Bónuszok és kuponok – a piac, ami felforgatja az e-kereskedelmet 3/3

2011. 06. 15.

A bónuszokat/kuponokat értékesítő cégek közötti erőteljes versenyt a kutatók csak mérni tudják – a döntőbírók maguk a vásárlók, akik a számukra legvonzóbb ajánlatokat megvásárolják. A ki a piacvezető kérdés eldöntéséhez számokra, és azok értelmezésére van szükség, vagyis sorba kell vennünk azokat a lehetséges szempontokat, ami alapján ez egy adott időszakra vonatkozóan megválaszolható. A GKIeNET a Corvinus Egyetem E-business Kutatóközpont közös kutatásának harmadik része értékeli a mutatószámokat és a cégek teljesítményeit.

Az értékeléshez használható mutatószámok

A tulajdonosok számára egy cég üzleti teljesítményét leginkább az év végén pénzben mérhető adózás utáni eredmény mutatja. Egy robbanásszerűen fejlődő piacon viszont sok olyan szempontot kell figyelembe venni, amelyek a pénzügyi teljesítmény mellett fontos mutatók – a teljesítményt pedig nem csak a tulajdonosok, hanem az üzleti partnerek (ez esetben kereskedők) szempontjából is vizsgálni szükséges. A bónuszos/kuponos piacon év közbeni értékelésre is alkalmas mutató az árbevétel, az eladott bónusz/kuponszám, az ajánlatok száma, a kedvezmény átlagos mértéke, a spórolt összeg nagysága, valamint a vásárlókkal és a kereskedőkkel való viszony mérőszámai.

A kutatók dolgát nagymértékben nehezíti, hogy 2011. áprilistól már egyre több Budapesten kívüli városban is online megvásárolhatók bónuszok/kuponok, ami az országos verseny mérését követeli meg. Az országos mérések viszont csak nemrég indultak el, és az adatokból látható, hogy a fővároson kívüli bónuszos/kuponos piac egyelőre még fejletlen. Jelen kutatási összefoglaló a 2011. május 2-ával indult, legkésőbb május 30-ával zárult, és kizárólag Budapestre vonatkozó ajánlatok összesített adatain alapul. Az adatokat a három jelenlegi legtöbb bónusz/kupon értékesítőre (ABC sorrendben: Bónusz Brigád, Kupon Világ, Napi Tipp), illetve egy „felzárkózóra” (Kuponunk) mutatjuk be.

Árbevétel mutató

Bármilyen elemzést készítünk a bónuszos/kuponos oldalak teljesítményének bemutatására, a legfontosabb mérőszám az árbevétel mutató. Ez alapján 2011. májusban Bónusz Brigád 112.819.552 Ft, a Kupon Világ 99.463.019 Ft, a Napi Tipp 52.451.569 Ft, míg a Kuponunk 9.279.300 Ft árbevételt realizált a budapesti akcióikon keresztül.

Eladott bónuszszám/kuponszám mutató

Az eladott bónuszok/kuponok száma megmutatja, hogy egy szereplő hány tranzakciót volt képes lebonyolítani. Ezen számok értelmezésével ugyanakkor több szempontból is óvatosan kell bánni. A ténylegesen eladott kuponszám az oldalon megjelenítetthez képest ugyanis változhat, például olyan esetekben, amikor a vásárló az átutalásos fizetési módot választja, de valamilyen oknál fogva végül nem utalja el a tranzakció ellenértékét vásárlási szándékának kifejezését követően. Ebből a szempontból az adatok értékelése a legkockázatosabb a NapiTipp.hu esetében, ahol a vizsgált időszakban PayPal-on keresztül is lehetett fizetni, de a vásárlók többsége átutalással fizet (a PayPal használata Magyarországon egyelőre nem elterjedt). Amennyiben a fizető ügyfelek száma kevesebb, mint a honlapon látható eladott bónuszszám/kuponszám, az természetesen az árbevétel adatokat is lefelé módosítja. A másik szempont, amit figyelembe kell venni az eladott bónuszszám/kuponszám mutató értékelésekor, hogy az ajánlatok száma, és az ezekhez tartozó bónusz/kupon eladások (azaz tranzakciók) száma nem feltétlenül függnek össze.

Az összesített adatok alapján 2011. májusban a Kupon Világ 22.366 db kupont értékesített összesen 71 ajánlatból, amihez ajánlatonként átlag 315 eladott kupon és 4.474 forintos ár tartozik. Ezzel szemben a Bónusz Brigád 58 ajánlatot kínált májusban, melyekkel 20.069 db bónuszt értékesítettek 5.662 forintos átlagáron, és 346 db átlagos volumennel. A Napi Tipp esetében mindössze 23 ajánlatból 8.153 db kupon került értékesítésre, míg a legkisebb szereplő, a Kuponunk 1.152 db kupont értékesített Budapestre vonatkozóan 24 meghirdetett ajánlattal.

