világ, Napi Tipp), illetve egy „felzárkózóra” (Kuponunk) mutatjuk be.

Árbevétel mutató

árbevétel_május

Bármilyen elemzést készítünk a bónuszos/kuponos oldalak teljesítményének bemutatására, a legfontosabb mérőszám az árbevétel mutató. Ez alapján 2011. májusban Bónusz Brigád 112.819.552 Ft, a Kupon Világ 99.463.019 Ft, a Napi Tipp 52.451.569 Ft, míg a Kuponunk 9.279.300 Ft árbevételt realizált a budapesti akcióikon keresztül.

Eladott bónuszszám/kuponszám mutató

Az eladott bónuszok/kuponok száma megmutatja, hogy egy szereplő hány tranzakciót volt képes lebonyolítani. Ezen számok értelmezésével ugyanakkor több szempontból is óvatosan kell bánni. A ténylegesen eladott kuponszám az oldalon megjelenítetthez képest ugyanis változhat, például olyan esetekben, amikor a vásárló az átutalásos fizetési módot választja, de valamilyen oknál fogva végül nem utalja el a tranzakció ellenértékét vásárlási szándékának kifejezését követően. Ebből a szempontból az adatok értékelése a legkockázatosabb a NapiTipp.hu esetében, ahol a vizsgált időszakban PayPal-on keresztül is lehetett fizetni, de a vásárlók többsége átutalással fizet (a PayPal használata Magyarországon egyelőre nem elterjedt). Amennyiben a fizető ügyfelek száma kevesebb, mint a honlapon látható eladott bónuszszám/kuponszám, az természetesen az árbevétel adatokat is lefelé módosítja. A másik szempont, amit figyelembe kell venni az eladott bónuszszám/kuponszám mutató értékelésekor, hogy az ajánlatok száma, és az ezekhez tartozó bónusz/kupon eladások (azaz tranzakciók) száma nem feltétlenül függnek össze.

átlagár_május

Az összesített adatok alapján 2011. májusban a Kupon Világ 22.366 db kupont értékesített összesen 71 ajánlatból, amihez ajánlatonként átlag 315 eladott kupon és 4.474 forintos ár tartozik. Ezzel szemben a Bónusz Brigád 58 ajánlatot kínált májusban, melyekkel 20.069 db bónuszt értékesítettek 5.662 forintos átlagáron, és 346 db átlagos volumennel. A Napi Tipp esetében mindössze 23 ajánlatból 8.153 db kupon került értékesítésre, míg a legkisebb szereplő, a Kuponunk 1.152 db kupont értékesített Budapestre vonatkozóan 24 meghirdetett ajánlattal.

Az ajánlatok száma mutató

A meghirdetett ajánlatok száma a kínálati bőséget mutathatja, azonban önmagában nem igazán jó mutató. Egyrészt a cég stratégiáján múlik, hogy egyszerre hány ajánlatot mutat meg az érdeklődőknek, mert a sok ajánlatot egyszerre látva a figyelem, sőt akár a vásárlási kedv is csökkenhet. Másrészt a bónuszt/kupont értékesítő oldalak értékesítési csapatai sok ajánlatot kutatnak fel – illetve ma már sokan is jelentkeznek náluk önként – amelyekből a cég minőségpolitikáján múlik a legjobb ajánlatok kiválogatása. Harmadrészt, ahogy már említettük, a meghirdetett ajánlatok száma nincs összefüggésben a heti eladott bónusz/kuponszámmal – sokkal inkább az ajánlat egyediségével vagy az ajánlat kategóriával van kapcsolatban.
Az így vizsgált mutatók szerint 2011. májusban bár a Kupon Világ rendelkezett a legtöbb ajánlattal, egy akcióra lebontva mégis a Bónusz Brigád bizonyult hatékonyabbnak, mivel utóbbi 10 százalékponttal hatékonyabb értékesítést mutat egy ajánlatra vetítve. Ez azonos ajánlat szám esetén több mint 2.000 darabos előnyt jelent.

ajánlat_box_hun

Az elemzők számára az ajánlatok száma és a bónusz/kuponeladás aránya az értékesítői csapatok hatékonyságát mutatja a legjobban, illetve azt, hogy a piaci szereplők milyen kategóriák felé pozícionálják magukat, és azoknak mennyire tudnak megfelelni a meghirdetett ajánlatokkal. Ebből a szemszögből nézve a Bónusz Brigád és a Napi Tipp jóval „tudatosabban” kínál ajánlatokat, s bár azok darabszáma kevesebb, mint a Kupon Világnál, de így kevesebb a kis volumenben értékesített ajánlatok száma is.

