Messze még az e-önkormányzás?

2003. 07. 01.

Internet-penetráció

Jelentős előrelépés történt az önkormányzatok internetes vérkeringésbe való bekapcsolása terén, hiszen a 2001 őszi 57%-ról 2003 elejére 75%-ra emelkedett az internet-penetráció. Hasonló javulás történt az önkormányzatok honlap-ellátottsága terén, ahol a másfél évvel ezelőtti 23%-ról 7 százalékponttal nőtt a honlappal rendelkező települések száma. Ez körülbelül 220 db önkormányzati honlap elkészültét jelenti. A tendencia várhatóan tovább folytatódik, hiszen az önkormányzatok egyharmada jelezte, hogy a következő 12 hónapban építi ki saját internetes megjelenését.

Önkormányzati honlapok

A GKIeNET Kft. felmérése ugyanakkor rámutat arra, hogy a mennyiségi növekedést még nem követte az önkormányzati honlapok minőségi fejlődése. Az elkészült önkormányzati honlapok túlnyomó része (78%) csupán alapvető információk bemutatására szorítkozik, melyek frissítése is csak ritkán történik meg. A weboldallal rendelkező önkormányzatok 18%-a állítja, hogy legalább hetente frissítik honlapjukat, és elenyésző azon oldalak aránya, amelyen keresztül az önkormányzati szolgáltatások elérhetők (pl.: űrlapok letöltése, beadása).

Számítógépek használata

A magyarországi önkormányzatok összesen 38 ezer számítógéppel rendelkeztek 2003 májusában, amelyek 40%-án elérhető az Internet. Az önkormányzati ügyintézők 86%-a dolgozik számítógéppel, ám csupán 34%-ának van lehetősége böngészni és/vagy levelezni a világhálón. A hivatalok vezetőinek háromnegyede dolgozik számítógéppel, amelyek fele van ellátva internet-kapcsolattal.

Informatikai képzés

Habár az önkormányzatok 17%-a biztosított informatikai továbbképzést a vezető állású beosztottjai részére, az összes ilyen beosztású dolgozónak csak 9%-a részesült informatikai továbbképzésben 2002 folyamán. Ugyanígy az ügyintézők képzését megvalósító önkormányzatok 28%-os aránya ellenére az alkalmazottak csupán 10%-a részesült ténylegesen IT képzésben.

Összességében az utóbbi évek gyors fejlődése ellenére a hazai önkormányzatok még igen távol állnak (1000-ből 1) az elektronikus önkormányzástól, amelynek alappillérei a megfelelő infrastrukturális háttér és az ügyintézők felkészültsége tevékenységük elektronikus úton történő folytatásához.