Az ajánlatok száma mutató

A meghirdetett ajánlatok száma a kínálati bőséget mutathatja, azonban önmagában nem igazán jó mutató. Egyrészt a cég stratégiáján múlik, hogy egyszerre hány ajánlatot mutat meg az érdeklődőknek, mert a sok ajánlatot egyszerre látva a figyelem, sőt akár a vásárlási kedv is csökkenhet. Másrészt a bónuszt/kupont értékesítő oldalak értékesítési csapatai sok ajánlatot kutatnak fel – illetve ma már sokan is jelentkeznek náluk önként – amelyekből a cég minőségpolitikáján múlik a legjobb ajánlatok kiválogatása. Harmadrészt, ahogy már említettük, a meghirdetett ajánlatok száma nincs összefüggésben a heti eladott bónusz/kuponszámmal – sokkal inkább az ajánlat egyediségével vagy az ajánlat kategóriával van kapcsolatban.

Az így vizsgált mutatók szerint 2011. májusban bár a Kupon Világ rendelkezett a legtöbb ajánlattal, egy akcióra lebontva mégis a Bónusz Brigád bizonyult hatékonyabbnak, mivel utóbbi 10 százalékponttal hatékonyabb értékesítést mutat egy ajánlatra vetítve. Ez azonos ajánlat szám esetén több mint 2.000 darabos előnyt jelent.

Az elemzők számára az ajánlatok száma és a bónusz/kuponeladás aránya az értékesítői csapatok hatékonyságát mutatja a legjobban, illetve azt, hogy a piaci szereplők milyen kategóriák felé pozícionálják magukat, és azoknak mennyire tudnak megfelelni a meghirdetett ajánlatokkal. Ebből a szemszögből nézve a Bónusz Brigád és a Napi Tipp jóval „tudatosabban” kínál ajánlatokat, s bár azok darabszáma kevesebb, mint a Kupon Világnál, de így kevesebb a kis volumenben értékesített ajánlatok száma is.

A kedvezmény átlagos mértéke és a spórolt összeg mutatók

A kedvezmény átlagos mértéke, és az ezzel összefüggő spórolás nagysága mutatók talán a legfélrevezetőbb adatok az összehasonlításnál. Mindkettőt előszeretettel alkalmazzák a cégek marketing célokra, annak ellenére, hogy az üzlet sikerességét csak közvetetten befolyásolhatja a nagy kedvezmény érték impulzus vásárlást serkentő esetleges hatása.

A spórolt összeg és a kedvezmény átlagos értéke a májusi adatok alapján a Napi Tippnél 201.214.212 Ft és 79%, a Kupon Világnál 216.346.638 Ft és 69%, a Bónusz Brigádnál 143.046.842 Ft és 56%, míg a Kuponunknál 12.874.300 Ft és 58%. Az eddig bemutatott mutatószámok alapján azonban látható, hogy ez a két mutatószám semmilyen összefüggést nem mutat az árbevétellel, az eladott bónusz/kuponszámmal, vagy akár az ajánlatok számával.

A vásárlókkal és a kereskedőkkel való viszony mérőszámai

A vásárlókkal és a kereskedőkkel való viszonyt értékelni a legnehezebb feladat. A vásárlói visszajelzésekről kétségtelenül jó mutató a ténylegesen eladott bónusz/kuponszám (amiről pontos adat nem áll rendelkezésünkre, mivel ezt a cégek féltve őrzik), de a közösségi médiában megjelenő visszajelzések a kereskedők számára jelentős értéket hordoznak. A Facebook követők száma ugyanis megmutatja, hogy az ajánlatok napi szinten hány felhasználóhoz jutnak el, illetve jó mérőszám lehet az oldalnál regisztrált felhasználók száma is (amely e-mail címekre hírlevél küldhető). A két mutatószámot ugyanakkor külön kell kezelni, mert mást-mást mutatnak, és nem is feltétlenül van átfedés közöttük.

A Facebook követők száma 2011. május végén a Bónusz Brigádnál 185.000 fő volt, a Kupon Világnál 105.000 fő, a Napi Tippnél 54.000 fő, míg a Kuponunknál 32.000 fő, kerekítésekkel. A regisztrált felhasználók számáról viszont nem állnak rendelkezésre adataink.