A kedvezmény átlagos mértéke és a spórolt összeg mutatók

A kedvezmény átlagos mértéke, és az ezzel összefüggő spórolás nagysága mutatók talán a legfélrevezetőbb adatok az összehasonlításnál. Mindkettőt előszeretettel alkalmazzák a cégek marketing célokra, annak ellenére, hogy az üzlet sikerességét csak közvetetten befolyásolhatja a nagy kedvezmény érték impulzus vásárlást serkentő esetleges hatása.
A spórolt összeg és a kedvezmény átlagos értéke a májusi adatok alapján a Napi Tippnél 201.214.212 Ft és 79%, a Kupon Világnál 216.346.638 Ft és 69%, a Bónusz Brigádnál 143.046.842 Ft és 56%, míg a Kuponunknál 12.874.300 Ft és 58%. Az eddig bemutatott mutatószámok alapján azonban látható, hogy ez a két mutatószám semmilyen összefüggést nem mutat az árbevétellel, az eladott bónusz/kuponszámmal, vagy akár az ajánlatok számával.

A vásárlókkal és a kereskedőkkel való viszony mérőszámai

A vásárlókkal és a kereskedőkkel való viszonyt értékelni a legnehezebb feladat. A vásárlói visszajelzésekről kétségtelenül jó mutató a ténylegesen eladott bónusz/kuponszám (amiről pontos adat nem áll rendelkezésünkre, mivel ezt a cégek féltve őrzik), de a közösségi médiában megjelenő visszajelzések a kereskedők számára jelentős értéket hordoznak. A Facebook követők száma ugyanis megmutatja, hogy az ajánlatok napi szinten hány felhasználóhoz jutnak el, illetve jó mérőszám lehet az oldalnál regisztrált felhasználók száma is (amely e-mail címekre hírlevél küldhető). A két mutatószámot ugyanakkor külön kell kezelni, mert mást-mást mutatnak, és nem is feltétlenül van átfedés közöttük.

fb_likeok_május

A Facebook követők száma 2011. május végén a Bónusz Brigádnál 185.000 fő volt, a Kupon Világnál 105.000 fő, a Napi Tippnél 54.000 fő, míg a Kuponunknál 32.000 fő, kerekítésekkel. A regisztrált felhasználók számáról viszont nem állnak rendelkezésre adataink.

Mutatóként értelmezhetjük még az ajánlatok Facebook like-jainak számát is, de ez már kevésbé hatékony visszajelzés, lévén egy érdeklődő/vásárló nem feltétlenül nyilvánítja ki véleményét egy ajánlatról. Az ajánlatokra adott like-ok száma erősen függ az ajánlathoz kapcsolt leírástól, játéktól stb. is. A májusi ajánlatokra vonatkozó Facebook like-ok száma a Kupon Világnál 5.586 db, a Bónusz Brigádnál 4.787 db, a Napi Tippnél 1.286 db, a Kuponunknál 718 db.

A cikksorozat második részében bemutattuk, hogy a kereskedők szempontjából kiemelten fontos szempont az eddigieken túlmenően, hogy a bónuszos/kuponos oldal tulajdonosa a saját márkaneve mellett mekkora „teret enged” a kereskedő márkanevének. Lévén itt vizuális megjelenítési módokról van szó, lényegében lehetetlen pontos mérési eredményekkel összehasonlítani az oldalakat, így ennek megítélését az olvasókra és a kereskedőkre bízzuk.

