A távközlési szektor helyzete, 2002. III. negyedév

2002. 11. 06.

A GKIeNET 2002 harmadik félévében nyolcadik alkalommal végezett piackutató felmérést a távközlési szektor vállalatainak körében. A célcsoportot a távközléssel foglakozó vállalatok, a vonalas telefon- a kábeltelevízió-, és az internet-szolgáltatást nyújtó cégek jelentették.

A távközlési szektor szereplői nem számítanak jelentős változásra a díjakat illetően. Csökkenésre leginkább a nemzetközi hívások díjaiban lehet számítani. Folyamatosan nő a nagyobb sávszélességet, gyorsabb adatáramlást biztosító vonalak száma. Az analóg fővonalak száma továbbra is csökken, és egyre inkább tért hódít az ISDN kapcsolat. Az IP alapú hangátvitelt leginkább a nemzetközi hívásoknál használják. Jelenleg a hagyományos telefonszolgáltatás és az ISDN-szolgáltatás a legelterjedtebb, viszont nagyon megnőhet a VOIP szolgáltatás népszerűsége. A vállalatok fő profilját a hangátviteli-szolgáltatás jelenti, ez képezi a cégek forgalmának több mint 90%-át. A hangátviteli és az adatátviteli piacon egyaránt nagyon fontos versenytényező az ár, és a szolgáltatások minősége mellett a marketing is egyre lényegesebbé válik. A csoport vállalatai több mint 6 milliárd forintot fordítanak hálózatfejlesztésre. A hálózatfejlesztés legjelentősebb akadályát a domináns piaci versenytárs jelenléte valamint a magas költségek jelentik.

Az elektronikus beszerzés és értékesítés nem jellemző a távközlési szolgáltatóknál körében.

Az internet-szolgáltatók egyre több előfizetőnek biztosítanak hozzáférés a világhálóhoz. A lakossági piac növekedése dinamikusabb, mint a vállalati szektoré. Jelenleg a hagyományos dial-up rendszerű Internet-hozzáférés a leggyakoribb, azonban ilyen kapcsolat részaránya csökkenni fog a következő 12 hónapban. A minta előrejelzése szerint az xDSL hozzáférések részaránya egy éven belül megduplázódik majd, 8%-ról 16%-ra nő. Jelentős bővülés várható a kábeltelevíziós előfizetők körében, bár ezek részaránya még 12 hónap múlva is csak 4% körül lesz. Szintén növekedni fog az ISDN-kapcsolatok aránya.

A legnagyobb forgalomnövekedésre az internetes nagykereskedelemben számítanak, de az egyéb elektronikus kereskedelmi megoldások és az internetes reklámpiac szerepe is jelentősen növekedni fog.

A lakossági és a vállalati szegmensben egyaránt az ár és a minőség a két leglényegesebb versenytényező. A szolgáltatók árbevételének 51%-át az internet-előfizetési díjakból jár.

Az elektronikus értékesítés és beszerzés nem jellemző az internet-szolgáltatók körében. A versenyképesség javulásának leginkább a fizetőképes kereslet hiánya, valamint a túl sok versenytárs állják útját, de szintén komoly probléma az állami szabályozás és a magas működési költségek.

Jelenleg körülbelül 1600 ezer főre tehető a kábeltv előfizetők száma. A kábeltvszolgáltatók már a fogyasztók 89%-ának biztosítanak csillagpontos hozzáférést. Az előfizetők számának folyamatos bővülésére a következő egy évben is folyamatos lesz. A kis cégek szerint az ár, a nagy cégek szerint a szolgáltatás minősége a legfontosabb versenytényező. Jelenleg még nem jellemző, hogy a kábeltelevíziós cégek internet-szolgáltatást nyújtanának, azonban arányuk vélhetően emelkedni fog a következő 12 hónap folyamán. Az elektronikus értékesítés és beszerzés nem jellemző a kábeltelevíziós vállalatokra, és ebben a kérdésben nem is várható lényeges szemléletváltás.