„A projektmenedzsment élethosszig tartó tanulási folyamat, amely egy kíváncsi, nyitott és sokoldalú személyiséget kíván meg”

Ismerd meg a projektvezetői hivatást Nagy Roland kollégánk tapasztalatain keresztül, és tudd meg, milyen készségek teszik a sikeres projektvezetőt!

2022. 12. 01.

Egy projektvezetői pozíció számos kihívást, lehetőséget és szakmai fejlődést rejt: kellő alázat, kitartás és tapasztalat lehet a siker kulcsa. Roland ambiciózusan törekszik arra, hogy vezetői készségeit napról napra tovább finomítsa, őszintén és elkötelezetten hisz a lifelong learning folyamatában. Tizenkét évnyi projektvezetői tapasztalatról, sikerekről és megpróbáltatásokról beszélgettünk.

 

Mesélj a kezdetekről: hogyan váltál projektvezetővé?

 

Mérnök-informatikusként végeztem a főiskolán, később közgazdász szakmérnöki végzettséget szereztem, ezt követték a jogi tanulmányaim. Mindig is IT közegben mozogtam, itt érzem úgy, hogy ki tudok teljesedni. Korábban termék- és szoftverfejlesztőként, termékportfólió-menedzserként dolgoztam, illetve beruházási projekteket kísértem termékszakértőként, de informatikai megoldások értékesítésért is felelős voltam több éven keresztül. Tizenkét éve vagyok projektmenedzser, tavaly áprilisban érkeztem az eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.-hez ebbe a pozícióba.

 

Milyen típusú projektet vezetsz a legszívesebben? Miért izgalmas ez számodra?

 

Kezdetektől fogva a fejlesztés-jellegű projektek érdekelnek, illetve izgalmas számomra minden, ami a digitalizáció témája köré épül – ez részben az eredeti szakmámból adódik. Hiszek abban, hogy a digitális-, illetve információtechnológián alapuló projektek valóban hozzájárulnak egy fenntarthatóbb, komfortosabb élethez.

 

Mit tartasz a legkiválóbb projektvezetői skillednek?

 

Munkámat mindig a megoldás-centrikus gondolkodásom segítette. A konstruktív értékteremtésben hiszek, és ugyan elsősorban informatikai tématerületekkel foglalkozom, szívesen próbálom ki magam különböző területeken. Ehhez viszont elengedhetetlen az érdeklődés, egyfajta természetből adódó építő kíváncsiság, amely segít feltárni és megérteni azokat az értékeket, amelyeket egy projekt során teremtünk.

 

Miben kellett leginkább fejlődnöd a kezdetekhez képest?

 

A vezetői képességek terén mindig fejlődési kényszert érzek. Egy-egy projektnél fennállhatnak érdekellentétek, amiket tudni kell kezelni, minimalizálni. Ehhez fontos a szakértelem és a tapasztalat, amely segítségével már a legelején kiszűrhetővé válnak azok a tényezők, amelyek később zavart okozhatnak. Továbbá az agilis szemléletű projektvezetés az, amiben szeretnék tovább fejlődni.

 

Számos tulajdonság elhangzott, ami szükséges ahhoz, hogy valakiből sikeres projektmenedzser váljon. Melyek az elengedhetetlen kvalitások, például az időmenedzsment?

 

Az időmenedzsment minden téren fontos, így nem is emelném ki külön. A nyitottság, az érdeklődés, valamint a kritikus gondolkodás elengedhetetlen ebben a szakmában. A kapcsolatteremtő készség pedig minden projektvezető egyik legfontosabb „muníciója”.

 

A közös értékek megteremtése és a konfliktuskezelés szintén a vezető feladata minden projekt esetén. Fontos, hogy a projektvezető kellő érdeklődéssel forduljon a szereplők igényei felé, hiszen bele kell helyezkednie a projekt érdekvilágába.

 

A projektmenedzseri pozíció önmagában komplex megbízás, de miben látod a projektvezetői feladatkör legnagyobb felelősségét?

 

Valójában épp a komplexitás hordozza a felelősség nagy részét. Ez a feladatkör egy sokoldalú személyiségtípust kíván meg: a projekt eredményességéért, céljaiért és a stratégiai illeszkedésért való felelősség nagyrészt mind egy ember kezében összpontosul. Emellett hatékonyan kell bánnia az erőforrásokkal és az idővel is. Számomra ezen felül jönnek még személyes elhivatottságból eredő felelősségek, például, hogy a projekt minimális környezetterheléssel járjon, ökocentrikus szemléletben valósulhasson meg, valódi értéket teremtsen – úgy gondolom, ez is része a felelősségnek és a kihívásnak.

 

Azok a tulajdonságok, amiket megkövetel ez a szakma, tanulható képességek?

 

Különböző képességekkel rendelkezünk, ezek természetből, esetleg neveltetésből fakadó eltérések, azonban vannak a tudatosan tanulható és fejleszthető készségek. Saját tapasztalatomból kiindulva azt mondhatom, hogy kellő elhivatottsággal mindig lehet fejleszteni önmagunkon.

 

A te személyiségedhez mit adott hozzá a projektmenedzseri pozíció?

