Az ESG magyarországi szabályozása

2024. 01. 30.

Az ESG (Environmental, Social, Governance) az üzleti világban egyre markánsabb szerepet játszik, mint a vállalatok felelősségvállalásának és fenntarthatóságának mércéje. Ez a szempontrendszer az üzleti stratégia kialakításának és a vállalatok tevékenységeinek új alapját jelenti, ahol a környezeti, társadalmi és vezetési tényezők egységes keretrendszerben találkoznak.

Az ESG: A fenntartható jövő felé vezető úton című cikkünkben bemutattuk az ESG keretrendszert, megismerhettük a céljait, valamint kitértünk az ESG jelentéstételi kötelezettségekre. Ennek folytatásaként fontosnak tartjuk bemutatni a magyarországi szabályozásokat, amelyek irányt mutatnak a vállalatok számára ahhoz, hogy tevékenységeiket fenntartható és etikus módon végezzék.

Az ESG törvény

A hazai szabályozásokhoz kapcsolódóan 2023. december 12-én elfogadásra került az ún. ESG törvény*, ami a fenntartható finanszírozást és a vállalati felelősségvállalást szabályozza, figyelembe véve a környezeti, társadalmi és szociális szempontokat. A törvény 2024. január 1-jén lépett hatályba, amely alapján első lépésben egyes közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónak minősülő nagyvállalkozásoknak szükséges különböző fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségeket teljesítenie. Ez várhatóan bizonyos mértékű erőforrásbefektetést fog igényelni ezektől a nagyvállalkozásoktól.

Milyen kötelezettségeknek szükséges megfelelni?

A törvény hatálya alá tartozó vállalatoknak az előírások megvalósításával átláthatóbbá válik a fenntarthatósággal kapcsolatos működése.

A feladatok között szerepel:

  • egy kockázatkezelési rendszer létrehozása,
  • rendszeres és teljes körű kockázatelemzések elvégzése annak érdekében, hogy azonosításra kerüljenek a lényeges társadalmi felelősségvállalási és környezeti kockázatok,
  • kapcsolódó megelőzési és korrekciós intézkedések meghatározása a vállalkozás saját üzleti hatáskörében, valamint a közvetlen szállítóival szemben,
  • belső felelősségvállalási stratégia és rendszer létrehozása,
  • ESG-vel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.

ESG jelentés

Az adatszolgáltatás eredményeként elkészülő ESG jelentésnek különböző tartalmi kritériumoknak kell megfelelnie. A kötelezetteknek az első ESG beszámolót 2025-ben kell elkészítenie és közzétennie, a vállalat 2024. üzleti évi tevékenységére vonatkozóan, majd ezután évente szükséges az aktuális jelentést publikálni.

A tartalmi elemek közé tartoznak az alábbiak:

  • a fenntarthatósági célú átvilágítási folyamat leírása,
  • az azonosított társadalmi felelősségvállalási és környezeti kockázatok, valamint emberi jogokkal vagy környezettel kapcsolatos kötelezettségek megsértésének listája (ha ilyen fennáll),
  • azon intézkedések, amelyeket a vállalkozás a tényleges vagy lehetséges hátrányos fenntarthatósági hatások megelőzése, mérséklése vagy helyreállítása érdekében hozott, illetve ezek eredményei és értékelése (hatásuk és eredményességük),
  • következtetések a jövőbeli intézkedésekre nézve,
  • a vállalati társadalmi felelősségvállalás tekintetében azonosított érintettek köre, a kitűzött célok, az átvilágítási folyamat leírása és eredményei, valamint a lehetséges káros hatások megelőzése, mérséklése vagy helyreállítása érdekében hozott intézkedések és azok eredményei.

A jelentéseket ESG tanúsítóval szükséges auditáltatni, illetve az adott cég honlapján ingyenesen és nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. A kötelezettség megszegése pénzbírságot von maga után.

Hogyan tehető könnyebbé az adatszolgáltatás?

Az ESG törvény kötelezettségeinek teljesítéséhez célszerű hozzáértő tanácsadó segítségét igénybe venni, aki tapasztalatával és szakértelmével közre tud működni a vállalkozás fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségeinek sikeres és időben történő teljesítésében. A tanácsadó részt tud venni a fenntarthatósági kérdésekkel kapcsolatos adatok összegyűjtésében és elemzésében, a társadalmi felelősségvállalási stratégia elkészítésében, valamint a kockázatkezelésre, a kockázatelemzésre és a megelőző intézkedésekre adott válaszok megfogalmazásában, melyek így teljes bizonyosággal a vonatkozó szabályokhoz tudnak igazodni.

Javasolt továbbá olyan szoftver alkalmazása, amely főként a kockázatelemzés tekintetében segíti az adatgyűjtést, az adatkezelést, és a megtett intézkedések hatékonyságának értékelését. Ezek a törvény jelenlegi tartalma szerint akkreditált, Magyarország területén ESG szoftvereket forgalmazó és gyártó vállalat IKT rendszerei lehetnek, azonban ennek rendeleti szintű állami szabályozása még kidolgozás alatt áll. Egyesek ezek közül egységesen meghatározott adatstruktúrába gyűjtik és rendszerezik az információkat, amellyel biztosítják az adatszolgáltatás teljes mértékű automatizálását, illetve képesek egyedi riportok és kimutatások készítésére, alapot biztosítva ezzel a jelentés bizonyos részeinek gyors és precíz elkészítéséhez.

Az eNET Magyarország ESG szakértői csapata nem csak ügyfelei ESG kötelezettségeinek egyszerű és hatékony teljesítésére kínál megoldást, hanem fenntarthatósági céljaik elérésében is segíti őket.

Ismerkedj meg Te is ESG transzformációs szolgáltatásainkkal, és tudj meg többet a jelentéstétel és az ESG célok elérésének, valamint mérésének előnyeiről!

*2023. évi CVIII. törvény