2011. májusban a Bónusz Brigád volt a piacvezető

A bemutatott, 2011. májusra vonatkozó mért eredményeket nehéz összesíteni. Az adatokból egyértelműen látszik, hogy a versenyben két igazán nagy szereplő a domináns: a magyar kkv-ként indult Bónusz Brigád és a nemzetközi Rebate Networks tulajdonában álló Kupon Világ. A Napi Tipp is jó teljesítményt nyújt (ne felejtsük el, hogy a magyar online bónusz/kupon piacon már több mint 50 szereplő van), míg a Kuponunk példáját leginkább azért tettük az elemzésbe, hogy a többiekhez képest később (2011. márciusban) indult, de ügyes szereplő eredményei is láthatók legyenek legnagyobb szereplőkhöz viszonyítva.

bb_logo

Mindent egybevetve a 2011. májusban mért, Budapestre vonatkozó ajánlatok alapján összesítésben a Bónusz Brigádot látjuk jelenleg piacvezetőnek. Az eredményt indokolja az árbevétel mutató, egy ajánlatra vetített hatékonyabb értékesítés, a Facebook követők magas száma, valamint a reklámfelületek tudatos és megfelelő használata. A két nagy versenyzőnél áprilisban készített mélyinterjúk alapján a Bónusz Brigád alkalmazottainak száma megközelítőleg egyharmada a Kupon Világénak, így az egy főre lebontott árbevétel aránya is jóval kedvezőbb képet mutat.

A mért eredményeken túlmenően – bár a piacvezetőséget csak adatok alapján látjuk eldönthetőnek – ki kell emelnünk, hogy a Bónusz Brigád élen jár a fejlesztésekben, amelyekből a legfontosabbaknak az alábbiakat látjuk:

  • Magyarországon elsőként, Európában másodikként jelentek meg 2010 decemberében iPhone és Android alkalmazással;
  • Az alkalmazások segítségével nem csak vásárolni lehet, de a bónuszok nyomtatása is kiváltható;
  • 100%-os visszafizetési garanciát vállalnak;
  • Elsőként vezették be Európában a személyre szabott ajánlatokat a szintén magyar tulajdonú Gravity-vel együttműködve.

A bónuszt/kupont értékesítő oldalak kapcsán sokféle cikk lát napvilágot. Fontosnak tartjuk azonban megjegyezni, hogy ezen cégek üzleti modellje stabil, és egy új hirdetési csatornát nyitottak az interneten.

GKIeNET, BCE E-business Kutatóközpont

A képek eredeti méretben kattintásra elérhetőek
Normal 0 21 false false false HU X-NONE X-NONE

A legnépszerűbb ajánlat kategóriák

A bónuszos/kuponos oldalak 9 féle kategória szerint csoportosítják ajánlataikat, amelyek ugyan nincsenek feltüntetve, de a kutatók számára egyértelműen beazonosíthatók.

A kategóriák az alábbiak 2011. májusra vonatkozóan:


Az ajánlatok számának sorrendjében:

1.szépségápolás (48 db)

2.utazás (27 db)

3.étel, ital (25 db)

4.szórakozás (22 db)

5.élmény (13 db)

6.sport (13 db)

7.egészség (11 db)

8.wellness (10 db)

9.oktatás (7 db)

Eladott bónusz/kupon darabszám szerint:

1.szórakozás (12.426 db)

2.étel, ital (12.070 db)

3.szépségápolás (10.123 db)

4.utazás (4.359 db)

5.élmény (3.670 db)

6.sport (3.360 db)

7.egészség (2.436 db)

8.wellness (2.198 db)

9.oktatás (1.098 db)

Árbevétel szerint:

1.utazás (~94 millió Ft)

2.szépségápolás (~66 millió Ft)

3.egészség (~ 31 millió Ft)

4.étel, ital (~27 millió Ft)

5.szórakozás (~16 millió Ft)

6.sport (~13 millió Ft)

7.élmény (~10 millió Ft)

8.oktatás (~8 millió Ft)

9.wellness (~7 millió Ft)