Mutatóként értelmezhetjük még az ajánlatok Facebook like-jainak számát is, de ez már kevésbé hatékony visszajelzés, lévén egy érdeklődő/vásárló nem feltétlenül nyilvánítja ki véleményét egy ajánlatról. Az ajánlatokra adott like-ok száma erősen függ az ajánlathoz kapcsolt leírástól, játéktól stb. is. A májusi ajánlatokra vonatkozó Facebook like-ok száma a Kupon Világnál 5.586 db, a Bónusz Brigádnál 4.787 db, a Napi Tippnél 1.286 db, a Kuponunknál 718 db.

A cikksorozat második részében bemutattuk, hogy a kereskedők szempontjából kiemelten fontos szempont az eddigieken túlmenően, hogy a bónuszos/kuponos oldal tulajdonosa a saját márkaneve mellett mekkora „teret enged” a kereskedő márkanevének. Lévén itt vizuális megjelenítési módokról van szó, lényegében lehetetlen pontos mérési eredményekkel összehasonlítani az oldalakat, így ennek megítélését az olvasókra és a kereskedőkre bízzuk.

2011. májusban a Bónusz Brigád volt a piacvezető

A bemutatott, 2011. májusra vonatkozó mért eredményeket nehéz összesíteni. Az adatokból egyértelműen látszik, hogy a versenyben két igazán nagy szereplő a domináns: a magyar kkv-ként indult Bónusz Brigád és a nemzetközi Rebate Networks tulajdonában álló Kupon Világ. A Napi Tipp is jó teljesítményt nyújt (ne felejtsük el, hogy a magyar online bónusz/kupon piacon már több mint 50 szereplő van), míg a Kuponunk példáját leginkább azért tettük az elemzésbe, hogy a többiekhez képest később (2011. márciusban) indult, de ügyes szereplő eredményei is láthatók legyenek legnagyobb szereplőkhöz viszonyítva.

Mindent egybevetve a 2011. májusban mért, Budapestre vonatkozó ajánlatok alapján összesítésben a Bónusz Brigádot látjuk jelenleg piacvezetőnek. Az eredményt indokolja az árbevétel mutató, egy ajánlatra vetített hatékonyabb értékesítés, a Facebook követők magas száma, valamint a reklámfelületek tudatos és megfelelő használata. A két nagy versenyzőnél áprilisban készített mélyinterjúk alapján a Bónusz Brigád alkalmazottainak száma megközelítőleg egyharmada a Kupon Világénak, így az egy főre lebontott árbevétel aránya is jóval kedvezőbb képet mutat.

A mért eredményeken túlmenően – bár a piacvezetőséget csak adatok alapján látjuk eldönthetőnek – ki kell emelnünk, hogy a Bónusz Brigád élen jár a fejlesztésekben, amelyekből a legfontosabbaknak az alábbiakat látjuk:

  • Magyarországon elsőként, Európában másodikként jelentek meg 2010 decemberében iPhone és Android alkalmazással;

  • Az alkalmazások segítségével nem csak vásárolni lehet, de a bónuszok nyomtatása is kiváltható;

  • 100%-os visszafizetési garanciát vállalnak;

  • Elsőként vezették be Európában a személyre szabott ajánlatokat a szintén magyar tulajdonú Gravity-vel együttműködve.

A bónuszt/kupont értékesítő oldalak kapcsán sokféle cikk lát napvilágot. Fontosnak tartjuk azonban megjegyezni, hogy ezen cégek üzleti modellje stabil, és egy új hirdetési csatornát nyitottak az interneten.

GKIeNET, BCE E-business Kutatóközpont

A legnépszerűbb ajánlat kategóriák

A bónuszos/kuponos oldalak 9 féle kategória szerint csoportosítják ajánlataikat, amelyek ugyan nincsenek feltüntetve, de a kutatók számára egyértelműen beazonosíthatók.

A kategóriák az alábbiak 2011. májusra vonatkozóan:

Az ajánlatok számának sorrendjében:

1. szépségápolás (48 db)

2.utazás (27 db)

3.étel, ital (25 db)

4.szórakozás (22 db)

5.élmény (13 db)

6.sport (13 db)

7.egészség (11 db)

8.wellness (10 db)

9.oktatás (7 db)

Eladott bónusz/kupon darabszám szerint:

1.szórakozás (12.426 db)

2.étel, ital (12.070 db)

3.szépségápolás (10.123 db)

4.utazás (4.359 db)

5.élmény (3.670 db)

6.sport (3.360 db)

7.egészség (2.436 db)

8.wellness (2.198 db)

9.oktatás (1.098 db)

Árbevétel szerint:

1.utazás (~94 millió Ft)

2.szépségápolás (~66 millió Ft)

3.egészség (~ 31 millió Ft)

4.étel, ital (~27 millió Ft)

5.szórakozás (~16 millió Ft)

6.sport (~13 millió Ft)

7.élmény (~10 millió Ft)

8.oktatás (~8 millió Ft)

9.wellness (~7 millió Ft)