 

A kommunikációs készségeket tekintve sokat fejlődtem. Minden területen fontos a nyitott hozzáállás, a projektmenedzselés terén pedig elengedhetetlen, hiszen egy csapattal dolgozunk. Felléphetnek érdekellentétek is, ilyenkor minden szereplővel meg kell találni a közös hangot, stílust. A munkám során elsajátított kommunikációs módszereket és prezentációs technikákat az élet többi területén is alkalmazni tudom.

 

A konfliktuskezelés és a problémamegoldás fontos része tehát ennek a munkakörnek. Néhány kihívást kiemelnél még?

 

Az alapos, körültekintő, az érintettek bevonásával zajló tervezés és szervezés minimalizálni tudja a kockázatokat. Kritikus gondolkozással, értő meghallgatással érdemes már a projekt alapjait is megtervezni.  A célok megértése, az elképzelések összehangolása, a feladatok körvonalazása mind fontos lépések.  Alapos előkészület esetén a fennmaradó kockázatok kezelhető szinten tarthatók.

 

Mit gondolsz, ismernie kell egy projektvezetőnek minden lépcsőfokot a ranglétrán? Szükséges a gyakorlati projekttapasztalat a módszertani alapismeretek elsajátítása szempontjából?

 

A projektmenedzsment tipikusan olyan tevékenység, amely elméleti és gyakorlati tudás szintetizálásából tevődik össze. Csupán az elméleti ismeret kevés ahhoz, hogy valakiből rutinos szakember váljon. Nem véletlen, hogy nemzetközi szinten is elismert projektvezetői képesítés nem szerezhető több éves gyakorlat felmutatása nélkül.

 

Számomra a pályafutásom első felében szerzett tapasztalat tette lehetővé azt, hogy később projektvezetői szerepet tudjak vállalni. Természetesen az elméleti módszertanok ismerete elengedhetetlen a gyakorlati tudáson túl. Valamint fontos követni a változásokat is, mert az új módszertanok ismeretanyagával további sikerek érhetők el.

 

Miben hiszel? A hierarchikus viszonyrendszerben egy projekt során, vagy abban, hogy a projektvezető a központi összetartó erő és minden résztvevő egyenértékű? Esetleg ennek kombinációjában?

 

Van olyan, amikor egy karakteres vezető és a hierarchikus struktúra célravezetőbb, míg máskor a demokratikus projektvitel lehet a siker kulcsa. Én magam a megfelelő kombinációban hiszek: a körülményekhez mért vezetői stílust kell helyesen megválasztani.

 

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a projektvezető az, aki elsődlegesen számonkérhető az eredménytermékekért, ugyanakkor az egyes projekttagoknak is megvannak azon feladatkörei, amikért felelősséget kell vállalniuk.

 

Egy projektvezető keze alatt mindig több projekt fut: létezik ideális szám, esetleges limit? Függ esetleg a projektek méretétől is?

 

Múlhat a projektek méretén, jellegén és típusán, és sok esetben a projektek programba is szervezhetők: nem mindegy, hogy összefüggő projektek összpontosulnak a projektvezető kezében, vagy pedig olyanokkal dolgozik, amelyek egymástól teljesen függetlenek – ennek függvényében változik az is, mennyi ez a bizonyos limit.

 

Amennyiben a projektek programba vagy portfólióba rendezhetők, az már a programmenedzseri, portfóliómenedzseri szerepkört kívánja meg. Amennyiben átfedés van a projektek közt, a feladathalmazok együtt hatékonyabban kezelhetők.

 

 

Kiemelnéd a legnagyobb volumenű eNET-es projektet, amit Te irányítottál? Milyen előnyökkel és hátrányokkal jár, amikor sokfős csapatot vezetsz? 

 

Egy kutatás-fejlesztés témájú, húsz fős projektemet említem: szoftverfejlesztők és kutatók egyaránt érintettek benne, tehát változatos és színes összetételű csapatról beszélhetünk. Egy ilyen diverz csapatnak rengeteg előnye van: komoly tapasztalat és tudás adódik össze, ezt kezelni pedig izgalmas kihívás. Az én feladatom az, hogy ez a tudás és tapasztalat eredménytermékké fejlődjön a projekt során.

 

Mindazonáltal a csapat létszámának növekedésével valamivel nehezebb az összhang megteremtése is. Itt fontos szerepet kap a projektvezető azzal, hogy az érdekelteket meg tudja úgy szólítani, hogy közös értékek mentén tudjanak előrehaladni.

 

A projektvezető személye sokrétű személyiséget kíván meg. Kiknek ajánlanád ezt a pozíciót?

 

Azoknak, akiknek van késztetésük arra, hogy ebben a változó világban adaptívan részt vegyenek – itt technológiákra és módszerekre egyaránt gondolok. Ez egy folyamatos tanulási és fejlődési lehetőség, ami kíváncsiságot és nyitottságot igényel. Ha valaki kellő vággyal és céltudatossággal rendelkezik, alkalmas lehet egy ilyen pozícióra.

 

Annak, aki a projektvezetői hivatást választja, egyben egy folyamatos személyiségfejlődési lehetőség is ez a szakma?

 

Így van, az élet számos területén hasznosíthatóak azok a készségek, amiket a munkánk során folyamatosan fejlesztünk. Ezért is tudom ajánlani ezt a szakmát: aki ezt a hivatást választja, számíthat arra is, hogy egy életen át tanul, fejlődik és változik majd.

 

 

Az interjút készítette: Vass Dorka